Skip to main content

Fotballtrenere som ønsker å opprettholde sin UEFA PRO-, A-, keepertrener A- eller B-lisens må innfri NFFs krav om etterutdanning i løpet av en treårsperiode. Deltakelse på Cupfinaleseminaret er en ypperlig anledning til å sikre seg de påkrevde timene.

Kravet til etterutdanning for å opprettholde UEFA-lisensen er 20 etterutdanningstimer innenfor en treårsperiode. På grunn av covid-19 pandemien, ga UEFA alle trenere amnesti i 2020 fra dette. Det betyr at lisenser som utgikk i 2020, fikk et års utsettelse på kravet til etterutdanning.

Slik henter du 20 timer

Også til årets Cupfinaleseminar vil alle trenere som har de høyeste trenerlisensene – UEFA PRO-, A- og Keepertrener A-lisens – invitert til et eget etterutdanningsseminar.
  Seminaret starter kl. 12.00 torsdag 2. desember og går frem til kl. 14.30 lørdag 4. desember (3 dager). 
  Til sammen vil dette gi 20 timer godkjent etterutdanning. Dette vil kun gjelde de som deltar fysisk (NB! det vil IKKE bli et digitalt tilbud for EtU).

Foreløpig program 

Den overordnede tematikken for etterutdanningen for trenerne med de høyeste trenerlisensene er «Jakten på den beste utgaven av oss selv».
  Fagmiljøene i eliteavdelingen i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball-sport har fagansvaret med å skape et innholdsrikt og dypt fagprogram for de tre dagene innenfor den valgte tematikken. Det vil handle om både referansen; Norge i Europa, våre konkurransefortrinn og oversettelse til praksis.

Meld deg på nå

Etterutdanningsseminaret gjennomføres på Meet Ullevaal i Oslo, og daglig leder Teddy Moen i NFT oppfordrer trenere til å melde seg på så raskt som mulig.
  – Vi har satt grensen for maksimalt 250 deltakere fysisk , og i og med at fjorårets seminar ble avlyst, er det mange lisens-trenere som behøver å oppgradere sine lisenser nå. Det er kun fysisk deltakelse som gjelder, man har ikke anledning til å ta tilbudet digitalt.
  – Så selv om det fortsatt er lenge før seminar, ikke drøy det for lenge med å melde seg på. Tidlig påmelding gir nemlig også de beste prisene, understreker Teddy Moen.

PS! Trenere med UEFA B-lisens vil få godskrevet 10 timer etterutdanning ved deltakelse på det ordinære Cupfinaleseminaret fredag 3. og lørdag 4. desember. 

Våre samarbeidspartnere

ThonHotels

nike logomtxt

NorskTipping500x500

obos liggende

checkin logo

Giovani logo svart

3v3 Norge SkandiaBanen Sverige

CemoCARE