Skriv ut denne siden
Keepertrening
ANSVARLIG: Jan Erik Stinessen (nummer to fra høyre) er ansvarlig for UEFA keepertrener A-lisens utdanningen. Her sammen med to andre sentrale keepertrenere i NFF, Frode Grodås (til høyre) og veteranen Erik Ruthford Pedersen (til venstre). Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Målgruppa er keepertrenere som har ambisjon og potensial for å jobbe som keepertrenere i norsk eller internasjonal toppfotball.
  NFFs trenerutdanning er godkjent av UEFA og er gyldig også i andre europeiske land. UEFA KT A-lisens er det høyeste nivået på keepertrenerstigen. Målgruppa er keepertrenere som har ambisjon og potensial for å jobbe som keepertrenere i norsk eller internasjonal toppfotball.

Opptakskrav

Følgende opptakskrav gjelder for de som ønsker å søke på UEFA Keepertrener A-lisens: 

Prioritering

Ut fra innkomne søknader plukkes de inntil 16 deltakerne ut etter følgende prioritering:

Ett år

Utdanningen som fører frem til UEFA Keepertrener A-lisens består av fire fellessamlinger i tillegg til arbeid i egen klubb over en periode på ett år, eller en sesong.
  Første fellessamling avholdes i januar, etter førkursarbeid i november/desember, og påfølgende fellessamlinger gjennom året, i april, i august og november. Mellom fellessamlingene gjennomføres klubbesøk i grupper a 4 deltakere med veileder, der alle deltar på alle fire besøkene. Det føres loggbok underveis i kurset der førkursoppgaver, arbeid på fellessamlingene, arbeid i egen klubb og alt fra klubbesøkene skal med. Hver gruppe har en egen veileder som følger opp deltakerne gjennom hele utdanningsløpet. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen i egen klubb i tillegg til en teoretisk presentasjon av loggbok på siste fellessamling.