Skip to main content

Norsk Fotballtrenerforening inviterer fra 29. november til 2. desember til Cupfinaleseminaret for 30. gang (1989-2018). I samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball Sport (NTF-sport), Norges Idrettshøgskole (NIH) og gode samarbeidspartnere for øvrig, tilbyr vi spennende fagtemaer, dyktige instruktører og forelesere i kreative omgivelser på Meet Ullevaal i Oslo.

Vår visjon er at Cupfinaleseminaret skal gi fotballfamilien inspirasjon, refleksjon og faglig påfyll krydret med sosiale opplevelser.

Det 30. ordinære Cupfinaleseminaret (2 dager)
Vi ønsker velkommen til alle fotballtrenere – både i topp- og breddefotballen. Samtidig ønsker vi også å invitere andre trenere, forskere, medisinsk personell, pedagoger, idrettsstudenter, ledere, dommere og tillitsvalgte som befinner seg i og rundt fotballens utviklingsmiljøer. Vi oppfordrer spesielt kvinnelige trenere om å delta.
  Det ordinære Cupfinaleseminaret starter fredag 30. november kl. 12.00 og avsluttes lørdag 1. desember kl. 14.30.

Etterutdanning UEFA PRO-lisens og UEFA A-lisens (3 dager)
Alle trenere som innehar UEFA PRO- og A-lisens (samt keepertrenere med NFF KT A-lisens og UEFA KT A-lisens) vil bli invitert til et eget etterutdanningsseminar som starter kl. 12.00 torsdag 29. november. De følger et eget program denne dagen fram til kl. 19.00 og fortsetter fredag kl. 09.00 - 11.30. Da kobles målgruppen til det ordinære Cupfinaleseminaret, slik at etterutdanningstilbudet til sammen går over tre dager (25 timer EtU).
  I tråd med UEFAs nye retningslinjer for trenerlisens er det fra 2011 krav til etterutdanning for å opprettholde sin trenerlisens. Trenere med UEFA PRO-, A- (trener-III) og B-lisens (trener-II) må hvert tredje år gjennomføre mellom 20-25 timer med etterutdanning for å opprettholde lisensen. Trenere med UEFA PRO- og A-lisens/trener-III kan kontakte NFTs daglige leder Teddy Moen på e-post: eller NFFs Dag Riisnæs på e-post: for ytterligere informasjon. Ved godkjenning, oppnås en fornyelse av lisensen for 3 nye år.

Barnefotballtrener- og lederseminaret 2018 (torsdag kveld)
For åttende år på rad inviteres trenere, foresatte, klubbledere og andre som er interessert i barnefotball (6-12 år) til «Barnefotballtrener- og lederseminaret». Under ledelse av Øyvind Larsen i NFF, arrangeres seminaret på Intility Arena kl. 17.00-21.30. Først vil det være flere teorisekvenser, og deretter praksissekvenser på stadion. Seminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO- og A-lisens.

NYHET! Ungdomstrener-seminaret 2018 (torsdag kveld)
Nytt av året! Fotballtrenere og spesielt de som er interessert i ungdomsfotball (13-19 år) inviteres til «Ungdomstrener-seminaret». Seminaret har som mål å vise fremragende praksis på treningsfeltet, med et utvalg av erfarne trenere/coacher som demonstrerer. Seminaret arrangeres i Manglerudhallen kl. 17.30-21.30. Det vil være flere parallelle demonstrasjoner, men også anledning til å diskutere øktene i etterkant med instruktørene. Ungdomstrener-seminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO og A-lisens.

Skole og fotballseminaret 2018 (torsdag ettermiddag og kveld – fredag morgen)
For tredje gang inviteres trenere, lærere, instruktører, skoleledere og andre som er interessert i fotball med kombinasjonen skole til «Skole og fotballseminaret». Målet er å skape en nasjonal møteplass for fagpersonell som er involvert i ulike fotball-program i skoleverket. Det være seg på ungdomsskole-, videregående-, høgskole/universitetsnivå og blant norske folkehøgskoler. Seminaret arrangeres på Meet Panorama torsdag fra kl. 14.00-20.30 og fredag morgen fra kl. 09.00-11.30. Skole og fotballseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO- og A-lisens.

Football Talk (lørdag ettermiddag)
Hva med å bli med på en «Football talk» (fotballpub) på selveste The Scotsman etter at det 30. Cupfinaleseminaret er over? Trenerforeningen ønsker å tilby deltakere på Cupfinaleseminaret en sosial/faglig/«kulturell» avslutning på årets arrangement, samt anledningen til å treffe andre trenerkolleger. På The Scotsman vil man kunne se Premier League, høre fotballanekdoter og få buffét (street food) med tilhørende øl eller mineralvann. Arrangementet avholdes lørdag kl. 15.30-18.30.

Nyheter

Påmeldingsfristen er utgått, og det ordinære påmeldingssystemet er stengt.
Men det er fortsatt mulig å delta på Cupfinaleseminaret.
Møt opp direkte på Meet Ullevaal stadion og meld deg på ved ankomst.

Ordinært Cupfinaleseminar starter kl. 12.00 fredag 30. november.

Siden 1989 har Cupfinaleseminaret opparbeidet seg en unik posisjon som Nordens største fotballfaglige tiltak. Bidragsyterne spenner over et enormt repertoar – fra Roy Hodgson og Otto Rehhagel til Egil Drillo Olsen og Åge Hareide.

Et 50-talls norske og internasjonale store trenerpersonligheter har gjestet Cupfinaleseminaret i løpet av disse årene, som foredragsholdere, gjester eller deltakere. Mange av dem har vært der flere ganger, og kommer igjen og igjen.

Her noen av fotballpersonlighetene som har gjestet Cupfinaleseminaret og bidratt med faglig innhold siden 1989:

 • Rinus Michels
 • Otto Rehagel
 • Roy Hodgson
 • Lars Lagerbäck
 • Tord Grip                                           
 • Foppe de Haan
 • Todd Beane
 • Raymond Verheijen
 • Jim Lawlor
 • Egil Drillo Olsen
 • Nils Johan Semb
 • Åge Hareide
 • Nils Arne Eggen
 • Ole Gunnar Solskjær
 • Bjarne Berntsen
 • Anders Giske
 • Even Pellerud
 • Marit Breivik
 • Eli Landsem
 • Don Howe
 • John Cartwright
 • John Allpress
 • Craig Simmons
 • Jeff Tipping
 • Roger Gustafsson
 • Jorge Castelo
 • Frans Hoek
 • Stuart Baxter
 • Dr. Jozef Venglos
 • Peter Rudbæk
 • Morten Olsen
 • Jørgen Lennartsson
 • Andy Roxburgh
 • Steve Harrison
 • Jonathan Wilson
 • Björn Anderson
 • Uwe Rösler
 • Tony Pulis
 • Darcy Norman
 • André Merrelle
 • Flemming Berg
 • Christian Clarup
 • Chris Sulley
 • Eric Steele
 • Bob Bradley
 • Håkan Ericson
 • Harry Redknapp
 • Howard Wilkinson
 • Ronny Deila
 • Erik Hamrén
 • Ståle Solbakken
 • Pia Sundhage

Når Norsk Fotballtrenerforening fra 29. desember til 2. desember inviterer til Cupfinaleseminaret for 30. gang vil du møte mange av disse profilene igjen, som bidragsytere eller spesielt inviterte gjester.
  NFT skal sørge for at det 30. Cupfinaleseminaret blir en spesielt minneverdig opplevelse for fotballtrenere på alle nivåer.

Cupfinaleseminaret avholdes for 30. gang (1989-2018) denne høsten og går fra 29. november- 3. desember. Ambisjonen er å samle flere fotballtrenere enn noen gang, samt tilby et enda bredere fagprogram. Cupfinaleseminaret skal være Norges viktigste arena for etter- og videreutdanning av fotballtrenere.

– Målet er å inspirere fotballtrenere på alle nivåer, styrke kollegialiteten og ikke minst ha det litt moro etter en lang sesong – før man starter opp på nytt, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.
  Han har stått i spissen for Cupfinaleseminaret siden 1997 og legger ikke skjul på at Cupfinaleseminaret er ett av høydepunktene gjennom året.
  – Å få lov til å stelle i stand til fest for fotballtrenere er et sant privilegium. I en tid hvor sosiale medier overtar mer av omgangen også fotballtrenere imellom, trenger vi denne møteplassen. På Cupfinaleseminaret møtes bredde- og topptrenerne, de som er profesjonelle med de som er dugnadstrenere og kolleger fra ulike land og kulturer. 

Moen er stolt over at NFT over snart 30 år har lykkes med å etablere en plass hvor «trenerklubben Norge» møtes og fotballtrenere på alle nivåer feirer seg selv, faget og henter inspirasjon til mange og lange dager og uker på fotballbaner over hele landet.
  – Cupfinaleseminaret er unikt, men det forplikter også. Hvert år forsøker vi å gjøre det enda litt bedre – å strekke oss litt ekstra. Heldigvis har vi en fantastisk stab og et styre i foreningen som deler ambisjonene om å holde seminaret som ett av de største og beste trenerarrangementene i Europa.

Dugnad for trenerstanden

På ny ønsker NFT sammen med Norges Fotballforbund, Toppfotballsenteret og Norges Idrettshøgskole å sette sammen et spennende fagprogram, bygd på de rammene som har vært en suksess over flere år, fortsetter Teddy Moen.
  Han presiserer viktigheten og styrken i at disse fire institusjonene får til et felles dugnadsløft til det beste for norske fotballtrenere.
  – En slik dugnad er unik i europeisk målestokk, noe vi håper vil vedvare. Det er en fantastisk styrke for norsk fotball at vi kan samle oss om et slikt arrangement. I de fleste andre fotballnasjoner er dette uvanlig.

Samarbeid kan gi muligheter

Moen og NFT er opptatt av å styrke samarbeidstanken i norsk fotball. Dette er en del av foreningens handlingsprogram og politiske budskap.
  – Gjennom styrket samarbeid, gjensidig respekt og en felles dugnad, kan norsk fotball oppnå et fortrinn. Cupfinaleseminaret er et eksempel på dette. Å samle over 1 000 fotballtrenere over en weekend i hovedstaden i 30 år – det er noe hele norsk fotball skal være stolte over. Dette er en tradisjon som vi må ta vare på!

Skal bli enda større!

I fjor var det litt over 1 000 deltakere på plass (ned litt fra rekordåret 2016 da det var over 1200 deltakere), men dette er et tall som daglig leder ønsker å løfte betraktelig.
  – Målet dette året er å passere 1 400 deltakere totalt. Det skal vi oppnå gjennom å utfordre NFF, Norsk Toppfotball og de andre interesseorganisasjonene, som Divisjonsforeningen, Toppfotball Kvinner (tidl. Serieforeningen for Kvinnefotball) og NISO til å ta et sterkere eierforhold til arrangementet. Samt introdusere 1-2 nye konsepter.
  Teddy Moen ønsker at det skal være naturlig også for disse organisasjonene å legge mer av sin faglige virksomhet til helgen rundt Cupfinaleseminaret, hvor de kan kombinere noe eget fagprogram for sine trenere, sportsjefer og veiledere med det programmet som Cupfinaleseminaret tilbyr.

Hjemmebanen vår!

Meet Ullevaal har Cupfinaleseminaret funnet sin rettmessige plass. Her vil fortsatt hovedaktiviteten pågå. Men i tillegg vil Manglerudhallen, Intility Arena, Norges Idrettshøgskole og kanskje også Telenor Arena bli benyttet.
  – Ullevaal stadion er hele norsk fotballs hjemmebane! Dessuten er fasilitetene der, servicen blant staben og fleksibiliteten i systemet, avgjørende for at Cupfinaleseminaret er hva det er. Utfordringen er å få til et mer praksis-nært innhold, men dette blir i stor grad dekket opp gjennom at fagprogrammet er satt opp på ulike fotballarenaer omkring i Oslo, påpeker Teddy Moen videre.
  – Vi har et forbedringspotensial på informasjon, logistikk og mer direkte oppfølging til de enkelte deltakerne underveis i helgen i Oslo. Vi håper å få på plass et bedre verktøy for dette i år, slik at totalopplevelsen skal bli enda bedre for de som deltar på Cupfinaleseminaret.
  Han legger til at planen er å komme ut med mer informasjon til medlemmer, andre fotballtrenere, klubber, kretser og forbund innen 25. juni om det 30. Cupfinaleseminaret.
  – Selvfølgelig vil vi ikke kunne ha et endelig fagprogram klart da, men vår erfaring er at norsk fotball vet hva de møter på Cupfinaleseminaret. Kvalitet, gode kolleger og hygge i skjønn forening. Trenerforeningen lover at ingen heller dette året skal bli skuffet over arrangementet!

Tradisjonen tro komme det en rekke spennende utstillere til Cupfinaleseminaret. Besøk dem gjerne for mer informasjon om spennende produkter og tjenester.

previous arrow
next arrow
Slider

Våre samarbeidspartnere

synsam logotype 2 orange RGB

NorskTipping500x500

avis rgb pos

ThonHotels

nike logomtxt

Meetlogo meet sort

Skillrace500x500

EscapeSport Logo original CMYK