-- annonse --

Fotballforskning

Nyheter

De senere årene har vi sett at en rekke yngre, norsk toppfotballspillere har gitt seg med fotballen som følge av hva de selv opplever som prestasjonspress. En nylig avsluttet studie på NIH viser at yngre spillere på vei mot å bli profesjonelle ser for eksempel ut til å være mer følsomme for medieeksponering enn eldre profesjonelle spillere.

Nyheter

Et stort svensk forskningsprosjekt har sett nærmere hva som har skjedd videre med spillere på aldersbestemte distriktslag i Sverige. Flertallet av guttene spiller fortsatt.

Nyheter

Lagspill, og spesielt fotball, er uhyre effektiv trening for barn. Det viser ny forskning.

Nyheter

Korsbåndskader og hamstringskader er alvorlige og vanlige fotballskader, og det er skader hvor risikoen for at skaden kommer igjen er stor. Flere forskningsprosjekter har sett på hvorfor dette skjer.

Nyheter

Forskning innen fotball, blir stadig viktigere for en større del av fotball-industrien, og det er viktig for norske fotballtrenere å gjøre seg mer kjent med hva som gjøres ulike prosjekter i norsk- og internasjonal fotball. Forskerseminaret under Cupfinaleseminaret er en viktig arena i så måte.

Nyheter

FC Barcelona benytter gentester for å spore skaderisiko på individnivå blant sine spillere.

Nyheter

Det har de siste 20 årene vært en markant økning i publikasjoner rettet mot å måle belastning og fysisk prestasjon hos fotballspillere i trening og kamp.Bakgrunnen for dette har vært todelt; (1) et ønske om å utforske de fysiske prestasjonene til spillere i kamp, (2) et ønske om å optimalisere trenings- og kampbelastning, både med tanke på å forbedre fysisk kapasitet, men også for å forebygge belastningsskader.

Nyheter

Dette var en spesiell straffesparkkonkurranse absolutt en av de mest spektakulære jeg har sett, sier proffesor ved NIH Geir Jordet til adressa.no/100%/Sport/fotball  etter at Italia tapte kvartfinalen mot Tyskland i årets EM i Frankrike. 

Nyheter

Den 1. juni disputerte styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening Mathias Haugaasen over sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole om spiller- og ekspertiseutvikling i fotball.

Nyheter

Fremtidig trenerutdanning bør legge størst vekt på bruk av instruerende ledelse og positiv feedback ledelse. Det er konklusjonen fra «Trenerundersøkelsen 2012»

Nyheter

Christopher Winter er en amerikansk professor i medisin og nevrologi som har spesialisert seg på søvn og idrett. Han har de siste årene jobbet med en rekke profesjonelle baseball- og basketballag i USA, og i oktober deltok han i en paneldiskusjon på Leaders in Performance i London. Her viste han til den ekstremt tette sammenhengen det er mellom søvn/søvnkvalitet og prestasjon i idrett.

-- annonse --