-- annonse --
Fotballforskning
KARTLEGGES: Fotballskader blant ungdom skal under lupen i et nytt stort svensk forskningsarbeid. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Idrettsskader hos ungdom er et problem over hele verden. Generelt finnes det mye kunnskap idrettsmedisinsk, men det savnes likevel effektive skadeforebyggende strategier. De som finnes er ofte for generelle og for eksempel ikke spesifikke på alder eller nivå på idretten. Det er behov for mer skreddersydde og individuelle råd. For å få til det trengs forskning som ser på helheten, sier Natalie Barker-Ruchti, dosent ved institutt for kost- og idrettsvitenskap ved Göteborgs Universitet til fagtidsskriftet Idrott & Kunskap.  

Utfordrende

– Hittil har det mest vært fokus på medisinske og biomekaniske aspekter når det gjelder idrettsskader. Det finnes ikke like mye når det gjelder ulike sosiokulturelles faktorer. Utfordringen for oss blir senere å presentere data fra de ulike områdene under en paraply, fortsetter Barker-Ruchti.

Fire studier

The Fit project skal inkludere i alt fire studier, og vil omhandle både idrettsmedisinske, fysiologiske og sosiokulturelle aspekter, med oppstart allerede i januar.
  Barn og ungdom i alderen 10-19 vil delta i studiene. De fleste av dem kommer fra skoler med såkalt fotballprofil.
  I tillegg til spillerne, skal også et antall trenere delta, ettersom en av forskernes hypoteser er at treneren kan spille en viktig rolle når det gjelder idrettsskader – i både positiv og negativ retning.

Høy totalbelastning

– En av våre hypoteser er at den samlede trenings- og kampbelastningen er av stor betydning. Det er ikke uvanlig med 15-åringer som spiller på flere lag – ulike lag i klubben, distriktslag, skoletreninger og for noen til og med landslag. I dag finnes ingen bra metoder for å måle og bli oppmerksom på overbelastninger. I tillegg er det aldri lenger slik at det er noe lengre opphold etter sesongen på elitenivå for ungdom. Fotball har i mange år vært en helårsidrett på dette nivået, og her har treneren naturligvis en viktig rolle når det gjelder å balansere spillernes belastningsnivå, påpeker Natalie Barker-Ruchti.
  Hun forteller videre at forskerne også har en hypotese om at tidligere forskning har undervurdert betydningen av den konteksten idretten utøves i.
  – Vi tror det har betydning for skadeutfallet hvilken kunnskap treneren har og hvilken relasjon spillerne har til treneren, og om de tør å ta opp ting med treneren knyttet til trening, skader og belastning.

Norsk instrument

Hvor omfattende skadeproblematikken er i ungdomsfotballen avhenger av hvordan begrepet defineres, men i ulike internasjonale studier opereres det med at fra 45 til 85 prosent av spillerne har en skadehistorikk.
  – Metodologien er viktig. Vi kommer til å benytte et instrument (OSTRC) som er utviklet ved Norges Idrettshøgskole og Oslo Sports Trauma Research Center, som er mer følsomt når det gjelder å måle skader og smerte. Et problem i mange tidligere studier er at en hel del skader aldri blir rapportert. Det er ikke alltid utøvere merker sine skader. Det er heller ikke uvanlig at man skjuler sine plager både overfor foreldre og trenere, Barker-Ricthu.

Flere hundre

Det er et omfattende forskningsarbeid som nå settes i gang. Flere hundre spillere skal måles, veies og testes på ulike vis. Samtlige spillere skal også gjennomgå analyser av løpssteget ved hjelp av avansert 3D-teknikk.
  Forskerne skal i tillegg observere de utvalgte fotballmiljøene med fokus på mykere verdier – som treningsatmosfære, kommunikasjon og relasjoner mellom trenere og spillere.  
  – Resultatene fra delstudiene vil bli presentert fortløpende, men arbeidet med den holistiske analysen innledes i januar 2019, avslutter Natalie Barker-Ruchti og understreker betydningen av implementering av kunnskapen gjennom å dele data med alle involverte.

-- annonse --