-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
SATSER: Nittedal satser på betalte trenerveiledere i barnefotballen. Foto: NIL FOTBALL
gjest

– Trenerne i klubben er våre viktigste bidragsytere til å nå vår ambisjon om lengst mulig, best mulig og flest mulig. I dag består trenerkollegiet stort sett av foreldre med og uten formell trenerkompetanse. Disse har uttrykt behov for veiledning og råd om hvordan man bli bedre trenere, og vi ønsker derfor å ansette to personer i betalte rolle som treningsveiledere, sier sportslig leder Giert von der Lippe i Nittedal Fotball.

• I utlysningen av stillingen skriver klubben:
  Vervet er et nytt initiativ og vi ønsker personer som brenner for å videreutvikle Nittedalsfotballen generelt og trenerveilederrollen spesielt.
  Vi forventer at de som engasjeres har flere års fotballtrenererfaring, formelle trenerkurs og personlig egnethet. Vi planlegger å dele ansvaret for veiledning mellom de to veilederne, men de vil jobbe etter samme prinsipper og etter rammer lagt av styret og Sportslig Utvalg. En mulig fordeling vil for eksempel kunne være én veileder i barnefotballen 6-12 år og en i ungdomsfotballen 13-19 år.

• Stillingens hovedoppgaver vil være:
  Være en ressursperson og støttespiller for det øvrige trenereapparatet, hvor formålet er å heve kvaliteten på det daglige trenerarbeidet. Herunder bistå med planlegging, kursing, øvelser og gjennomføring av trening.
  Bygge klubbkultur og sørge for at vi får kontinuitet og sammenheng i hele treningsarbeidet vårt i tråd med sportsplan.
  Sportslig utvalg har utarbeidet en liste med detaljerte oppgaver som må diskuteres og prioriteres ut fra kandidatenes ønsker og erfaring.

Stillingene forsøkes i utgangspunktet med ett års varighet – deretter evalueres ordningen.
Høres dette interessant ut? Send søknad til Nittedal Fotball:

Relaterte artikler
Ready Fotball søker trenere Oslo-klubben Ready Fotball søker nye trenere. Ready har hele seks heltidsansatte trenere, samt femten deltidstrenere. Klubben har gjennom sitt trenerutviklin...

Bodø/Glimt søker ny utviklingsleder FK Bodø/Glimt har et kontinuerlig mål om å være en av de fremste spillerutviklingsmiljøer for fotball i Norge. Nå lyser klubben ut en 100% stilling som utviklin...

Historisk trenerløft i Troms Målet for prosjektet «Trenerløftet» er å utdanne så mange trenere på grasrottrenernivå at alle jenter og gutter innen barne- og ungdomsfotballen i Troms skal få...

Viking FK søker fulltidsansatt trener til Viking FK – akadem... Viking FK søker etter hovedtrener for G-14 utviklingslag i 50% stilling.  Stillingen som hovedtrener vil kombineres med andre oppgaver på sport i klubbens ...

Sarpsborg 08 søker trener-/spillerutvikler for samarbeidsklu... Sarpsborg 08 fokuserer på sine lokale samarbeidsklubber og oppretter ny stilling som spiller- og trenerutvikler med særskilt ansvar for oppfø...

Oppgavene på UEFA A-lisens tilgjengelige Som en del av UEFA A-lisens kurset, må kandidatene skrive en egen oppgave. Oppgavene skal inneha en problemstilling, metode og ett resultat-/drøfti...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --

Cron Job Starts