-- annonse --
Spillerutvikling
TOPPER LISTA: Erling Braut Haaland ble solgt fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund for 20 millioner Euro i vinter. Nå antyder Transermarkt at markedsverdien har økt til 72 millioner Euro. Foto: NTB
Ivar Thoresen
KOMMENTAR av Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551
 • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2020, og er skrevet før Jens Petter Hauge ble solgt fra Bodø/Glimt til AC Milan.

Aldersbestemte norske landslag har gjennom flere år vist at det er tatt store steg nærmere toppen internasjonalt. Både på gutte- og jentesida. Det i seg sjøl er en indikasjon på godt utviklingsarbeid gjennom hele verdikjeden i norsk fotball.

To norske blant topp tre 

Et lite dykk inn i tallene som finnes på transfermarkt.com gir mer næring til teorien om at norsk fotball er på opptur.

  Særlig er sammenligningen med våre naboer i Sverige og Danmark interessant. På Transfermarkts oversikt over de meste verdifulle skandinaviske spillerne, er to av de tre første fra Norge. Erling Braut Haaland (€ 72 mill.) topper lista foran danske Christian Eriksen (€ 60 mill). Martin Ødegaard (€ 45 mill.) rankes som den tredje mest verdifulle spilleren fra Skandinavia. 

  Legger vi sammen verdien på de ti mest verdifulle spillerne fra Norge, Sverige og Danmark, slik Transfermarkt vurderer det, ser lista slik ut:

 • Danmark: 222 millioner Euro
 • Norge: 208 millioner Euro
 • Sverige: 160 millioner Euro

Verdifulle ungdommer

Tallene over er oppsiktsvekkende i seg sjøl. Norge har historisk sett vært lillebror i dette markedet sammenlignet med Sverige og Danmark.
  Men noe har skjedd i løpet av de siste åra. Om vi bruker den samme topp 10-lista – Transfermarkt sin vurdering av spillernes markedsverdi – men lar den gjelde for spillere under 23 år, ser lista plutselig slik ut:

 • Norge: 151,5 millioner Euro
 • Sverige: 81,5 millioner Euro
 • Danmark: 73 millioner Euro

Transfermarkt sine tall viser også at to av de fire største overgangene med skandinaviske spillere involvert i sesongen 2019/2020 er med norske spillere – nemlig Sander Berges overgang til Sheffield United (24 millioner Euro) og Erling Braut Haalands overgang til Borussia Dortmund (20 millioner Euro). 

Flere faktorer

God spillerutvikling måles naturligvis i mer enn markedsverdi og overgangssummer. Men det er likevel gode indikatorer på at jobben som gjøres bærer frukter. Og økonomien som pløyes tilbake til norsk fotball gjennom flere og større salg er gull verdt når den norske utviklingsplattformen skal bygges enda større og sterkere.

Så er det naturligvis flere faktorer som ligger bak at vi er kommet dit vi er nå – og at det ikke er noen grunn til å tro at det vil stoppe med det.
  Tre helt sentrale grep er verdt å nevne:

 • NFF kvalitetsklubb
 • Landslagsskolen
 • Akademiklassifiseringen

Alle disse tre tiltakene har på hver sine måter bidratt til å styrke utviklingsarbeidet i hele norsk fotball, ikke bare i toppklubbene. Og spesielt de to siste punktene – Landslagsskolen fra NFF og Akademiklassifiseringen til Norsk Toppfotball – har et skarpt fokus på spillerutviklingen gjennom hele utviklingsløpet fra overgangen fra barnefotball til ungdomsfotballen og oppover.
  Samtidig gjør det godt å registrere at samarbeidsklimaet mellom Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball nå er veldig bra, og at det ligger godt forankret at vi må jobbe hardt, vi må jobbe godt og vi må jobbe sammen for å nærme oss de aller beste internasjonalt.

Revidert trenerutdanning

I dette bildet er naturligvis også treneren og trenerutvikling helt sentrale elementer. Varig god spillerutvikling krever kompetente og kunnskapsrike trenere.
  NFF, som eier av trenerutdanningen i Norge, har tatt konsekvensen av dette, og i strategiplanen for 2020-2023 som Forbundstinget vedtok i mars står det blant annet:

 • 90 % av alle lag skal ha trener(e) med minst ett av fire delkurs i Grasrottreneren.
 • Trenerveilederrollen skal være operativ i alle kvalitetsklubber, minimum 800 trenere skal ha gjennomført trenerveilederutdanning i løpet av perioden.
 • Utdanne flere og bedre kvinnelige topptrenere. Antall kvinnelige deltagere på kurs skal økes med 20 %.
 • Årlig utdanne 250 UEFA B-lisenstrenere.
 • NFF skal etablere et komplett tilbud iht. til UEFA-stigen for trenerutdanning, herunder skal UEFA Elite Youth A (UEFA Spillerutvikling A).
 • Etablere samarbeid med relevante høyskoler, universitet og/eller andre utdanningsinstitusjoner.
 • Alle deltakerne i NFFs prosjekt for kvinnelige topptrenere skal ved prosjektslutt enten være hoved- eller assistenttrener på elitenivå ved prosjektslutt.
 • Krav til etterutdanning for å opprettholde Pro- og A- og B-lisens dobles fra 20 til 40 etterutdanningstimer per år.

Som en oppfølging av dette jobbes det med en revidering av hele den norske trenerutdanningen, og resultatet av det arbeidet vil vi trolig se i løpet av ikke altfor lenge.

Størst i bredden – det skaper toppene

I alt snakket om millioner Euro og unge norske spillere med suksess på den største internasjonale scenen, er det samtidig viktig å ikke glemme hvor de kommer fra alle sammen. 
  Fotball er den desidert største fritidsaktiviteten for barn og unge i Norge. Slik må det være i fortsettelsen også. For det er det som har bidratt til – og gjort det mulig – for de beste å bli best.
  Derfor er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig når strategiene skal legges for hvordan utviklingsarbeidet skal rigges framover. 

transfermarktVerdiMYE VERDT: Transfermarkts liste over de ti mest verdifulle norske spillerne for øyeblikket. PS! Listen er tatt ut før Jens Petter Hauge ble solgt fra Bodø/Glimt til AC Milan. Faksimile: transfermarkt.com

-- annonse --