-- annonse --
Spillerutvikling
BARCAFOTBALL: Med unge, lokale spillere som objekter, ble det øvd på Barcafotball på Ekebergsletta under ledelse av Albert Puig.

Puig har vært en av de sentrale personene bak akademiets eventyrlige suksess de siste årene, og deltakerne fikk et sjeldent detaljert innsyn i både teorien og det praktiske arbeidet bak La Masias gullkantede produksjonslinje.
  Albert Puig startet som fotballtrener 16 år gammel uten noen særlig spillerkarriere å vise til, men jobbet seg i løpet av 20 år opp fra ”gulvet” til den høyeste posisjonen i utviklingsavdelingen til FC Barcelona. Han fortalte innledningsvis at han alltid hadde vært interessert i å jobbe med utvikling av unge spillere, og hadde aldri hatt noe mål om å bli trener på seniornivå. Hans første av mange klare budskap i løpet av helgen var nødvendigheten av å ha trenere som spesialiserer seg på å jobbe med én aldersgruppe. På La Masia ansetter man kun trenere med en slik ekspertise-profil.

Trenerne på La Masia har klare retningslinjer for hvordan de skal legge opp treningene sine. Alle treninger skal inneholde minimum 30 minutter med spill mot to mål, og 30 minutter med en teknisk-taktisk øvelse, også kjent som en possession-øvelse. Puig forteller at possession-øvelsene alltid skal være med en form for retning fordi essensen i det man trener på er å spille igjennom ledd. De to øvrige retningslinjene for possession-spill er at spillerne skal spille i sine vante posisjoner, og at man skal bruke samme spillsystem/formasjon som i kamp. De resterende 30 minuttene kan trenerne selv velge hva de vil at spillerne skal øve på, selvsagt under forutsetning at øvingen foregår med ball. Rammeverket for hvordan en treningsøkt skal se ut er altså veldig klart. Innenfor dette rammeverket er det trenerens evne til å lære bort og tilpasse ”Barca-pensumet” til sin gruppe og hver enkelt elev gjennom spillsituasjoner som blir avgjørende. 
  – Hvis du ikke er helt beredt til å følge Barca-stilen er du på feil sted, konstaterer Puig.

Metodikk

Ikke overraskende poengterte Albert Puig veldig tidlig at all aktivitet på La Masia skulle foregå med ballen. Like fullt som man ikke kan lære seg å spille piano uten et piano må man bruke ballen for å lære seg å spille fotball, illustrerte han. All aktivitet skal foregå med ball, og all aktivitet må være sterkt relatert til spillet.
  –  Jeg har ingen tro på isolerte øvelser, den beste læringen foregår i spillet. Som unge spilte Messi, Xavi og Iniesta ekstremt mye fotball, og det var sånn de lærte teknikken sin!

Offensivt deler man spillet inn i tre soner som man fokuserer veldig mye på i treningsarbeidet:

 1. Aksjonssonen: Sonen der man er direkte involvert med ballen
 2. Mellomsonen: Sonen der man beveger seg for å gi alternativer og støtte til ballfører
 3. Fjernsonen: Sonen lengst fra ballen

Defensivt forholder man seg til de samme sonene, men med ”defensive” fortegn.

I FC Barcelona skiller man seg ut ved å se på disse to fasene som ett kontinuum, til forskjell fra eksempelvis Norge og mange andre land der man snakker om ”overgang fra forsvar til angrep” og motsatt. På La Masia er dette to sider av samme sak, og Puig beskriver det som at ”spillet er én spillprosess”.

Trenernes jobb er å lære spillerne nøyaktig hvor de skal bevege seg i de tre sonene, og Puig sammenligner dette med å lære seg et nytt språk; først må man lære seg bokstavene før man kan begynne sette dem sammen til ord og setninger. I fotballsammenheng må man forstå de ulike rommene på banen før man kan forstå hele spillet. I en kamp er det fire referanser spillerne må forholde seg til; ballen, medspillere, motspillere og tre spillsoner. Treneren skal lære spillerne hvordan man skal forholde seg til disse elementene i forskjellige situasjoner. Dermed må også alle elementene være til stede i treningen.

Utgangspunktet for Barcelonas spillestil er at motstanderen ikke kan score så lenge en har ballen i eget lag. Man vil dominere kamper, og for å oppnå dette må man:

 1. Være posisjonert på en rasjonell måte i en struktur utfra at man skal ta vare på ballen. Her er konstruksjon av trekanter det viktigste elementet.
 2. Gjøre gode valg med ballen for å ikke miste den unødvendig. ”Jo vi kontrer også, men først må vi ha ordentlig kontroll på ballen!”.
 3. Oppnå hurtig gjenvinning når laget mister ball. For å få til dette er strukturen like viktig i angrepsspillet som i forsvarsspillet.

Systematisk trening i å ”se spillet”

Noe av det man lar seg imponere mest av når Barcelona spiller, er hvor hurtig det spilles på ett og og to touch med en veldig lav feilprosent. Spillerne er gjennomgående svært godt orientert og posisjonert til enhver tid, noe som er et resultat av årevis med systematisk trening med utgangspunkt i følgende fem steg:

 1. Å se spillet gjennom riktig orientering av kropp, hode og øyne.
 2. Gjenkjenne inntrykk
 3. Lære å analysere inntrykk
 4. Lære å ta valg
 5. Lære å bruke ballen som et kommunikasjonsmedium. Spill hard pasning på foten lengst bort hvis mottaker kan vende opp, men spill svakere pasning på nærmeste fot om han må spille tilbake.

Her understreker Puig betydningen av at trenerne går grundig til verks og veileder spillerne gjennom alle stegene i prosessen. Målet er at spillerne så raskt som mulig skal lære å komme igjennom alle fem stegene før de mottar ballen, og ganske raskt blir nettopp det en forutsetning for å overleve i Barca-systemet.

Rondos

Noe som står svært sentralt i treningsmetodikken til FC Barcelona er bruken av ”rondos”, eller ”firkant” som vi kaller det i Norge. I Norge er det vanlig å bruke ”firkant” som en morsom del av oppvarmingen for å få i gang beina og skape god stemning før den ”skikkelige” treningen settes i gang. I Barcelona ser man derimot på dette som en øvelse som innehar alle de grunnleggende momentene man må mestre for å løse situasjonene som oppstår i spill 11v11, og bruker derfor veldig mye tid på denne øvelsen allerede fra spillerne er 7-8 år gamle. Eksempler fra Puig på grunnleggende ferdigheter som rondos stiller krav til er:
• Forholdet mellom ballfører, mottaker, motstander og ballens fart.
• Bevegelser for å skape pasningsvinkler
• Løfte blikket for å analysere hvor motstanderen gir fra seg rom
• Bruk av riktig fot i forhold til hvor presset kommer fra
• Kroppsposisjonering så man ser mest mulig av banen
• Gode mottak/medtak utfra press fra motstandere og medspillernes bevegelser

Rondos passer ypperlig til å terpe på disse grunnleggende og helt avgjørende ferdighetene. Etterhvert som spillerne behersker denne basisen bedre og bedre har man en progresjon med stadig mer bruk av possession-øvelser. Som nevnt tidligere gjelder følgende tre retningslinjer for possession-spill:

 1. Spillerne spiller i sine vante posisjoner
 2. Det er alltid spill med retning der man angriper noe og forsvarer noe
 3. Man bruker samme spillsystem som i kamp

Denne progresjonen fra rondos 4v2 til possession-øvelser på større og større områder og deretter videre til hele spillet 11v11 er kjernen i utviklingsarbeidet på La Masia.

Spillestil og øvingseksempler

Mens lørdagen besto i en god blanding av teori og praksis, dreide søndagen seg utelukkende om en praktisk tilnærming til arbeidet på La Masia.
  Innledningsvis gikk Puig igjennom en del videoklipp fra diverse aldersbestemte Barca-lag helt opp til A-laget, mens han pekte på de viktigste kjennetegnene i FC Barcelonas spillestil. Det ble også vist video av ulike øvelser man brukte i arbeidet med å utvikle denne spillestilen. Blant annet fikk vi se den såkalte «Barcaøvelsen». Dette er en posessionøvelse med 4v4 + 3 jokere som kan gjøres i mange varianter.

Her følger en oversikt over noen av punktene Puig tok opp i løpet av videoseansen:
• ”Det er avgjørende for vår spillestil å utnytte rommene mellom linjene, og det er vår nummer 9 som må strekke motstanderens forsvarslinje lengst mulig”. Han forteller videre at man inntil Suarez kom har savnet en spiller som kan gjøre denne jobben godt nok. Tidligere har man måttet gi denne rollen til en av vingene, hvor da Messi (som falsk 9-er) og den andre vingen har hatt stor frihet. Som vi er vant til å se skal vingene og indreløpere true mellomrom, mens backer er breddeholderne.

• ”Legg merke til hvor godt dommeren er plassert!” Gjentatte ganger pauset Puig videoklippene for å påpeke hvor godt posisjonert dommeren var. Hans poeng var at ”dommeren er den eneste personen som ser på spillet, mens alle andre ser på ballen!” Det er en egenskap han ønsket at flere spillere skal ha. Han poengterte også at en fotballtrener som ser en kamp har som oppgave å se på spillet, hvor rom oppstår og hvem som må utnytte det. Hvor ballen befinner seg er mindre viktig. 

• På videoklippene han viste fra treningsøktene på La Masia så vi at trenerne ofte var involvert i spillet, ofte som ”vegger” brukt i forbindelse med possession-spill. ”Guardiola elsket å være med å spille på treninger” røpet Puig.

• Til oppmerking av baner foretrekker man på La Masia å bruke de oppmerkede linjene som er på banen fra før av mest mulig, fordi ”de mest sannsynlig også vil være der der i kamp, og ikke så mange kjegler...”

• Puig viste eksempler på hvordan Guardiolas system baserer seg på at de to midtstopperne sammen med den dype midtbanespilleren (Busquets) er kjernen i første del av frispillingen. Om motstanderen spiller med én spiss er det viktig at stopperne tar med ballen frem, skaper overtall og ”vinner rom”. Dette gjennomsyrer da også hvordan alle lagene på akademiet spiller seg ut.

• Når spillerne i 13-14 års alderen blir introdusert for sin mer spesifikke posisjon og rolle i laget, er man i begynnelsen ganske skjematiske i tilnærmingen. Etterhvert som spillerne blir eldre jobber man mer med rotasjon på posisjoner i løpet av kampen.

• ”Det er svært viktig at vår angrepstrio aldri ligger på linje. Det er forholdet mellom Messi som møter og kantspillernes mellomposisjoner som skaper problemene for motstanderen”.

Noen interessante fakta om La Masia

På spørsmål fra en av deltakerne omkring hvor rekruttering av spillere til La Masia, kom det frem en del interessante fakta om akademiet.
• Det bor 6,8 millioner mennesker i Katalonia, og 80% av spillerne på Barca-akademiet kommer fra denne regionen. Det er en enorm fotballkultur og alle barn som vokser opp her drømmer om å spille på Barca.
• På selve akademiet bor det 55 spillere, og dette er unge spillere som går på skole på dagtid og trener på ettermiddag/kvelden, ofte 19.00-20.30.
• For alle de andre spillerne som ikke bor på anlegget ordnes det busser og taxier til transport til alle treninger. Dette transporttilbudet koster klubben årlig ca. 600 000 euro.
• Fra spillerne er 13-14 år gamle henter man spillere fra hele Spania. Totalt vil det normalt være omtrent 8 spillere fra utenfor Katalonia i aldersgruppen 13-16 år.
• Begge foreldrene til spillere på Barca-akademiet i denne aldersgruppen må ha arbeidskontrakt/arbeidsgiver i Spania. Det betyr at mange gode fotballspillere med en eller flere arbeidsløse foreldre ikke har lov til å spille for Barcelona. Dette skaper store problemer og Puig ga tydelig uttrykk for hvor meningsløst dette var. I kjølvannet av dette kom han også med noen kraftige stikk til FIFA og overgangsnekten Barca har blitt tillagt og ga sin egen svært interessante versjon av saken.

Dette har vært et helt unikt seminar der jeg som deltaker har fått innblikk i alt fra de store linjene i Barcelonas utviklingsfilosofi, til hvordan denne gjennomsyrer praksisen på treningsfeltet hele veien ned til detaljer om hvordan man foretrekker å merke opp banene! Fotballtrenere fra alle verdens hjørner reiser hvert år til Barcelona for å se kamper og i beste fall noen treninger på La Masia, med lommeordboken sin i spansk på baklommen for å kanskje få med seg noen av ordene som blir sagt. Her har man da altså fått en av akademiets øverste ledere med 11 års trenerfaring fra La Masia til å komme til KFUM sitt klubbhus på Ekeberg for å dele teori og praksis med norske fotballtrenere i ti timer over to dager! Dan Eggen fra Fotballforbundet stilte som tolk og gjorde en strålende jobb for at vi fikk med oss alt som ble sagt i løpet av helgen.

  Avslutningsvis må det også være lov til å stille spørsmål ved hvorfor det var snaut 80 deltakere som benyttet anledningen til å møte opp, og ikke minst hvorfor nesten ingen toppklubber var representert?! Vi har enda mye å lære og ingen tid å miste!

– Noe vi har drømt om

– Jeg har lenge ønsket å viderebringe det jeg har sett på La Masia. Klaus Pettersen og jeg arrangerte tidligere i sommer et webinar om FC Barcelona. Til tross for litt tekniske problemer, følte vi at det gikk såpass bra at vi ønsket å gjøre noe mer. Jeg visste Albert hadde mulighet i august. Dermed var vi i gang, og vrukte hele juli på å få på plass avtaler, forteller Rune Mikkelsen, som sammen med Klaus Pettersen stod bake det spennende tiltaket.

– Jeg har kjent Albert Puig i flere år, og det har lenge vært snakk om å arrangere noe slikt i Norge, men det har ikke vært mulig med et slikt dypdykk så lenge han jobbet på Akademiet. Etter at han sluttet i jobben i april i fjor har det åpnet seg nye muligheter, sier Mikkelsen, som har besøkt akademiet ca. 40 ganger siden 2006.
  – Det er vanskelig å forstå alt når man ikke snakker spansk. Derfor ønsket vi å tolke på seminaret så godt som mulig. En stor takk til Miguel fra Grorud og ikke minst Dan Eggen, som i to hele dager gjorde jobben. Ikke bare som oversetter, men også det å sette det hele inn i rett kontekst.

-- annonse --