-- annonse --
Spillerutvikling
INTERNASJONALE REFERANSER: Lagkaptein Leo Skiri Østigård og resten av Norges U20-landslag fikk brynt seg mot topp internasjonale motstand under U20 VM i Polen – et mesterskap som også var arena for ett av tre seminarer for norske utviklingstrenere som NFF og Norsk Toppfotball-sport har arrangert i fellesskap denne våren. Her fra Norges kamp i innledningsrunden mot New Zealand (0-2). Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR • Av TEDDY MOEN
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123
  • Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad, Fotballtreneren – nummer 2/2019.

Seminarene ble avholdt i forbindelse med U15-turneringen «Torneo delle Nazioni» i Italia (27. april til 1. mai), Europamesterskapet for U17 i Irland (2.- 6. mai) og Verdensmesterskapet for U20-landslag i Polen (22. – 26. mai). Til sammen 120 trenere fra 23 toppklubber og 18 kretser var med. Et imponerende antall! 

Undertegnede fikk anledning til å være med på de to første tiltakene. Program, forpleining, logistikk, og det faglige innholdet var glimrende. Her var alt lagt til rette for å bygge kunnskap og kompetanse. Og nettverk. 
  Det er flott å kunne observere at Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund jobber stadig tettere sammen for å skape arenaer hvor trenere både kan la seg inspirere og ikke minst lære av hverandre.
  Vi er på vei til å utvikle et bra fagmiljø hvor respekt og delingskultur er viktige ingredienser. Å bygge et fagmiljø på tvers av klubber og organisasjonslinjer er en viktig nasjonal oppgave om vi som fotballnasjon skal ta større steg. Dette kan også bli et viktig konkurransefortrinn for norsk fotball opp mot større nasjoner. 

Fortsatt en vei å gå

De tre referanseseminarene denne våren var en konkretisering av disse felles ambisjonene. Akademiklassifiseringen i toppklubbene og utviklingen av Landslagsskolen gjennom NFF, har vist seg å være gode instrument i arbeidet med å heve kvaliteten i spiller- og trenerutviklingsarbeidet. 
  Norsk fotball har vist seg å ta gode steg de siste årene. Men det er fortsatt avstand opp mot de beste nasjonene med flere ressurser, større utvalg og med lengre tradisjoner. Det ble bekreftet gjennom observasjon og erfaringsutveksling både i Italia og Irland. 

Satt i strekk 

Man behøver lang fartstid, masse erfaring og et trent øye for spillet og prestasjoner, om man som trener skal kunne gjøre et skille mellom det som er bra, og det som virkelig er bra, når man observerer unge spillere i aksjon. 
  Derfor er det så avgjørende at utviklingstrenere her hjemme blir utfordret, får reise ut, blir «satt i strekk» for selv å kunne drøfte erfaringene med noen av landets mest kunnskapsrike og erfarne trenere. 
  Jeg er imponert over engasjementet, interessen og viljen mange av våre utviklingstrenere viser på veien mot å bli bedre fotballtrenere. Vi må også applaudere klubber, kretser og forbund som investerer mye i å sende over 100 fotballtrenere på slike dannelse- og utdannelsesreiser. 

Oversettingen til det hjemlige miljøet 

Dette bør også avstedkomme en forpliktelse hos den enkelte trener som får anledning til å være en del av et slikt program. Og at han (dessverre svært få kvinnelige trenere med!) virkelig sørger for å nyttiggjøre seg kunnskapen og erfaringene fra de internasjonale arenaene inn i det hjemlige miljøet. 
  Det er trenerens ansvar for at kvaliteten i det daglige arbeidet heves. Sikre seg at i møte med spillerne på treningsfeltet, så har man lagt lista høyere gjennom å være mer direkte og konkret i forhold til forventingene. Rett og slett levere bedre treninger! 
  Da må treneren selv jobbe enda hardere med forberedelser, gjennomføring, evaluering og ikke minst refleksjon rundt innholdet og prioriteringene på treningsfeltet. Gjerne i en god og tett dialog med trenerveileder i klubb, krets eller forbund. 

Imponerende 

Man blir imponert når man ser de aldersbestemte landslagene fra Frankrike, Portugal, Italia, Belgia og England i aksjon og på nært hold. Også litt skremt over nivået. Fordi fotballferdighetene, fysikken og mentaliteten de fremviser i ung alder, er overbevisende i forhold til gutter i tilsvarende alder her hjemme. 
  Derfor er det beroligende å høre fra landslagssjef for U21 Leif Gunnar Smerud og fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland, at vi nå utvikler flere norske unggutter som nærmer seg de beste talentene i Europa. Fortsatt ikke mange, men likevel. 
  Men fordi den sportslige ledelsen i NFF og Norsk Toppfotball-sport vil mye og har ambisjoner på vegne av norsk fotball, er de utålmodige. Det er bra! For det er fortsatt mye å lære samt en rekke steg å ta før en kan virkelig ta opp konkurransen med de beste nasjonene. 
  Dog kan ikke de på toppen gjøre den viktigste jobben, som er å sørge for at kvaliteten på treningsfeltet et bra nok hver dag og hver uke – over mange år. Det er fotballtrenerens ansvar. 

-- annonse --