-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
ÅPNER IGJEN: Fra mandag blir det mulig for Telenor Xtra-klubbene å ha fotballfritidsordning igjen. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFF melder på fotball.no at det åpnes for å starte opp igjen fotballfritidsordningen i forbindelse med at elevene fra 1. til 4. klasse kan begynne på skolen igjen førstkommende mandag.

Smittevernberedskap

– Den siste tiden har vært, og er fortsatt, veldig krevende for alle i fotballen. Vi er derfor glade for at klubbene nå får mulighet til å starte opp Telenor Xtra igjen. Så er det helt avgjørende at retningslinjene følges, så god beredskap til smittevern er på plass, slik at barna, ansatte og foreldre kan være sikre på at det er helt trygt, sier Bo Folke Gustavson i NFF til fotball.no.

Tydelige retningslinjer

I forbindelse med oppstarten har NFF sendt ut tydelige retningslinjer til klubbene.

Generelt

 • Barn, ansatte og foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, skal ikke delta.
 • Vask av utstyr og overflater som berøres ofte. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på å vaske håndtak og andre hyppige berøringspunkter.
 • God håndhygiene.
 • Ha alle aktiviteter og samlinger i mindre grupper.
 • Alltid ha voksenpersoner i sammen med barna for overholdelse av smittevern reglene.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • God avstand ved inn og utmarsj av klubblokalene (matsal, garderober mm.).
 • Økt bruk av utetid.
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall unge som er ute samtidig, og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.

Transport

 • Bruk av offentlig transport til og fra anlegg begrenses der det er mulig. Det må sørges for god avstand mellom elever ved skoleskyss.
 • Ved egne transport løsninger må det sørges for redusert antall for overholdelse av god avstand, og heller kjøre flere omganger.

Garderobe – skifte av tøy

 • Begrense antall barn som skifter samtidig for å overholde god avstand.
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på antibakteriell hånddesinfeksjon, og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Bespisning og leksehjelp

 • Mat må medbringes hjemmefra, ingen felles mat og/eller fruktservering fra klubben.
 • Hvis leksehjelp, sørg for at barna har egen plass med god avstand.

Aktivitet 

 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen.
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper. 
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte. er i fysisk nærkontakt med hverandre.
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk. • Minst mulig berøring av ballen med hendene.
 • Unngå heading.
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.

NFF anbefaler bruk av stasjonsprinsippet, med inndeling av tilnærmet faste grupper (husk å ta med egen ball fra stasjon til stasjon). Dette bør gjelde aktivitet utenfor banen også.

-- annonse --