-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
VIKTIG: – Dette samarbeidsprosjektet med NIH og Senter for Idrettsskadeforskning er særdeles viktig for oss, noe som i neste omgang vil forbedre treningshverdagen til tusenvis av fotballbarn og ungdom ute i klubbene våre, sier Bo Folke Gustavson (i midten), fagansvarlig barn og ungdom i seksjon spiller- og trenerutvikling i NFF. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Det skriver fotball.no, som peker på at skader blant barn og ungdom er den viktigste årsaken til at de går glipp av trening og kamp, at de ikke oppnår sine målsetninger eller i verste fall velger å gi seg med idretten sin.
  NFF ønsker derfor å gjøre en kartlegging av kunnskap og holdninger om idrettsskader og skadeforebyggende tiltak blant trenere i barne- og ungdomsfotball. Prosjektet er i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning, Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole, og er del av en masteroppgave.

Svært viktig

– Dette samarbeidsprosjektet med NIH og Senter for Idrettsskadeforskning er særdeles viktig for oss, noe som i neste omgang vil forbedre treningshverdagen til tusenvis av fotballbarn og ungdom ute i klubbene våre. Jeg håper virkelig klubbene sørger for at alle trenerne i målgruppa tar seg tid til å gjennomføre denne spørreundersøkelsen, sier Bo Folke Gustavson, fagansvarlig barn og ungdom i seksjon spiller- og trenerutvikling i NFF til fotball.no.

Trenerne er viktige

– Det viktigste for en trener er å ha spillerne sine tilgjengelig for trening og kamper. En forutsetning er skadefri og friske spillere. Trenerne er viktige for å forebygge skader og overbelastning. Vi håper de vil bidra med deres kunnskap og holdninger i denne undersøkelsen til beste for spillerne og trenerne, sier Thor-Einar Andersen, tidligere landslagslege og nå leder for Senter for idrettsskadeforskning til fotball no.

Er du fotballtrener nå for spillere i aldersgruppen 6-19 år som trener minst en gang i uken, klikk her for å svare på spørreskjemaet

-- annonse --