Skip to main content
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2020

Uavhengig av restriksjonene Covid-19 viruset har påført fotball-Norge, er ambisjonen klar: Det 32. Cupfinaleseminaret skal gjennomføres. Primært som planlagt fra 19. til 21. november, men datoene kan bli skjøvet til desember for å unngå å komme i konflikt med kampsesongen.

– Selv om norsk fotball har ligget delvis nede i vinter grunnet pandemien, er Norsk Fotballtrenerforening fast bestemt på å arrangere Cupfinaleseminaret ved slutten av året. Men seminaret vil kunne bli annerledes på flere måter, forteller NFTs daglige leder Teddy Moen. 
  Han er optimist og kan fortelle at NFT jobber med ulike scenarier omkring avviklingen av landets største og viktigste etterutdanningstiltak for fotballtrenere. 
  – På Forbundstinget i mars ble det besluttet å doble antallet etterutdanningstimer lisens-trenere må ha for å opprettholde sin lisens. Nå er kravet 40 timer over 3 år, og da er det viktigere enn noen gang at trenere får adgang til den arenaen som Cupfinaleseminaret er.   

Moen er sikker på at Trenerforeningen sammen med NFF skal finne gode og hensiktsmessige løsninger rundt Cupfinaleseminaret, som vil styrke seminarets verdier om å bli «større, bedre og morsommere». 
  – Cupfinaleseminaret er unikt, og innarbeidet som trenermøteplass nr.1 i norsk fotball hvor inspirasjon, kollegialitet og etterutdanning står sentralt. Å sikre at landets fotballtrenere gis faglig påfyll, er nå viktigere enn noen gang!

Å stille opp for trenerne!

Igjen vil NFT sammen med Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball Sport og Norges Idrettshøgskole sette sammen et spennende fagprogram, bygd på de rammene som har vært en suksess over mange år. Moen presiserer viktigheten og styrken i at disse fire institusjonene får til et felles dugnadsløft for norske fotballtrenere.
  – Forståelsen av ordet dugnad og viktigheten av en felles innsats styrkes i krisetider. Vi som er satt til å tjene fotball-Norge i ulike roller er alle innstilt på å stille opp for trenerstaden dette året. 

Det digitale Cupfinaleseminaret

I fjor var over 1100 deltakere på plass på Cupfinaleseminaret, men det er et antall det kanskje ikke er mulig å samle denne høsten. 
  – Smittevernsreglene er strenge, og vi vet ennå ikke hvor mange fotballtrenere det vil være lov å samle under et felles tak denne gangen. Vi håper at myndighetene etter 1. september vil åpne opp for at det kan være lov til å samle opp til 500 personer på et lukket arrangement som Cupfinaleseminaret er. 

Teddy Moen forteller at NFT derfor jobber med på å få på plass et digitalt Cupfinaleseminar som vil være et supplement til de som av ulike grunner ikke kan være på plass fysisk i Oslo under årets seminar. 
  – Cupfinaleseminaret er, og skal først og fremst være, en fysisk møteplass for fotballtrenere. Endringene som følge av korona-pandemien, har positivt «tvunget» NFT til å tenke nytt med hensyn til å kunne tilby også et digitalt Cupfinaleseminar til trenere fra hele landet, og fra utlandet. 

Ny teknologi – nye muligheter

Gjennom å lage en såkalt «hybrid» vil Cupfinaleseminaret sikre seg at langt flere fotballtrenere kan ta del i det omfattende og varierte fagtilbudet som gis til fotballtrenere i ulike målgrupper.  
  – I tillegg til å streame mye av programmet på Cupfinaleseminaret direkte på internett, vil også masse glimrende faginnhold fra Cupfinaleseminaret de siste 10-15 årene, bli gjort tilgjengelig for de som blir med på seminaret – både de som deltar fysisk og de som velger digitalt seminar, forteller Teddy Moen. 

NFT har inngått et samarbeid med selskapet Checkin, som leverer påmeldingssystemer for konferanser, kurs, konserter og events. De vil sammen med forenings stab sikre gode gjesteopplevelser med brukervennlig påmelding, effektiv innsjekk og gode kommunikasjonsmuligheter med deltagerne. Samt sørge for en sømløs integrasjon til Zoom og andre webinar-løsninger. 

Påmeldingen åpner i juni

Daglig leder Teddy Moen håper å kunne formidle flere detaljer om det 32. Cupfinaleseminaret innen 25. juni.
  – Med en gang vi sammen med NFF lander på den mest hensiktsmessige helgen for Cupfinaleseminaret, vil denne informasjonen bli delt med fotball-Norge. Og påmeldingen kan begynne. Da må trenere kjenne sin besøkelsestid, da billettene til seminaret fort vil bli revet vekk. 

Foreløpig program for Cupfinaleseminaret 2020

Cupfinaleseminaret 2020 arrangeres etter planen fra torsdag 19. til og med lørdag 21. november (helgen kan bli flyttet til desember). Foreløpig legges det opp til følgende program og tilbud:

  • Det 32. ordinære Cupfinaleseminaret (LIVE) – 2 dager
  • Etterutdanningsseminaret (LIVE) for UEFA PRO-, A- og KT-lisenser – 3 dager
  • Det 32. ordinære Cupfinaleseminaret (DIGITALT) – 2 dager
  • Etterutdanningsseminaret (DIGITALT) for UEFA PRO-, A- og KT-lisenser – 3 dager
  • Barnefotballtrener-seminaret (DIGITALT) - 4 timer
  • Ungdomstrener-seminaret (DIGITALT) - 4 timer
  • Fotball Talk (DIGITALT) – 4 timer
  • 10 høydepunkter fra Cupfinaleseminaret (DIGITALT) – 10 uker*

*Webinar – ett hver uke gjennom 10 uker høsten 2020 (krever innlogging)

  • Følg med på fotballtreneren.no og cupfinaleseminaret.no for oppdatert informasjon utover sommeren!

Til slutt en ørliten smakebit fra Cupfinaleseminaret 2019:

Våre samarbeidspartnere

ThonHotels

nike logomtxt

NorskTipping500x500

obos liggende

checkin logo

Giovani logo svart

3v3 Norge SkandiaBanen Sverige

CemoCARE