-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
VIDERE: Øyvind Larsen reflekterer over virkemidler for å ta barnefotballen noen steg videre. Foto: Ivar Thoresen
Øyvind Larsen
Av Øyvind Larsen, NFF, samt aktiv fotballtrener i barne- og ungdomssegmentet
Utviklingsavdelingen barn og ungdom, NFF

952 41 127

Det hevdes fra mange leire at barnefotballen har skylda for norsk fotball elendighet. Det er selvsagt urimelig. Løpet fra barn til voksen, fra barnefotballspiller til toppspiller er langt. Dertil særs mange påvirkningsfaktorer som avgjør om en lykkes eller ikke. Nu går det for tiden meget bedre med toppfotballen. Det ville vært like urimelig å gi barnefotballen æren for denne framgangen. Eller blaffet. Framgang må måles over tid. Akkurat som gode fotballprestasjoner hos en spiller må måles over tid. Er det vedvarende innehar spilleren gode fotballferdigheter. Det kan imidlertid se ut som det er framgang i norsk toppfotball. Da vi presterer godt på flere arenaer. La oss tru på det og jobbe målbevisst videre.                   Målbevisst må vi også være – vi som jobber i barnefotballsegmentet. For å treffe med gode virkemidler må vi kjenne status eller ståsted. La oss ta en kjapp konklusjon: barnefotballen har mye å gå på. 

Her har jeg ikke fokus på spillbarhet, vinkler og romforståelse. Her gjør jeg et forsøk på å klargjøre de målsettinger, de overordna faktorene og dertil virkemidlene for å ta ett, to, tre steg videre. Det er intensjonen med artikkelen. 

Utgangspunktet

«Barnefotballen er for alle». Visjonen er litt traus. Vi må spisse den. NFF lagde derfor visjonen «Flest mulig – Lengst Mulig – Best Mulig» for ti år siden. Det inkluderer flere målsetninger og målgrupper. Det gjør det spennende, men også utfordrende.

«Flest Mulig» er vi særdeles god på. Faktisk best i Europa. Flere hevder vi er for mange. Det er vi ikke. Selv om det primære er å få barna til å bli glad i fotball, få de fleste til å mestre fotball og noen å bli veldig god i fotball, er oppgaven vår – indirekte – langt mer enn som så:
  • Vi har et samfunnsoppdrag å få med oss flest mulig i et fotballmiljø som gir mestringsfølelse.  Fotballen skal gi bevegelsesglede og bevegelseslyst. Som igjen skal gi bevegelsestrang og – vaner som forhåpentligvis varer livet ut.
  • Vi har et samfunnsoppdrag å gi barna opplevelser i sitt miljø som gir tilhørighet, og samhold. Til hverandre. Til bygda. Til drabantbyen. Til byen. Vi er viktige identitetsbyggere for unga. 
  • Vi har et samfunnsoppdrag å indentifisere behov, tilrettelegge, kjøre prosesser og finansiere anlegg. Her er vi gode. Vi «bygger» anlegg i det ganske land.
  • Vi har et samfunnsoppdrag å bidra til at unga tilegner seg ferdighetene god samhandling og fair play. Vi skal bidra til at de starter veien til å bli dugelige mennesker. Som tar hensyn til hverandre.

OLsamfunssoppdragetFotballens samfunnsoppdrag.Disse samfunnsoppdragene deler vi selvsagt med andre.  Med familien, skolen, de andre idrettene, andre frivillige organisasjoner og kirka for noen. Men fotballen er størst. Derfor har vi et spesielt ansvar .
  Kommune og stat skal i tillegg tilrettelegge for at vi klarer oppdraget best mulig.

«Lengst Mulig» fordrer at klubbene har tilbud til barn og ungdom med ulike forutsetninger og ønsker. Vi skal ha tilbud til de som ønsker å trene en gang i uka. Og tilbud til de som ønsker å trene og spille kamper hele tida.
  Her er vi ikke dyktige nok. Veldig mange klubber har kun ett tilbud – spesielt opp i ungdomsklassene.
  Det gir automatisk frafall. Frafall av strålende ungdom som kunne hatt et langt liv i fotballen. Ikke bare som spiller, men som tillitsvalgt, leder eller trener.  
  Ett tilbud gir også frafall i den andre enden av skalaen. Blant de som ønsker å bli fotballspillere.  Det er et trangt nåløye. Benkesliting og mangel på spilletid gir frafall. Uten et tilbud, sammen med den gamle vennegjengen, gir det her også bråstans.

Alle tall viser for stort frafall. Noe er «naturlig frafall». Mange som har drevet med flere idretter, velger en idrett. Noen velger bevisst å konsentrere seg om skolen. Andre årsaker finnes også. Fotballen har minst prosentvis frafall av alle idretter i Norge. Uten at det skal være en sovepute for å få ungdom til å bli i fotballen lengre, helst livet ut.

«Best mulig» visjonen i barnefotballen skal legge et godt grunnlag for de som etter hvert har forutsetninger for å lykkes i toppfotballen. Spillerne som kommer inn i og som er i barnefotballen har ulike forutsetninger eller ståsted. Dette være seg motorisk-, sosialt- og kognitivt. Forskjellene i de ulike aldersgruppene skyldes i større grad hvor de er på modningsstigen enn iboende egenskaper for å lykkes seinere. Å identifisere talentet som åtteåring er umulig. Å predikere suksess som voksen likeså. Forskjellene i en aldersgruppe krever i alle tilfeller ulike grader av tilpassa opplæring.       

Barnefotballen er for alle. For de 99 prosentene som ikke blir toppspillere og for 1 prosenten som blir det engang. Det utgangspunktet glemmer vi ofte. I polemikken rundt barnefotballens kvaliteter. Det er et paradoks.
 
At vi ikke veit hvem som blir hva, at vi ikke veit hvem som vil hva -  er både spennende og utfordrende. Å møte denne utfordringa er tema for resten av denne artikkelen.

Klubben i førersetet

Den første og største forutsetning for at barnefotballen skal lykkes er at klubben sitter i førersetet. «Klubben som sjef» begrepet lanserte NFF for snart 10 år siden. Klubben – gjennom styret, administrasjon og sportslig ledelse skal se til at barnefotballen har en rød tråd i sitt arbeid. Klubben skal se til at:
  • Et krystallklart verdisyn med oppfølgende konsekvenser og virkemidler
  • En rekrutterings- og oppfølgingsstrategi på tillitsvalgt- og trenersida som gjør at klubben løfter i flokk

Tida er forbi der løse kanoner gjør som de vil – OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.

 OLverdierEt klart definert verdisyn med definerte virkemidler er nødvendig for god å skape den gode klubben

Rød tråd i fotballopplæringa

Klubben har en plan for hvordan spillerne skal gjennom av fotballopplæring. Virkemidlene ligger opp i dagen. Treningsøkta.no og landslagskolen ligger der. Den må bare brukes. Helst krydra med klubbens eget tankegods.

Tida er forbi der spillere møter økta og kampen med trenere ikke har en plan for gjennomføring – OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.

OLskattkammerSkattkamre som må benyttes og som er lett tilgjengelig: landslagsskolen og Treningsøkta.no              

Utdanning

Klubben skal legge til rette for fotballutdanning. På landsbasis har vi en dekningsgrad på over 50 prosent med utdannende trenere som virker pr. dato i barnefotballen.  Sammenlignet med mange andre land i Europa er dette langt over snittet. Men vi skal ikke være fornøyd med dette. ALLE skal på sine årstrinn møte trenere med utdanning. Klubben er her nøkkelen.

Et par ord om «foreldretrenere». Foreldretrenere blir i mange fotballmiljø. Omtalt som noe negativt. Rart. I andre idretter er det et positivt ladet ord. Bjørgen har hatt det. Johaug har hatt det. Weng har hatt det. Northug har hatt det. Klæbo har bestefaren sin. Alle jubler. Ingebrigtsen gutta har det. Alle jubler. En analyse av våre landslagsspillere i fotball ville også gitt det samme svaret: foreldrene har vært aktive i barnefotballen. I fotball er foreldretrenere nærmest et fy- ord. Hvordan måler vi kompetanse? Gjennom slektskap? Eller gjennom klokskap, kunnskap og erfaring?

Når dette er sagt: klubben har en plan for fotballutdanning. Klubben setter krav til relevant utdanning. Alt ligger til rette for utdanning. Fotballopplæringa er god. Det er en forutsetning å benytte seg av den. Klubben skal bygge fotballsjøltillit hos sine trenere gjennom kompetanse.

Tida er forbi der spillere møter et trenere som kun gjør det trenerne gjorde da de spilte fotball. Tida er forbi med Slums – metode. OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.

OLstartpakkeStartpakka: NFF Grasrot – Barnefotballtrenerkurset: 16 timer via E – læring, klasserom og 9 timer praksis. En forutsetning for å være Barnefotballtrener.          

Trenerteam

Klubben skal legge til rette for at trenere og årsenheter får støtte og veiledning. Dels ved å utnytte ulike ferdigheter hos trenerne. Dels ved at trenerveilederrollen etableres i klubben. Dels ved at trenerveileder, trenerveiledere eller årstrinn – veiledere er på feltet sammen med trenerne uka igjennom. 

Tida er forbi der trenerne står dønn aleine – OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.   

OLtrenerteam2En folkelig, usminka, men faglig god trenerveileder på feltet gir gode forutsetninger for trygghet og utvikling – hos trenerne (Foto: NFF) 

Nysgjerrighet på fotballfaget

Den gode treneren ser fotball. Den gode treneren ser mye fotball. Den gode treneren ser analytisk på fotball. Den gode treneren tenker «sitt lag» når han eller hun ser fotball. Den gode treneren ser en rød tråd gjennom økta, gjennom en periode, gjennom et helt år.

Den gode barnetreneren for de aller yngste er rå på organisering slik at økta flyter, aktiviteten gir læring av seg sjøl og spillerne aldri står i kø. Den gode barnetreneren gjennomfører økta uten dødtid, der drikkepausen gir den naturlige hvilen Den gode barnetreneren for «de eldre» i segmentet kan sjuerfotball og nierfotball. Treneren kan både differensiering og individualisering.
  Fotballutdanninga tar høyde for alt dette. Utdanning, prøving og feiling og etter hvert erfaring gir den gode barnefotballtreneren.

Tida er forbi der barnefotballtreneren blir rekruttert inn fordi ingen andre vil være det – OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.      

OLbarnefotballtrenerÅ være barnefotballtrener er noe helt annet enn å være toppfotballtrener. Ole Gunnar kan begge deler. Han er også ambassadør for NFF grasrottrenerkurset. (Foto: NFF).       

Ramma

Klubben skal legge til rette for at spillerne møter trening og kamp med en fast og trygg ramme. Spillerne trenger å møte forutsigbarhet i møtet med de voksenpersonene de ser opp til. Å kunne forholde seg til lagets kjøreregler er en forutsetning for trivsel og utvikling. Det legger grunnlaget for involvering, sjølstendighet og ansvar for egen læring. 

Tida er forbi der spillerne møter rot eller «Kongen på haugen» - OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.

OLvoksenpersonSpillerens viktigste voksenpersonen i oppveksten – utenom foreldre: treneren med omsorg og trenervett (Foto: NFF).

Differensiering

Unga har ulikt ståsted og ulik modningstakt.  Med laget eller årsenheten som trygg base skal de påvirkes ulikt. Dette kalles differensiering. Eller et annet ord: tilpassa opplæring. Tilplassa opplæring, akkurat som de møter skolehverdagen. Det er en forutsetning at klubben klargjør hva differensiering er og hva differensiering ikke er. Topping av lag og vanntette skott mellom lag i samme årsklasse strider mot fotballens verdigrunnlag. Det gjør også sosial differensiering. Drar vi på tur – drar alle på tur.

Tida er forbi der bevisst misforstått fotballfaglig-  og sosial differensiering er praksis – OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.    

OLformelBarne- og ungdomsfotballens formel. Å etterleve den på feltet over tid – er trenerens klare målsetting Tilpassa opplæring er ett grep for å få det til.        

Trenerrollen i endring – til det bedre

Klubben rekrutterer trenere som er innforstått med hva trenerrollen innebefatter. Den røde tråden i det fotballfaglige innholdet er en ting. Trenerrollen er så mye, mye mer. Trenerrollen krever relasjonskompetanse, involvering og likeverd i trenerteamet. Eneveldet er over også i idretten. Treneren skal «se alle» og skape et mestringsorientert klima i spillegruppa. Og ikke minst i foreldregruppa. Å reflektere over egen praksis er en naturlig del av trenerrollen. Idealmodellen er «den gode læreren» der han eller hun både kan fotballfaget, lære bort og involvere og motivere spillerne. Ved å være en spillerinvolverende trener vil spillene etter hvert gode forutsetninger for å bli sjølstendige spillere som tar ansvar for egen utvikling.

Det er en misforståelse at spillerne trenger en trener der disiplin har hovedfokuset. Faste rammer er en forutsetning for trivsel og utvikling. «Enveis – treneren» er det ikke. 

Tida er forbi der spillerne møter den autoritære treneren – OM vi skal ta ett, to og tre steg videre.

OLdrilloEgil Olsen – med ett av flere våpen: den involverende treneren. Både i trenerteamet og i spillergruppa (Foto: NTB)

Miljø

Klubben skal se til at de ytre rammebetingelsene gir grobunn for et godt miljø. Fair play er en forutsetning. «Garderoben» skal igjen bli spillernes tumleplass før og etter trening. Levere- og hentekulturen blant foreldre skal erstattes med god tid i forkant og i etterkant av trening. Klubbhusene åpnes for klubbkvelder og felles opplevelser rundt Champions League.

Og Norge og etterhvert Europa skal oppleves sammen gjennom treningsleirer og turneringer     

Tida er inne for å sette miljøet i enda større grad i høysetet – OM vi skal ta ett, to eller tre steg videre.

OLmiljoFotballmiljøet er det du husker – til slutt    

Forståelsen av hva et talent er?

Det viktigste enkeltfaktoren som skiller klinten fra veten i veien til å bli en toppspiller er «ansvar for egen utvikling». Spillere med potensiale utvikles i ulikt tempo. Spilleren som er «best pr. dato» er nødvendighet ikke den med størst potensiale. Det perspektivet må vektlegges om vi i Norge skal utvikle Pirlo`er og Modric`er i framtida.

Talentbegrepet misforstås og fører til dårlig praksis i svært mange idrettsmiljøer. Talent er et belasta begrep. Til noe annet er dukker opp, bruker jeg spiller med et potensial.   

Tida er inne for å øke forståelsen for at talent er så mye mer enn å være god på åtteårslaget, OM vi skal ta ett, to eller tre steg videre.  

OLformleSpillere med potensial blir ofte glemt til fordel for spillere med tidlig modning.               

Anekdoten under forsterker talentbegrepets fallgruver:

En hard liten jævel
Født i desember er’u
Du må slite du gutten min
Du må slite fordi du er minst
Du må slite fordi du løper litt saktere
Du må slite fordi du er litt veikere
Du må slite for at du har mindre muskler
Du må slite for at du ikke klarer å slå ballen langt nok
Du må slite fordi du får minst spilletid
Du må slite fordi du ikke kommer med på «øvet - laget»

Du må slite fordi du ikke kommer med på 1. laget
Du må slite fordi du ikke kommer med på Landslagsskolen
Du må slite fordi du blir selektert bort
Du må slite fordi ingen ser deg

Alt dette kan du ikke noe for. Du er bare
født i årets siste måned

Du kom bare litt seint ut av startblokka

De voksne ser dessverre ikke hva du kan bli!

De har det så travelt

Men faan ikke gi deg
Vær en hard liten jævel

Stå’n av

Luca Modric var en sta liten jævel
Han sto’n av
Og han blei jo no stort

Stå’n av

Faan ikke gi deg
Vær en hard liten jævel

Så blomstrer du tilslutt

Jenter

Jentefotballen er den største jenteidretten i Norge. Dette er en idrettsrevolusjon. Og vi kan bli enda større og sterkere. Jentene skal ha like gode trenere, like bra trenings- og kampforhold, like gode treningstider og de skal ha være med på like mange cuper som gutta. Der er vi på vei. 

Et enormt potensiale ligger med jenter som trenere og ledere. De vil og kan. Vi må bare tilrettelegge. 50 prosent av befolkninga er jenter. Dette må også gjenspeiles på trener- og ledersida.

Tida er forbi der jentene blir behandla stemoderlig, OM vi skal ta ett, to, tre skritt framover i (her) barnefotballen.  

OLjentene2Jentene har et potensiale på banen, som trenere og ledere i fotball – Norge (Foto: Øyvind Larsen)        

Avrundning

Virkemidlene skissert i denne artikkelen krever hardt arbeid. I barnefotballen har vi en tendens til å legge lista på 1.50. Ikke på 2.20. Målretta arbeid er nødvendig for å bibeholde den norske barnefotballmodellen. Her må klubbene i enda større grad i førersetet.

Det vi kan konstatere er at fokus på barnefotballen i stor grad tar utgangspunktet i en «en prosent»: hvordan de som ender opp i toppfotballen skal bli trena og matcha best mulig som åtteåringer. Dette er en alt for snever inngang.

At vi ikke veit hvem som blir hva, at vi ikke veit hvem som vil hva -  er både spennende og utfordrende. Dette krever flere tanker og flere virkemidler – samtidig.

Det vi veit er at fotballen har en kraft helt utenom det vanlige blant barn, ungdom og voksne. Det vi veit er at fotballen har en kraft helt utenom det vanlige i alle oppvekstmiljø.

Denne kraftas muligheter må vi videreforedle i målretta tiltak, OM barnefotballen skal ta ett to, tre skritt videre.  

-- annonse --