-- annonse --
Barne- og ungdomsfotball
SJEF OVER BALLEN: en av de viktigste grunnleggende ferdigheter for den videre utviklinge i tennårene i følge en Australsk forskning.Foto:Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

I følge en australsk studie; The Physical Activity and Skills Study (2008) var dette en studie for å se på om barns motoriske ferdigheter har innvirkning på tenåringers hjerte- og lungefunksjon og fysisk aktivitet. Studien er publiseret i  Journal of Adolescent Health.

Forskerne tok for seg 276 16 og 17 år gamle elever ved forskjellige skoler i den australske delstaten New South Wales. Elevene var tidligere undersøkt som 10-åringer. Lisa Barnett, som ledet studien ved University of Sydney, sier til forskning.no at dette er den første studien for å se på denne aldersgruppen, og det er også den første studien til å vise en sammenheng over tid mellom motoriske ferdigheter og fysisk aktivitet og overvekt.

Noen ferdigheter var mer viktig enn andre.

En rekke motoriske ferdigheter ble undersøkt, det var spark, kast og ta imot ball. De andre var lengdehopp, høydehopp og sidelengs løping. men de siste viste seg å ikke ha noen innvirkning på om barna ble aktive som tenåringer.

Konklusjonen var at barna som var gode til å sparke, kaste og ta i mot ball som 10-åringer hadde større sjanse for å være i god form som tenåringer. De hadde også nesten tjue prosent høyere sjanse for å ta del i intens fysisk aktivitet som tenåringer og de hadde mindre overvekt enn de som ikke utøvde disse grunnleggende ferdigheter.

Ungdommene som hadde god ballkontroll som barn brukte også minst en halv time mer til moderat til intens trening om dagen sammenliknet med de som ikke hadde ballkontroll da de var små. Studien viser at årsaken til den økte deltakelsen i sport og fysisk aktivitet skapte høyere nivå av sportslig kompetanse og egen tro på konkurransedyktighet som ble skapt i barneårene.

– Et av hovedproblemene er at mange lærere faktisk ikke har motoriske ferdigheter selv, og derfor ikke kan lære de bort til barn. Så jeg håper at lærere kan bli såpass åpne om sine mangler at de passer på at de selv får opplæring, sier Lisa Barnett til forskning.no.
  – For selv om disse ferdighetene ses på som fundamentale, og vi skal alle kunne de når vi går ut av barneskolen, så er det mange unge som ikke kan dem, og også mange voksne.

Status i skoleverket i Norge

Høgskolelektor Elisabeth Innselset ved Høgskulen i Volda uttaler til forskning.no at bare rundt halvparten av kroppsøvingslærerne i norske barneskoler har utdanning innen idrett eller kroppsøving (mulig dette har bedret seg de siste årene). Innselset stiller føgende spørsmål:
  – For oss som jobber med dette er det litt trist og vemodig å se at det er så mange som jobber som kroppsøvingslærere som ikke har kompetanse. Hva vet de om tilpasset opplæring? Hva vet de om motorikk?

Relatert til oss som fotballtrenere

Denne studien, samt innspillene fra Elisabeth Innselset, bør vel være til refleksjon for oss som barnetrenere i fotballen. Hvor står vi i fohold til det som kommer frem og de spørsmål som stilles?
Vi får en bekreftelse på at vi er på riktig vei når vi har en høy prioritering på de grunnleggende ferdigheter, som for eksempel sjef over ballen, god pasningsferdighet, god på mottak, vendinger, hurtige rettningsforandringer med ball osv. At vi har økt fokus på den praktiske delen i Grasrottrenerkurset er vel også en postiv ting å ta med seg i vår trenerutdanning?

Det kommer vel også frem i forskningen at trenere som selv har gode grunnleggende ferdigher, bedre skjønner viktigheten av utførelsen av dem, kune vise, veilede, korrigere skape læring, motivasjon og utvikling i tidlig alder.

Sammensatt bilde GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER: Tennårings jenter som trenere,noen av dem  landslagspillere iTiller fotball, skapte motivasjon og læring ved veiledning, vise sine ferdigheter og delta i spillet. Foto: Reidar Schjei

Ut fra egen erfaring de siste årene ved gjennomføring av Tine fotballskole (7-12 år) har jeg benyttet jenter/gutter 15-17 år med svært gode grunnleggende ferdigheter år som trenere/veildere (flere jentelandslagsspillere). Ved observasjon er det en helt klar utvikling av læring og motivasjon der de viser ferdigheten i prakis og er med i spillsekvensene. Dette kontra trenere som som forklarer og veilder uten å kunne vise og delta selv i aktiviteten.
Samtlige av trenere på fotballskolen skulle ha gjennomførte minimum et delkurs på Grasrottrenerkurset .

Relaterte arikler:
• fotballtreneren.no: Sjef over ballen
• fotballtreneren.no: Koordinasjon i barnefotballen

Les også:
• Pressemelding fra University of Sydney
• Lisa Barnett et. al., Perceived sports competence mediates the relationship between childhood motor skill proficiency and adolescent physical activity and fitness: a longitudinal assessment, The International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity

-- annonse --