-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
PAPPATRENERE: Martin Blekkerud og Eirik Øiestad er pappatrenere og driver podkasten «Pappatrenerne». Administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping roser tiltaket og er glad for at de kjører på vider med viktige temaer, blant annet med støtte fra Norsk Tipping. Foto: Norsk Tipping
Gjest
Av Norsk Tipping

  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nummer 4/2020


Norsk Tipping mener at treneren er den viktigste rollemodellen for barn og unge i norsk idrett. Det å ha god kompetanse som trener er viktig for å kunne gi utøverne tryggheten, mestringsfølelsen og tilhørigheten man trenger for å trives, både sosialt og med aktiviteten. 

Preben Stai, rådgiver i Norsk Tipping og ansvarlig for Grasrottrenerkonseptet utdyper.
  – Vi ønsker å skape en forståelse av hvor viktig treneren er i barnas idrettshverdag, og vi ønsker å skape motivasjon og inspirasjon til å være trener for sine og andres barn og unge.  Vi ønsker å senke terskelen for voksne som ønsker å bidra som trener og vi ønsker å utvikle en kultur der vi også verdsetter bidrag fra andre enn de som har idrettserfaring.
  – For oss er det viktig å vise at vi ønsker å være der for trenerne og gi dem den kunnskapen og tryggheten som de trenger for å bidra til gode miljøer og aktiviteter for barn og unge i norsk idrett. Vise hvilken påvirkningskraft de har og bevisstgjøre mulighetene de har i sin trenerrolle, sier Stai.

Fokus på trenerrollen

Norges Fotballforbund, Norsk Fotballtrenerforening og Norsk Tipping samarbeider rundt Grasrottrenerutdanningen og håper å bidra til flere og bedre trenere. Partene har et felles mål om få økt fokus rundt trenerrollen og viktigheten av denne i samfunnet. 

En av måtene vi ønsker å sette fokus på trenerrollen, og viktigheten av trenerrollen, er gjennom samarbeidet med podkasten Pappatrenerne. Samarbeidet skal sette temaer fra barneidretten på dagsorden for å løfte debatten og interessen rundt trenere i barneidretten.

Pappatrenerne har som mål å belyse trenerhverdagen til trenere i norsk idrett. De ønsker å bedre tilbudet til, og bevisstgjøring rundt trenerrollen. Podkasten tar for seg relevante problemstillinger med aktuelle fagpersoner og troverdige profiler. Martin Blekkerud og Eirik Øiestad som driver podkasten sier at:

– Det er om lag 100 000 frivillige mamma- og pappatrenere rundt omkring i norske idrettslag. De aller fleste av dem har ingen særskilt trenerkompetanse. Podkasten vår er ment som en slags verktøykasse for alle disse frivillige menneskene, slik at man kan unngå fallgruvene det er lett å havne i. 

Positive endringer

– Kan dere fortelle litt mer om selve podkasten?
– Pappatrenerne skal bidra til å fremme viktigheten av allsidighet, lek og kvalitet i barneidretten. Gjennom å påvirke de voksne som er engasjert i barneidrettens ulike roller skal vi skape positive endringer som har stor betydning for de det handler om: Barna.

Pappatrenerne er en podkast av to pappaer, som begge er trenere. Podkasten går i dybden på barneidretten, og passer like godt uavhengig av hva slags type trener du er og hvilket nivå du er på. De har med seg profilerte og kunnskapsrike gjester fra idretten og fagmiljøene rundt. Og baserer sine resonnement på forskning, egne erfaringer og grundig research. Til sammen gjør dette at lytterne både lærer nye verktøy til bruk i hverdagen, men også starter refleksjon rundt viktige temaer i idretten. 

Av temaene som har vært diskutert i episodene kan vi nevne; Viktigheten av lek og allsidighet, topping og ekskludering, økonomi i idretten, hva skjer med idretten i korona-krisen, hvorfor vi må behandle jenter og gutter i idretten forskjellig, hvordan bli flinkere til å lære bort og hvordan trigge den indre motivasjonen. Er dette temaer du kunne tenke deg å høre mer om, så sjekk ut podkasten Pappatrenerne. 

Forskjellig, men rettferdig

– I en episode snakker dere om at jenter og gutter MÅ behandles forskjellig. Hva mener dere med det?
– Jenter og gutter skal behandles rettferdig, men ikke likt. Vi skal legge mer til rette for at jentene får et mer mestringsorientert klima der vi lager realistiske målsettinger i den perioden når der de opplever stagnasjon. Jeg mener det er den riktige metoden for å beholde flest mulig, lengst mulig, sier Eirik Øiestad.  

– På generelt grunnlag bør ALLE trenes ulikt, for det er så store individuelle forskjeller på vekstkurver og mental tilstand. Og i pubertetsfasen skiller det mye mellom individene, sier Øyvind Eide. Han har den høyeste trenerutdannelsen i fotball, har trent Kongsvinger i Eliteserien og tatt Stabæks kvinnelag til gull i Toppserien. Nå jobber han som sportsdirektør på Norges Toppidrettsgymnas. 

Indre drivkraft

I en episode av Pappatrenerne snakker de med Kjetil André Aamodt som røper hvorfor han ble god.

– Det var den indre drivkraften som var den viktigste. Alle de timene jeg sto på løkka og sparket fotball med gutta, løp intervaller på egenhånd eller spilte hockey om vinteren. Det var ikke den organiserte treningen som gjorde at jeg ble best, sier Aamodt. 

– Det hjelper ikke å presse tiåringer til å trene. Det må komme innenfra. Martin Ødegaard har sagt at 70 prosent av all trening han har gjort, ble gjennomført på løkka med kompisene sine i helgene fra ni om morran til ni om kvelden. Det er tolv timer, det. Det var uten trenere eller foreldre. 70 prosent av mengden fotball han har spilt er altså med kameratene sine på løkka. 

Glad i livet

Så hvordan skal man tenne gnisten hos barn og unge slik at de selv kan kjenne på denne indre motivasjonen?
  
Du får flere gode svar i Pappatrenerne-podkasten, men Aamodt røper én viktig ting.
  
– Det viktigste var at mamma og pappa lærte meg er at det er viktig å bruke tid med barna. Det viktigste er ikke å bli god i idrett, men å bli glad i livet. 

– Den indre motivasjonen ble skapt av meg selv og pappa. Hans drive forsterket motivasjonen min. Når jeg hadde spilt en fotballkamp, kom fatter’n og hentet meg etter kampen og sa til meg – høyt, så de andre gutta hørte det – «kom, Kjetil, nå skal vi TRENE, for det du har drevet med her er ikke trening». Haha. Så da løp jeg rundt i Ekebergskogen på intervalltrening.

– Skal man motivere barna, handler det om å se hvert enkelt individ og klare å gi dem motivasjon. Det fatter’n gjennomførte med meg, passet fordi det motiverte meg. Men det passet ikke for søsteren min, hun ga seg tidlig. Jeg var en av de heldige som fikk det til, jeg hadde gjort det på akkurat samme måte igjen, avslutter Kjetil André Aamodt

Hvorfor Norsk Tipping og pappatrenerne?

Martin Blekkerud forteller at de har lett etter en samarbeidspartner for å drifte podkasten videre: «Vi så etter en engasjert samfunnsaktør som ønsker å ta del i utviklingen av norsk idrett og som med sin troverdighet og relasjon vil kunne være med å løfte dette ytterligere. Norsk Tipping var midt i blinken for oss med sitt samfunnsansvar og relasjon til idretten»

Preben Stai i Norsk Tipping sier: 
  – For Norsk Tipping handler dette om samfunnsansvar og gode rollemodeller! Grasrottrenerkonseptet handler i hovedsak om fokuset på gode rollemodeller, med sunne holdninger og gode verdier, på tvers av idretter. Vi mener at norsk idrett er avhengig av at flere voksne engasjerer seg som trenere i barneidretten. 

Stai fortsetter:
  – Podkasten Pappatrenerne bygger opp under konseptet Grasrottrener og belyser tematikken rundt det å være en god trener og gode rollemodeller. Alle trenere, frivillige og ledere i idretten er rollemodeller, vi ønsker å bidra til at de blir gode rollemodeller med verdier som barna tar med seg videre. Alle skal bli sett, alle skal bli hørt og alle skal få være med. Dette er virkelig en podkast som burde vært pensum for alle trenere

Debatt og refleksjon

– Hva kan dere si om erfaringene så langt, Pappatrenerne?
– Vi ser allerede at konseptet har effekt ved å skape debatt og refleksjoner, både på regjeringsnivå, i Dagsrevyen og landets største aviser. Den organiserte barneidretten bærer i dag et enormt ansvar for barns fysisk og sosiale aktivitet. Gevinstene varer potensielt livet ut for de barna som deltar. 

NB!
Har du meninger om trenerrollen, eller trenger et diskusjonsforum rundt ulike temaer innen idretten generelt eller fotballen spesielt er facebook-siden «Mamma- og pappatrenerne» stedet å diskutere dette. Facebook-siden drives av Pappatrenerne og her lanseres også fremtidige episoder.

NB! 
Episodene finner du for eksempel ved å google «Pappatrenerne podkast». 

God lytt! 

-- annonse --