Skip to main content
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2021

– Behovet og ønsket for å møtes fysisk som kolleger og fotballtrenere har aldri vært sterkere enn nå. Jeg er veldig optimistisk på at vi skal klare å lage et fantastisk bra Cupfinaleseminar i november. Da skal vi igjen samles for å feire trenerstanden, dyrket faget og miljøet med trenerkolleger som er så viktig fos oss, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.
  Han er fast bestemt på å lede arbeidet med å lage et seminar som fotballtrenere på alle nivåer har lyst til å være med. Han lover et spennende fagprogram, sosiale møteplasser og muligheter for nettverksbygging. 

Begrensninger i fysisk deltakelse

– Heldigvis har digitale løsninger hjulpet oss gjennom en vanskelig tid. Og det har vært et godt alternativ til tradisjonelle kurs og deling av kunnskap. Men ingenting kan måle seg mot å være til stede fysisk når man vil lære og utvikle sin egen kompetansebank!
  Teddy Moen er ikke bekymret for at ett år uten Cupfinaleseminar vil svekke interessen for å være på plass i hovedstaden i november. 
  – Jeg tror på det motsatte. At det faktisk kommer til å bli fullt opp tidlig med masse påmeldinger. Fotballtrenere i alle kategorier er sultefôret på å møte andre trenere, samt få faglig påfyll og inspirasjon!

Å stille opp for trenerne!

Igjen vil NFT sammen med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball-Sport sette sammen et spennende fagprogram, bygd på de rammene som har vært en suksess over mange år. Moen presiserer viktigheten og styrken i at disse tre institusjonene får til et felles dugnadsløft for norske fotballtrenere.
  – Samhandlingen mellom NFF, oss og NTF-Sport er meget god og det er i alles interesse å videreutvikle Cupfinaleseminaret som den største møteplassen for inspirasjon og etterutdanning og fotballtrenere i Norge.

Jakten på den beste utgaven av oss selv!     

Den overordnede tematikken som det 32. Cupfinaleseminaret bygget på i 2020, vil bli tatt opp igjen i november. Det gjøres veldig mye bra arbeid rundt om i norsk fotball om dagen, men fortsatt er det mye å gå på for å konkurrere med de beste nasjonene på utviklingssiden. 
  – Å se nærmere på hvor vi står i norsk fotball på en rekke områder knyttet til faget, trenerrollen og utdanning, opp mot de referansene vi har i forhold til internasjonal fotball, er både viktig og spennende. Utviklingen i norsk fotball går gjennom økt kunnskap og kompetanse på trenersiden, understreker Teddy Moen.

Det er naturlig at dette året vil preges av et fagprogram som i første rekke drar veksler på kompetansen og erfaringene i norsk fotball og idrett. Men det vil selvfølgelig også bli hentet inn gode folk og miljøer fra utlandet for å krydre fagtilbudet, i den grad koronasituasjonen tillater det. 

To seminarer – tre dager – formell etterutdanning

Det 32. Cupfinalseminaret vil bli arrangert på Meet Ullevaal – fotballens egen hjemmebane på Ullevaal Stadion. Seminaret vil ha tre elementer. 

  • Etterutdanningsseminar for de øverste trenerlisensene (3 dager).
  • Ordinært seminar (2 dager).
  • Et eget digitalt Cupfinaleseminar (3 timer).

I tillegg vil enten hele eller deler av Cupfinaleseminaret bli gjort digitalt tilgjengelig for trenere som av ulike grunner ikke kan være fysisk på plass i Oslo. 
  – Pandemien har på godt og vondt tvunget fotballtrenere til å dyktiggjøre seg på digitale plattformer, der kunnskapsformidlingen i stor grad har funnet sted det siste året. Likevel er det helheten som en fysisk tilstedeværelse kan gi, som styrker læringsevnen og motivasjonen for å bringe med seg kunnskap hjem i refleksjonsboksen, påpeker Moen. 
  Han forteller at NFT sammen med NFF i disse dager ser nærmere på hvordan oppfølgingen og informasjonen til lisens-trenerne i norsk fotball, kan forbedres.
  – NFF ønsker å bygge en TRENER-ID plattform, hvor man i større grad kan følge opp fotballtrenere med lisenser med tanke på tilbud om mer utdanning og etterutdanning. Cupfinaleseminaret er jo landets største etterutdanningsarena, og norsk fotball samlet står bak at denne institusjonen fortsatt utvikles til det bedre.

Påmelding fra 1. april

Etter planen vil påmeldingene til det 32. Cupfinaleseminaret åpne opp allerede i vår.
  – Vi føler oss trygge på at samfunnet gradvis vil åpne seg opp gjennom sommeren og høsten når vaksinasjonsarbeidet er gjennomført i befolkningen. I første omgang vil alle de som var påmeldt i 2020 bli fulgt opp og tilbudt plass på seminaret.  

De ulike tilbudene – 32. Cupfinaleseminaret

Fra torsdag 18. til og med lørdag 20. november (over tre dager) vil man gi følgende tilbud:

  • Det 32. ordinære Cupfinaleseminaret (fredag og lørdag)
  • Etterutdanningsseminaret (torsdag - lørdag) for UEFA A-, PRO- og KT A-lisenser 
  • Cupfinaleseminaret DIGITALT - 3 timer fredag 19. november

Hvor mye av etterutdanningen og ordinært seminar som vil bli digitalisert og gjort tilgjengelig for de som ikke er i Oslo, er fortsatt usikkert. NFT vil komme tilbake med mer detaljer om dette i Fotballtreneren nr. 2/2021.

PS! 
NFT-medlemmer vil få kr 500,- rabatt på deltakelse – fysisk og digitalt.

Våre samarbeidspartnere

ThonHotels

nike logomtxt

NorskTipping500x500

obos liggende

checkin logo

Giovani logo svart

3v3 Norge SkandiaBanen Sverige

CemoCARE