-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
SITTER STILLE: Forskning viser at barn og unge sitter veldig mye stille og er fysisk inaktive. Foto: NTB Scanpix
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Studien som er omtalt i  forskning.no.  og som går under navnet UngKan startet i 2005, ble fulgt opp i 2011 og sist nå 2018, hvor over 9 000 6-åringer, 9-åringer og 15-åringer har deltatt i denne undersøkelsen. Resultatet bør fange interesse både innen fotball og annen idrett.

Det er 15 masterstudenter ved Norges idrettshøgskole (NIH) som har hatt ansvaret i arbeidet med studien. De har gjennomført testene i praksis, samlet inn data og registreret alt elektronisk. Tre ulike team med masterstudenter reiste Norge på kryss og tvers for å teste og følge 9 000 barn og ungdom.

Stilletiden øker med alderen

Det er vel ingen overraskelse at det er 6-åringene som kommer best ut, men så mye som 53 prosent av dagen sitter også  de ganske rolig. Så øker stilletiden til 61% for 9-åringene og som nevnt hele 75 % for 15-åringene.
Studien slår fast at tiden som brukes til å sitte stille øker med alderen. 
Når det gjelder helgene øker stilletiden enda mer, og studien viser at jentene er mer stillesittende enn guttene.
Når selve aktiviteten pågår så er det kun 1% av tiden som forgår med høy intensitet, det vil si med høy puls, dette gjelder alle aldersgrupper.

– Tallene er urovekkende, sier forsker Jostein Steene-Johannessen ved idrettsmedisinsk avdeling ved NIH og som hevder at det bør settes i gang strakstiltak for å få en  mer postiv utvikling på dette.

Tiltak rettet mot fotballen

Denne studien bør kreere en del tiltak også for fotballen sin del. Da tenker jeg først og fremst på fotballens fritidsordning/fotball etter skoletid-ordningen, som svært mange klubber driver med i dag. Etter at barna har sittet rolig en hel dag på skolen kommer de til fotballarenaen cirka kl. 14.00 og skal tilbringe tiden der til rundt kl, 16.00. Ved mange klubber inngår såkalt leksehjelp som også vil «spise» av den tiden, det vil tilsi at man fortsetter stillesitttingen når man kommer til FFO.
Er det nødvendig da, er det fotballen/idretten som skal ha dette ansvaret med oppfølging av lekser, jeg bare spørr?
Svaret mitt er et klart nei!

Leksefri ved FFO Elverum fotball

Elverum fotball (2006 ) var sammen med Asker (2004) og Lyn, Skeid  noen av de første som startet opp med fotballens fritidsordning i Norge.
Som akademisjef og ansvarlig for FFO i Elverum fotball fra 2006-2013 bestemte vi allerede fra oppstarten av vi ikke skulle ha leksehjelp selv om vi hadde en ypperlig mulighet for det i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. FFO hadde jo tilgang på og benyttet rundt 20-25 bachelor-studenter med trenerrollen i fotball som hovedstudie.

Allerede da kjente vi til denne faretruende utviklingen blant barn og ungdom, ref studien av 2005.
Jeg så for meg scenarioet med at halvparten parten av FFO-barna satt inne med leksehjelp og så ut gjennom vinduet på den andre halvparten som spilte fotball, for deretter å bytte på.  Dette vill være drepende for motivasjonen og ikke minst at de igjen skulle sitte «stille»  etter en lang dag på skolebenken.
Det var ingen foreldre som motsatte seg dette etter en spørrerunde.
En annen ting var at vi kunne ha en lav kostnad, noe som ble langt høyere ved de som etterhvert innførte leksehjelp til sammenliging. Etter en kjapp undersøkelse ser jeg at FFO Elverum fotball fortsatt er av de laveste på kostnad.
Men gratis frukt var med fra første stund ved FFO etter avtale med en KIWI butikk, og er det fortsatt.
Etter ganske kort tid ble antallet ved FFO så høyt (ca. 125 i 2013) at det i praksis ikke var mulig å gjennomføre leksehjelp.

FFO ElverumNEI TIL LEKSEHJELP: FFO Elverum fotball  har alltid satt aktivitet  i fokus etter skoletid, og ikke mer «stillesitting».  Foto: Kjell Arne Fridtun Østlendingen

NFF anbefalte leksehjelp

Men da vår «egen» Stig Inge Bjørnebye kom på banen i NFF (2012) slo han et slag for fotball + leksehjelp, selv om han noen år tidligere hadde slått alarm om «stillesittingen» blant barn og ungdom media.
Han kom inn i regjeringens faglige råd om utvikling av fysisk aktivitet og kroppsøving i skolen . Gruppen bestod av Marit Breivik, Grete Waitz, Inger-Åshild By, Stig Inge Bjørnebye, Sigmund A. Anderssen, Oddrun Samdal.
Konklusjonen på «mindre stillesitting» var at fysisk aktivitet burde økes med 2 timer i skolen eller etter endt skoletid, les SFO.
Men da han trådte inn i NFF og de etablerte «Fotball etter skoletid»-ordningen ble han klar for leksehjelp. Her var Bjørnebye  helt uenig med Elverum fotball.
Men FFO Elverum fortsatte med sin modelll og har fortsatt ikke tilbud om leksehjelp, det tror jeg er helt riktig.

Fjern leksehjelpen

Men før jeg forlot Elverum fotball i 2013 fikk vi igjen støtte fra tidligere nevnte UngKan studien, samt fra barnelek-forsker Knut Løndal Høgskolen i Oslo og Akershus som stilte spørsmålet rundt å fjerne leksehjelpen ved SFO/FFO. Han stilte følgende spørsmål?
Mange barn har fritidsaktiviteter,  men får de nok tid til å leke fritt?
Men Løndal er også skeptisk til at tiden på SFO/FFO skal brukes til leksehjelp. 
Hvorfor?
Han vil ikke at barna skal få mindre tid til å leke.  
Her er altså politikere, rektorer, forskere og andre folk litt uenige. Men det er da mange som mener at barn ikke bør ha lekser i det hele tatt, og trenden er nå på vei å få det til rundt i Norge, og da bør vel det samme skje ved de uilke FFOèr rundt omkring.
I denne videoen snakker Knut Løndal om dette tema, reportasjen er fra er fra 2013. Jeg støtter selvfølgelig Knut Løndal i dette fullt ut.

Under årets Cupfinaleseminar har NFT satt opp et nytt tilbud: Møteplass for trenere på FFO- og akademinivå,  kanskje dette med leksehjelp bli et av debattinnleggene?

• Les mer på forskning.no: Norske 9-åringer beveger seg enda mindre enn før

• Les også: forskning.no:  les og se video med Knut Løndal, Har barn sluttet og leke? 

• Les også: Stig Inge Bjørnebye slår et slag for fotball og leksehjelp (Østlendingen)

• Les også: Regjeringen.no Rådgivningsgruppa fysisk aktivitet 

 

-- annonse --