Skip to main content

De tre innledet etterutdanningsdelen for UEFA PRO- og A-lisens trenerne på Cupfinaleseminaret 2018. Dyktig ledet av Norges U21-landslagstrener og teknisk direktør i NFF, Leif Gunnar Smerud, snakket de klokt om sitt lederskap og om hvordan de tenker rundt sammensetningen av sin stab og sine nærmeste medarbeidere.
  – Du skal aldri være redd for å vise hvem du er, sa Bob Bradley.
  – Alle vil være perfekt, men på et punkt oppdager du at det ikke er så viktig. Det som betyr noe er engasjement og lidenskap, fortsatte han før Collins supplerte:
  – Som trenere er det viktig at dere kjenner dere selv. Vit hva dere er gode på, og hva dere ikke er så gode på. Behold kontrollen og begrunn deres valg – fordi dere har en plan.

«Når du kommer inn i en ny jobb er det én ting du må gjøre. Det er å vinne.»
Åge Hareide

CFS2VærDegSelvVÆR DEG SELV: – Ikke spill en rolle, men stol på deg selv og den du er, sa Åge Hareide. Foto: Ivar Thoresen

Rekrutteringskultur

I en profesjonell fotballverden hvor støtteapparatene stadig blir større og større og nye roller legges til, ble både Bob Bradley og Åge Hareide utfordret på hvordan de tenker når de skal sette sammen sitt team med nære medarbeidere i ulike roller.
  Begge de to erfarne trenerne har opplevd ulik grad av muligheter til å håndplukke staben, litt avhengig av type jobb og tidspunkt.
  Både Dave Collins, Bob Bradley og Åge Hareide forsterket betydningen av et godt fungerende støtteapparat.
  – Når du lærer dem å kjenne, gjør de ting før du ber dem om det, påpekte Hareide som et bilde på det gode teamet.
  Dave Collins snakket på samme måte om den rekrutteringskulturen han kjenner fra Royal Marines.
  – Alle vet hva de skal gjøre. Alle vet hva de andre skal gjøre, og de forutser hva lederen trenger og ønsker.

Krevende hverdag

Å være trener på toppnivå innebærer en krevende hverdag.
  – Du trenger folk du kan stole på, poengterte han.
  – Du vil ikke ha folk rundt deg som sier «Yes, sir» og «No, sir». Du leder en prestasjonsgruppe på høyt nivå og må utfordres, også som leder. Vi er lidenskapelige og dedikerte. Vi kommer ikke bare fram med ideer, men vi presenterer dem på den riktige måten til rett tid.
  Derfor er gode faglige diskusjoner med staben og de man jobber tettest med en viktig del av lederskapet for dagens fotballtrenere.
  – Jeg liker at min assistenttrener observerer det samme som meg, og at vi diskuterer oss fram til en strategi med basis i at to par øyne har sett og observert på sin måte, påpekte Åge Hareide.
  Bob Bradley pekte på det samme. Betydningen av å ha et team tuftet på trygghet, slik at alle kan komme med sine meninger, at det er rom for diskusjon. Han eksemplifiserte det med noe han gjorde da han kom til Los Angeles FC, hvor støttefunksjonene er mange og spesialiserte. Det var både datafolk og videofolk, men alle drev med sitt. Bradley tok dem med inn når han og trenerteamet gikk gjennom data og analyser. Slik at de fikk se hvordan det de jobbet med ble brukt videre. For igjen å skape en ny forståelse hos dem rundt sin egen jobb.
  – Det var viktig å rive ned veggene mellom seksjonene, påpekte Bradley.

«Du skal aldri være redd for å vise hvem du er.»
Bob Bradley

CFS2EngasjementLidenskapENGASJEMENT OG LIDENSKAP: – Alle vil være perfekt, men på et punkt oppdager du at det ikke er så viktig. Det som betyr noe er engasjement og lidenskap, sa Bob Bradley. Foto: Ivar Thoresen

Endringsledelse

De tre rutinerte herrene ble også utfordret på endringsledelse, og Åge Hareide fortalte om hvor mye tid han hadde brukt på å snakke med de mest sentrale spillerne på det danske landslaget da han begynte som landslagssjef. 
  For å selge inn sine ideer. For å forankre sitt prosjekt i spillergruppa, og få aksept fra de viktigste spillerne.
  – Det er som et orkester der treneren er dirigenten. Spiller noen feil eller for høyt, låter det ille, påpekte Dave Collins.
  Bob Bradley snakket om det samme da han kom til Swansea – en jobb han mente det var mange flere gode grunner til å si nei til enn å si ja til.
  Han kom som Bruce Springsteen uten E-Street Band, for å bruke det bildet Leif Gunnar Smerud tegnet opp.
  – Det er jo dette vi gjør. Det er jo dette som er jobben vår, sa Bradley om hvorfor han likevel sa ja og ikke nei til Swansea.

Alt handler om å vinne

– Når du kommer inn i en ny jobb er det én ting du må gjøre. Det er å vinne, fortsatte Åge Hareide, bare for å understreke brutaliteten i det å være fotballtrener i denne konteksten.
  – Du kan ha fantastiske ideer og tanker om hva du vil gjøre. Men du må vinne. Vinner du ikke, er du ute.
  Sånn er det bare.
  Derfor understreket Hareide betydningen av å være «litt crazy» i starten. Få oppmerksomhet, få spillerne med, få fram engasjementet i staben. Vis at du er desperat etter å vinne.
  – For å lykkes er det viktig å delegere ansvar til de du har rundt deg. De vil vokse på det. Som hovedtrener har du ansvaret for de folkene du har med deg, og de må få utviklingsmuligheter. Temaet må være godt, for å få spillernes respekt. I starten handler det om å få dem i gang, så kan byggingen starte, og det må være energi i gruppa.

Takle press og stress

Fotballtrenere på internasjonalt toppnivå lever under et konstant press. På andre nivåer også, for den saks skyld.
  Dave Collins hadde interessante betraktninger rundt det, ikke minst med sin bakgrunn fra Royal Marines.
  – Folk som jobber konstant under press er flinke til å rasjonalisere det. De lever godt med det. Min personlige oppfatning er at du uansett trenger et sted hvor du kan dele det med noen, noen som ser deg og kjenner deg, samme hvor høy toleransen for mentalt press er.
  Collins fortalte hvordan de engelske marinesoldatene håndterer det gjennom bevisst og frivillig debriefing.
  – Du må ha en ventil og du må bruke den.

Åge Hareide fortalte om hvordan han bruker sin assistent Jon Dahl Tomasson i sånne situasjoner. Han har spilt på toppnivå i mange år og kjenner mekanismene.
  – Han avlaster meg og er flink til å ta litt av presset vekk fra meg, sa Hareide.
  – Vi blir så ekstremt fokusert, så komplett i boksen. Jeg husker fortsatt ingenting fra play-off kampen i Irland, da vi kvalifiserte oss til VM.

Bob Bradley forklarte det på denne måten:
  – Når presset er stort er det viktig å vise styrke. Det er da du får testet din evne til å snakke med de andre i teamet. Du må vise styrke, selv i de tøffeste øyeblikkene. Ser du redd ut, er du ferdig.

«Folk som jobber konstant under press er flinke til å rasjonalisere det. De lever godt med det.»
Dave Collins

CFS2KrevendeKREVENDE: Å være trener på toppnivå er krevende. – Du trenger folk du kan stole på, poengterte Dave Collins på Cupfinaleseminaret. Foto: Ivar Thoresen

 

Våre samarbeidspartnere

 

JOYMO Logo RGB main kopi

synsam logotype 2 orange RGB

NorskTipping500x500

avis rgb pos

ThonHotels

nike logomtxt

Meetlogo meet sort

SkillRaceFirkant

EscapeSport Logo original CMYK