-- annonse --

Fotballforskning

Nyheter

Forskning innen fotball, blir stadig viktigere for en større del av fotball-industrien, og det er viktig for norske fotballtrenere å gjøre seg mer kjent med hva som gjøres ulike prosjekter i norsk- og internasjonal fotball. Forskerseminaret under Cupfinaleseminaret er en viktig arena i så måte.

Nyheter

Det har de siste 20 årene vært en markant økning i publikasjoner rettet mot å måle belastning og fysisk prestasjon hos fotballspillere i trening og kamp.Bakgrunnen for dette har vært todelt; (1) et ønske om å utforske de fysiske prestasjonene til spillere i kamp, (2) et ønske om å optimalisere trenings- og kampbelastning, både med tanke på å forbedre fysisk kapasitet, men også for å forebygge belastningsskader.

Nyheter

Christopher Winter er en amerikansk professor i medisin og nevrologi som har spesialisert seg på søvn og idrett. Han har de siste årene jobbet med en rekke profesjonelle baseball- og basketballag i USA, og i oktober deltok han i en paneldiskusjon på Leaders in Performance i London. Her viste han til den ekstremt tette sammenhengen det er mellom søvn/søvnkvalitet og prestasjon i idrett.

Nyheter

Den 1. juni disputerte styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening Mathias Haugaasen over sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole om spiller- og ekspertiseutvikling i fotball.

Nyheter

Det er viktig for Norsk Toppfotballsenter å støtte og inspirere norske treneres nysgjerrighet, vitebegjær og søk etter ny kunnskap som kan forbedre trenerpraksis. Vi tror vi at forskning og dokumentasjon kan gi gode ideer og stille spørsmål som kan stimulere trenere til å tenke nytt og gi nyttig kunnskap. 

-- annonse --