-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
ALLSIDIGHET OG VARIASJON: Håndballguttas landslagskaptein Bjarte Myrhol oppfordrer til allsidighet og variasjon framfor tidlig spesialisering i idretten. Foto: NTB scanpix
Gjest
Fotballtreneren

– Vi ønsker at allsidighet skal bli anerkjent som et mål i seg selv for barneidretten. Vi vil ha en tydeligere satsing på lekbetont aktivitet og at organisasjonene i idretten går sammen om å dempe spesialiseringspresset, skriver de to avslutningsvis i kronikken.
 – De som hevder at dette vil gjøre at vi får færre enere, må bøye seg for at vitenskapen viser det motsatte. Vi har verdens fremste forskere på vår side når vi hevder at en slik modell ikke går på bekostning av vår evne til å hevde oss på topp internasjonalt nivå innen ulike idretter. Vi mener derfor det er grunnlag for å mene at en modell som sikrer bred og allsidig idrettsdeltagelse blant barn og unge også styrker vår evne til å konkurrere på internasjonalt nivå, skriver Myrhol og Øiestad og avslutter med følgende tankevekker:
 – Utfordringen for barna våre er at de kjemper mot voksnes kortsiktige ambisjoner om å skape best mulig utøvere på kortest mulig tid. Denne kampen er vi med på å ta.

Trener mer, leker mindre

– Vi som er involvert i barneidrett, ser at barn trener mer og leker mindre. Vi ser at voksne kontrollerer mer av aktiviteten, at det ofte er fokus på resultater og at suksess måles i form av plasseringer, poeng og seire, påpeker Bjarte Myrhol og Eirik Øiestad.

Myrhol får støtte av sin landslagssjef, Christian Berge, som til Aftenposten har uttalt:
 – Hadde det ikke vært for oss voksne, ville ungene hatt det vanvittig moro. Det er satt litt på spissen, men jeg synes vi voksne er veldig flinke til å sette barn i rammer veldig tidlig, med trening og hvor resultatorienterte vi er i tidlig alder.

Mer spesialisert

Myrhol og Øiestad viser til oppsiktsvekkende tall som viser et stadig mer spesialisert idrettstilbud. Dette kommer frem i podkasten Pappatrenerne, som fikk tall fra Norges Idrettsforbund når det gjelder etablering av nye idrettsklubber de siste fem årene. Statistikken forteller om en spesialiseringsbølge i norsk idrett: De siste fem årene er det etablert 45 fleridrettsklubber i Norge. I samme periode har vi fått 610 nye særidrettsklubber.
 – Vi ser med andre ord over 13 ganger så mange nye klubber som kun tilbyr aktive å drive med én idrett. Det tradisjonelle norske fleridrettslaget er nå en truet art, skriver duoen i kronikken.

Nesten alle taper

Myrhol og Øiestad skriver videre:
 – Stadig flere tar til orde for at vi ikke bare må tillate tilfeller av ekstrem spesialisering, slik vi nå ser innenfor friidrett og tennis. Det hevdes også at vi gjennomgående må spesialisere mer og tidligere for å få flere stjerner som hevder seg internasjonalt.
 – Etter vår mening er det en alvorlig konsekvens av denne utviklingen som ikke kommer godt nok frem: Nesten alle taper på spesialisering.

I lys av dette mener de to at tidlig spesialisering er ødeleggende for norsk idrett, og særlig for de yngste.
Duoen underbygger sine synspunkter med å viser til bde canadisk og norsk forskning på området.
 – Jean Côté, professor ved Queens University i Canada og kanskje verdens fremste ekspert på området, har i sin forskning påvist at de som lykkes best i alderen 20–25 år, har drevet med flere idretter og lekbetont trening i oppveksten. Ifølge Côté er det bare unntaksvis at spesialisering gir bedre resultater enn allsidighet, skriver de i kronikken.

-- annonse --