-- annonse --
Spillerutvikling
ADVARSEL: Tidligere fotballagent advarer unge spillere mot å dra ut i for ung alder. Foto: Ivar Thoresen.
Gjest
Av Per A. Flod

• Artikkelen stod først på trykk på  VG.no, 17.oktober 2018

«Noen ganger må man se to ganger på det man leser i aviser og dertil sjekke datoen for å forsikre seg om at det ikke er 1. april. For noen ganger skrives det ting man ikke kan tro er sant.

Sist uke skrev VG at Manchester United vil inngå avtale med Tromsø IL om den 14-årige fotballspilleren Isak Hansen-Aarøen. Det er «positive samtaler» med Manchester U. om 14-åringen, vi «samarbeider godt med familien» og dette «skal bli bra for alle parter», sier TILs sportssjef til VG. Tanken er at gutten skal reise over til Manchester på treningsopphold av og til. Han skal visstnok allerede ha vært på treningsopphold i Manchester, Liverpool og Everton.

For en som kjenner de fleste storklubbene ute i Europa, vet hvordan de tenker og som i nesten i en mannsalder har jobbet med unge gutter som får sjansen til å spille i de største klubbene ute i Europa, er det nesten ikke til å tro at noen kan være så tankeløse som det VG referer til. Ikke bare er det det at man er i ferd med å bryte en rekke av reglene i FNs barnekonvensjon. Man setter dertil gutten inn i et økonomisk spill han selv ikke har noen muligheter til å forstå rekkevidden av. Livet og fremtiden hans stakes ut uten at han har gjort noe annet enn å være et stort fotballtalent.

Hvem kan i dag bestemme at denne gutten allerede som 14-åring skal legge livet sitt i fotballens verden? Hvem har rett til å frata gutten hans barndom og ungdom fordi noen andre bestemmer at han skal bli en stor fotballspiller når han blir stor? Hvem har rett å bestemme at han skal måtte forsake annen utdannelse til fordel for fotball? Hvem har rett til å frata gutten hans høyst rettmessige krav på å være gutt i mange år til, og deretter bestemme over sin egen fremtid? Hvem har rett til å bestemme at en 14-åring skal bli en brikke i et kynisk økonomisk spill? Hvem har rett til at en så ung gutt skal måtte utsettes for medias fokus og ikke kunne være privat lenger?

Her må noen snarest ta til vettet og si «Stopp!» Her er det mange som har et ansvar, i første rekke foreldrene, klubben, NFF og NIF. Men det stanser ikke der. Staten har også plikt til å besørge at FNs barnekonvensjon etterleves.

En 14-åring har knapt gått ut av ungdomsskolen. Han er fortsatt et barn med et barns behov for lek, spill, fysisk utvikling, kulturell og mental stimulans. Det vil han fortsatt ha i flere år fremover. Han trenger omsorg og støtte. De som er rundt han har plikt til å besørge at disse behov ivaretas på en forsvarlig måte.

Internasjonal fotball er «big business». Det er pengene som rår. I disse klubbene dominerer en kynisme nesten uten sidestykke. For en klubb som Manchester United er investering i pur-unge fotballspillere nettopp dette, en investering som de håper betaler seg en dag. Men av alle de 100-vis av unge håpefulle klubber som Manchester United omgir seg med, enten på slike avtaler som VG beskriver eller på sine akademier for unge fotballspillere, er det kanskje ikke en gang en eneste en som kommer på Manchester Uniteds førstelag hvert tredje år. Alle de andre blir solgt som en aksje i et økonomisk spill. Ingen kan si om et 14-årig talent vil bli en virkelig god fotballspiller når han er 20. Bare noen veldig få går til topps.

La for all del denne gutten få leke og utvikle seg i vante omgivelser i mange år til. La ham få den omsorgen og støtten han har krav på i sin oppvekst og utvikling, i stedet for å sende ham frem og tilbake England som en pakke med jevne mellomrom. La ham slippe prestasjonspresset og mediafokuset til dette allikevel når ham. La han selv ta sine valg når han er myndig og kan ta disse valgene på en langt mer moden måte enn i dag.

Menneskelig er dette det eneste riktige for ham. Fotballmessig er det også det eneste riktige. For hvis han er et så stort talent som noen mener og fortsetter å utvikle seg i positiv retning, ja, så blir han minst en like god fotballspiller når han er 20 ved å bli hjemme som han vil bli ved å bli sendt frem og tilbake over Nordsjøen.»

-- annonse --