-- annonse --

Barne- og ungdomsfotball

Nyheter

Her er en halvårsrapport. Fra gutter 13 år.  Minsten har gått fra barne- til ungdomsfotballen. Dette er også et veiskille for oss foreldretrenere. Klubben har ansatt trenere. Vi har vært med siden de var fem år. Det er sju år det. Artige år. Spennende år. Lærerike år. De fleste av oss som har vært med – fortsetter. I litt andre roller.    

Nyheter

NFFs nye temahefte om soneforsvar finner du på fotball.no. Empiri viser at angrep prioriteres i treningsarbeidet i barne- og ungdomsfotballen. Og i voksenfotballen. Og på toppnivå. Dette heftets visjon er å gjøre forsvarsarbeid like mye verdt som angrepsarbeid på trening, i garderoben og i kamp. NFF ønsker å sette forsvaret i fokus.

Nyheter

Gjennom koronaperioden har mange trenere og spillere «gjenoppdaget» hvilke gleder og muligheter som ligger i utvikling av teknikk ved bruk av enkle metoder. 

Nyheter

Har du tenkt på hva du som trener betyr for utøverne dine? Har du noen gang følt at du kanskje ikke har alle verktøyene i trenerverktøykassa? Er du enig eller uenig i at jenter og gutter må behandles ulikt? Pappatrenerne er en podkast som diskuterer ulike problemstillinger og tematikk knyttet til trenerrollen i norsk idrett, og spesielt barneidretten.

Nyheter

Fra mandag blir det mulig for Telenor Xtra-klubbene å ha fotballfritidsordning igjen.

Nyheter

Fra 2022 ønsker Norges Fotballforbund å få permanent inn i spillereglene at det skal brukes lettballer for aldersgruppa 6-9 år i barnefotballen.

Nyheter

I disse koronatider er det flott å se mange trenere og foresatte med stor kreativitet i forhold til å legge forholdende til rette for indviduell øving. NFT-medlem Thor Mikalsen har utviklet en «mini-binge» i sin hage som gir fantastiske muligheter for å utvikle teknikk med ball. 

Nyheter

Even Karpuz er masterstudent i Likestilling og mangfold ved NTNU i Trondheim. I denne artikkelen skriver han om menn med innvandrerbakgrunn og deres fortellinger om foreldrenes deltakelse i organisert fotball.

Nyheter

For å inspirere og motivere fotballspillere i alle aldre til å holde treninga ved like på egen hånd i disse koronatider, presenterer Odd via sin hjemmeside egne treningsøkter hver dag for de ulike aldersgrupper.

Nyheter

Når det åpnes for kamper i barne- og ungdomsfotballen igjen fra 1. august, er skaderisikoen trolig større enn vanlig etter lang tid uten kampaktivitet. Trenerne har en viktig jobb å gjøre med å forebygge skader.

Nyheter

NFFs Øyvind Larsen skriver om hvordan man kan trene best mulig på egenhånd.

-- annonse --