-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
BRENNER FOR GRASROTA: Per Ravn Omdal brenner for grasrota. Her sammen med 10-12 åringer fra Træff i Molde i 2004. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2021

Som medlem i UEFAs (Det europeiske fotballforbundet) Executive Comitee fikk Per Ravn Omdal i 1992 oppdraget med å lede et barnefotballprosjekt, ikke minst med bakgrunn i hans sterke engasjement for fotballens grasrot.
  Med i utvalget var også den nederlandske trenerlegenden Rinus Michels. Arbeidet ledet til en klar anbefaling til UEFA og deres medlemsland:
  «A successful top can only be achieved through serious and solid baseworkand this starts in the childhood.»
  Utvalget var krystallklar at hvert enkelt av de nasjonale fotballforbundene måtte ta ansvar for dette avgjørende området av spillerutviklingen.

Mye gjort, mer å gjøre

Arbeidet bar frukter. Bevisstheten rundt grasrotfotballens betydning vokste innenfor UEFA-systemet de kommende årene.
  – Grasrotfotballen i Europa er bedre utviklet og dens påvirkning og betydning er mye mer akseptert fra både et sportslig og sosialt ståsted. Mye er gjort, men fortsatt gjenstår mye, sa daværende teknisk direktør i UEFA, Andy Roxburgh, tilbake i 2012.

Viktig i Norge

– Vi tror på grasrotfotballen. Målet er internasjonal anerkjennelse av det faktum at fotballen tilbyr glede, muligheter og utfordringer for alle – spesielt når det spilles uten konkurranse, med vektlegging av glede, positiv innstilling og en vennlig atmosfære, har Per Ravn Omdal selv sagt i forbindelse med forankringen av grasrotfotballen i Norge.
  Ikke til å undres over at Per Ravn Omdal ble UEFAs fremste grasrot-ambassadør i en årrekke. 
  Hans engasjement for grasrota i fotballen er ikke påtatt. Det er ekte. Har alltid vært det, og vil alltid være det.

Norge ledende

Ikke minst takket være Per Ravn Omdals innsats var Norge en av dem grunnleggerne til å skrive under UEFAs Grasroots Charter i 2005 – sammen med England, Nederland, Skottland og Tyskland. 
  De samme fem landene fikk også fem stjerners status for sitt arbeid med grasrota. Det skjedde etter at UEFAS femte Grasroot Workshop ble arrangert i Norge i 2004. Norge var også blant de sju første nasjonale forbundet som fikk seks stjerner for grasrot-arbeidet.

Gjensidig avhengighet

Et mantra for Per Ravn Omdal har vært å synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom topp og bredde. Uten grasrota, ingen topp.
  – Det er av avgjørende betydning å skape en gjensidig respekt og forståelse mellom grasrotfotballen og den profesjonelle fotballen, har den tidligere norske fotballpresidenten tydelig uttalt.

Kjerneverdi

Grasrotfotball er en av UEFAS 11 kjerneverdier, og skal være navet for sosial og sportslig utvikling for fotballspillere, hvor enn de måtte befinne seg.
  – Vi har verdens beste produkt, men vi må hele tiden raffinere det og tilpasse det til fremtidens behov, sier Per Ravn Omdal.
  Det handler om aldri å bli fornøyd med hvor man står i dag. Men alltid søke videre. Finne utvikling og ta hensyn til en verden i stadig utvikling. Kravene til dagens grasrotfotball er helt annerledes enn da Per Ravn Omdal startet sitt arbeid med dette internasjonalt for snart 30 år siden.

Mange utfordringer

UEFA har selv pekt på mange utfordringer de står overfor, trender som også får konsekvenser for grasrotfotballen. 
  Blant annet innebærer mindre «street-football» og løkkefotball økt etterspørsel etter organisert grasrotfotball, synliggjort gjennom:

  • Foreldre søker morsomme og trygge fritidsaktiviteter for sine barn, muligheter til å være sosialt og fysisk aktive og samtidig tilegne seg nye ferdigheter.
  • Flere unge tar høyere utdanning – mindre tid, men økt behov for grasrotfotball.
  • Høyere prosentandel av befolkningen bor urbant.
  • Mengden TV-fotball øker.
  • Fotballen mer til stede på sosiale medier.
  • Grasrotfotballens klubber har flere lag.
  • Flere jenter og kvinner er interessert i fotball – og flere ønsker å spille.
  • Futsal er i vekst.

Tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet

3v3-spillet er en viktig del av grasrotfotballen, og her har Per Ravn Omdal fått en god forbundsfelle i Stig Inge Bjørnebye. Sammen uttaler de:

  – Skal vi lykkes med å rekruttere, beholde og utvikle neste generasjon fotballspillere, må vi nærme oss aktiviteten og de som er i den. Vi må legge til rette for at de som skal lære får flest mulig sjanser til å øve. På toppnivå har utviklingen vært fenomenal, og den kan måles i tid og rom. Både valg og utførelse skjer raskere enn før. Dette krever at spillerne har utviklet gode ferdigheter. I smålagsspill får spillerne mange involveringer og må hele tiden gjøre valg. Smålagsspill er med på å forberede spillerne på kravene som stilles i moderne fotball. Norsk fotball skal møte barna med trygge rammer og tilpassede utfordringer. Vi har derfor beveget oss fra ellever for alle, til smålagsspill for flere aldersgrupper. Valg av spillformer er en viktig premiss for læring, med utgangspunkt i en klar forutsetning – aktiviteten er spillernes.

– Enorm betydning

NFTs daglige leder Teddy Moen kan ikke få fullrost nok den innsatsen Per Ravn Omdal har gjort for å fremme grasrotfotballen, både nasjonalt og internasjonalt.
  – Den jobben Per har gått i bresjen for med tanke bedre kår og større bevissthet rundt grasrotfotballen i hele Europa har vært forbilledlig. Det store arbeidet han har gjort har følgelig også stor betydning for anerkjennelsen av grasrottrenerne og deres viktige rolle, sier Teddy Moen.

PerRavnOmdalEKTE ENGASJEMENT: Per Ravn Omdal har alltid hatt et sterkt og ekte engasjement for grasrotfotballen. Foto: Ivar Thoresen

-- annonse --