-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
SJEF: Messi - en fremfargende eksponent for det å være «Sjef over ballen»
Reidar Schjei
Av Reidar Schjei, UEFA A-lisens, Diplomtrener NIF/Olympiatoppen

932 57 318

«Sjef over ballen» er i dette tilfelle ballfører eller 1.angriper og alle spillere inklusiv keeper skal kunne være «Sjef over ballen».
  Så viktig er denne ferdigheten vurdert av NFF at de i sine skolerings planer gjennom treningsøkta.no har gjort «Sjef over ballen» til en obligatorisk aktivitet fra 6-12 år. Personlig mener jeg etter 45 år som trener at denne aktiviteten helt klart kan benyttes helt opp på seniornivå både som utvikling og som vedlikehold av en viktig ferdighet.

ReidarAktivitetskatFORDELING: Anbefalt fordeling mellomt ulike typer trening på forskjellige alderstrinn. Fra treningsøkta.no

Litt historikk

«Sjef over ballen» les ballfører er ikke er noe nytt i spillerutviklingssammenheng. Den har pågått i mange, mange år. Den er en del av den «individuelle dimensjon» og må vektlegges veldig høyt i barnefotballen.
Min trenergenerasjon husker godt at vi på 80-tallet fikk presentert en VHS videokassett fra det Svenske fotballforbundet som hadde navnet «Ven med bollen» som er det samme som vi i dag legger i «Sjef over ballen». Tar med at trener i Rosenborg Bjørn Hansen på 80/90 tallet reiste rundt i Norge og vektla nettopp «Sjef over ballen» i sine praktiske økter og da med fotballbevegelser med ball som et av de viktigste momentene.

  – Spesifikk trening i nettopp kontroll over ballen i trange områder med en kompakt «mur» av forsvarsspillere er svært viktig i dagens fotball sier trenerlegenden Bjørn Hansen når vi sitter og ser på en video av «Messi»
  – Tid og rom vil ikke øke i fremtiden snarere tvert imot, sier Hansen, og da må vi også utvikle spillere som «Messi» som har ferdigheter som er i stand til å trenge igjennom muren av forsvarsspillere i eget forsvarsområde.(bilde)

Reidar10iboksPARKERT: Her er «bussen parkert» med 10 spillere innen egen 16 meter mot fire angripere, er det mulig å score mål her da? Sjekk video.

Ta gjerne en pause i lesingen å se hva jeg vil frem til og reflekter, klikk deg inn på denne linken

Skape visuelle «bilder» som motivasjon

Fotballbevegelser er også er sakens kjerne når vi ser «Messi», med en vanvittig kontroll av ballen i stor fart i god balanse og med kjappe retning/aktivitets endringer. Statistikken viser at det skjer hvert fjerde sekund i snitt i en seniorkamp, sannsynligvis er dette lavere i et små-lagspill 3:3, 4:4, 5:5 på liten bane i barnefotballen.
På veien frem til mål fyller «Messi» på med ulike delferdigheter som føring, dribling/finter, vendinger, pasning, og avslutter med skudd i verdensklasse.

Hvor mye spesifikk trening tror dere som ligger bak å ha en slik ballkontroll samt til slutt «curle den i vinkelen» på en slik måte ?

Som trener bør du la unge spillerne i barnefotballen få se denne videoen og du vil du bli overasket hvor mye de klarer å få med seg. Det beste av alt de vil raskt ut for å vise hva dem kan før videoen er ferdig.
Regner med at det er fåtall av oss trenere som kan vise dem slike ting som "Messi" gjør?

Spør du dem etterpå lister de opp delferdighetene som «Messi» utfører spesielt hans gode «balanse» blir fremhevet.
Noen har faktisk observert at «Messi» ikke har så mange finter som Ronaldo, og det er jo helt riktig observert.
Når de er så beviste og ser «bildet» for seg er de alltid motiverte for «Sjef over ballen» som obligatorisk aktivitet for å gå ut å bli gode fotballspillere.
Jeg har gjennomført «Sjef over ballen» obligatorisk i 5 år på FFO hørte aldri et kny om at dette var kjedelig, de skjønnte at dette måtte til skulle de bli gode.
Resultatet ble at de klarte å utvikle ferdigheten med en klar endring av adferden.

Spesifisitetsprinsippet

Som vanlig kommer man ikke unna spesifisitetsprinsippet, det du skal bli god på må du øve mye på.
Ingen skal være i tvil om at jeg generellt vil at aktivitet skal være mest mulig spillrelatert og gi mulighet for mange gjentakelser med handlingsvalg og valg av utførelse.
Men skal du du oppnå mange gjentakelser på delferdigheter som eks vendinger, finter, skudd, curle ballen i krysset er det helt nødvending til å gjøre dette i spesifikke aktiviteter noe også treningsøkta.no legger opp til.
Men små-lagsspillet er selve eksamen på hva de har lært av ferdigheter.

Min anbefaling er at det meste vil kunne kunne utvikles igjennom egentrening da det er få fellestreninger 1-3 økter pr uke i barnefotballen.
Det finnes utall av eksempler som viser at en slik kombinasjon har gitt resulter, Martin Ødegaard, Martin Samuelsen, Sander Berge, Ada Hegerberg for å nevne noen som viser ekstreme gode delferdigheter nesten fullt på høyde med «Messi»

Ref NFF : Prinsipper for læring og trivsel

«Sjef over ballen» 345 600 ballberøringer

Med denne overskriften ønsker jeg å trigge trenerkolleger hvordan er det mulig å nå et slikt svimlende tall med ballberøringer og hvilke forutsetninger er lagt til grunn for å oppnå dette?
Er dette mulig i løpet av perioden i barnefotballen?

Det er vel ingen som betviler utfra spesifisitetsprinsippet at du blir bedre til å spille fotball etter å ha tatt 345 600 ballberøringer når dere ser "Messi"  føring av ballen med full kontroll i trange og vanskelige spillsituasjoner.
Da må du legge til rette aktivitet som kreerer gode handlingsvalg og utførelse med kvalitet som vil forbedre fotballferdigheten.

Hvordan jeg har kommet frem til disse tallene baserer seg på praktisk erfaring(på heltid)med utvikling av spillere over en 5 årsperiode i 7-12 årsalderen gjennom FFO ordningen ved Elverum fotball. Dette sammen med et 20 talls trenere/studenter fra bachelor trenerstudiet ved Høgskolen i Hedmark som alle var trenere ved FFO i treårsperioden deres på HIHM. 

Forutsetninger for å lykkes

Uansett aktivitetsvalg er det en ufravikelig kjøreregel, gjennom god planlegging å legge til rette forutsetninger for å lykkes med aktiviteten.
Det vil si at aktiviteten skal gi mestring - trygghet – med mange gjentakelser - med kvalitet.

Selv om de fleste kjenner "Sjef over ballen" ønsker jeg å gjøre en repetisjon av den her.
Som treningsøkta.no beskriver starter «Sjef over ballen» innen firkant (kvadrat viktig) i et avgrenset område størrelsen i forhold alder/ferdighet ref. treningsøkta.no se bildet.
NB, er den for liten hindres naturlige fotballbevegelser med fart eller man ikke vil kunne komme seg "hurtig" ut av vendinger og inn i ledige rom.

  ReiadrTillerMANGE BALLBERØRINGER: Bildet høyre hentet fra Tiller fotballskole hvor deltakerne oppnådde i snitt 9000 ballberøringer på 5 dager med kvalitet i rettledningen.

Målsetting i det visuelle bildet

Ballfører (1A) skal ha full kontroll med ballen på bakken med fotballbevegelser innenfor et avgrenset område. Ballfører vil oppfatte de andre ballførere som «motstandere som løper i veien» som han må forholde segt til når det gjelder kontroll/skjerme/verne om ballen.

Handlingsvalg: Han må orientere seg, unngå kollisjoner, føre inn i ledig rom, drible/finte forbi «motstander» eller se seg over skuldra, vende bort «motstander» inn i ledig rom.
Hurtige fotballbevegelser/aktivitetsendring skal gå på kryss og tvers innen det avgrensede området uten at noen blir fratatt ballen, luker og rom vil oppstå som ballfører utnytter på best mulig måte. Man skal bevege rytmisk som en alpinist inn og ut mellom hårnåler.

Jeg er totalt imot at man legger inn at man skal spille bort ballen til de som kommer "i veien" det vil alltid gå ut over de som ikke er så gode, som hele tiden føler at de mislykkes og ikke mestrer. Hvorfor skal de fordrive viktig tid på å løpe å hente ball når de skal utvikle seg inne i firkanten?

Prioriteringer av delferdigheter gjennomføring av økta (20 min)

Jeg velger å prioritere følgende delferdigheter i denne øvelsen første gangen, det kan være føring, finter, vendinger under ballkontroll med tilhørende læringsmomenter. Det beste av alt, uten at du sier noen ting (først gangen) utfører de fleste disse delferdighetene på sin måte når de setter igang.
Jeg velger en spørrende tilnærming med åpne spørsmål som pedagogisk tilnærming under hel aktiviteten med fokus på implisitt/oppdagende læring. Enkellete ganger går jeg selv inn og viserm eks hvordan fotballbevegelser skal være.

Komme raskt i gang

Innledningen min er svært kort, ballen skal holdes på bakken, FRI  føring begge bein med kontroll på ballen på kryss og tvers(fotballbevegelser) inne i firkanten.
Dere skal unngå kollisjoner.
Hvordan skal dere klare det?
Vis meg «bildet av Mess» hvor flinke dere er i 20 sekunder.
Pause 15 sekunder
Åpningsspørsmål:
Hvor mange kolliderte, hvordan unngå kollisjoner
Ofte er svaret «vi må sjå oss rundt»
Oppfølgingsspørsmål:
Hva skal vi sjå etter da?
Svarene kommer kjapt, «sjå etter plass» (rom), hvor er kryssende ballførere?
Vis meg, neste 20 sekunder.

Oppfølging av handlingsvalg og læringsmomentene de neste periodene(20 sek) eksempel
- kontroll på ballen, fotballbevegelser
- orientere seg etter ledig rom
- se deg over skuldra, hurtig ut av vendingen, kontroll
- hurtig ut av fintene, kontroll
Tilbakemeldinger i pausen forsterker læringsmomente eller de coaches underveis.
Repeterer aktiviteten i 20 min med «læringsmomente».

Hvor mange ballberøringer gir denne aktiviteten?

Ved NFF C-kurs Grasrottrenerkurs har jeg en demonstrasjons økt hvor spør kursdeltakerne hvor mange ballberøringer oppnår dere med denne aktiviteten?
Praktisk talt ingen har anelse, ingen har tellt, det har man ikke tenkt på.
Da legger jeg inn at spillerne selv teller antall berøringer og selvsagt vil dette variere hit ferdighet, vi tar stikkprøver for å kontrollere om noen jukser tall, du finner et snitt.
Kursdeltakerne satte pris på denne bevisstgjøringen og i etterid fått gode tilbakemeldinger om en helt annen motivasjon og kvalitet i «Sjef over ballen» i trening av eget lag, ikke minst påvirkningen av KVALITET.
Snakker vi om bevistgjøring og adferdsendring på trenerne også?

Da skal dere få svaret 345 600

Etter 5 års erfaringer har vi kommet frem til et gjennomsnitt som kan gi oss et visst holdepunkt. Eksempel er som følger (9 åringen FFO)
1. 20 sekunders føring ga et snitt på 24 ballberøringer.
2. 48 ballberøringer pr min i 20 minutter = 960 ballberøringer
3. 2 økter pr uke = 1920 ballberøringer pr uke
4. FFO hadde 36 uker pr år = 69 120 ballberøringer
5. Fem år ved FFO ga: 345 600 ballberøringer kun på «Sjef over ballen» resten av økta kommer i tillegg.

For 9 åringen vil antall berøringer øke hvert år frem til han blir 12(slutter på FFO).
Som referanse ble Vegar Eggen Hedenstad målt til et snitt på 44 ballberøringer da han var 15 år.
Studenter/trenerne gjennomførte også gjennomsnittmålinger også for de øvrige aktiviteter i økta som, spille sammen med, spille mot, smålagsspill, scoringstrening. Se lenger ned i artikkelen.

Kvalitet før kvantitet

Dette er jo et jo et høyt antall repetisjoner av en viktig ferdighet, men vil presisere at dette samtidig har vært fokus på KVALITET og oppfølging av læringsmomenter i hver eneste økt.
Og det var ingen tvil fra år til år at man så en klar atferdsendring på de delferdigheter som ble prioriter i «Sjef over ballen»

Atferdsendringen ble lagt merke til når FFO spillere komme tilbake i fellesøktene i lagene sine, trenere og foreldre så tydelig utviklingen og ikke minst ble ferdigheten lagt merke da de kom inn på sone/kretstiltak.

Antall ballberøringer gjentakelser av ulike delferdigheter stopper jo ikke med «Sjef over ballen» men fortsetter gjennom resten av aktivitetskategoriene som inngår i treningsøkta.
Et grovt overslag vokser til over En million når du tar med daglig egentreningsøkter.
Jeg er hellig ovebevist at med 345 600 ballberøringer vil det bli bedre fotballspiller, jeg er like så overbevist at en svømmer blir bedre etter 345 600 svømmetak i Pirbadet, eller en som skal bli pianist med samme antall anslag på pianoet.

Lykke til videre med "Sjef over ballen" med fotballbevegelser og kontroll,  kanskje kan den neste "Messi" komme fra Norge eller din klubb?

KLIKK Her kan du avslutte med et sammendrag av "Messi" sine ferdigheter fra begynnelsen til nå se og nyt, reflekter.

Studentene ved FFO fattet stor interesse for å følge opp dette også med henblikk på bacheloren sin De satte fokus på hvor mange ballberøringer kan man oppnå gjennom et år med egentrening ved avsette 15 min pr dag med en aktivitetskategori. For å trigge lesere videre på dette så ble det totale antall berøringer på: 543 900 berøringer plusser man på 345 600 så er man snart "millionær"
Hvordan de kom frem til disse tallene kan dere lese her
  • Egentrening en forutsetning for å bli god

 

-- annonse --