-- annonse --
Spillerutvikling
NY VERSJON: Seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, er glad for at NFF nå kan presentere en «koronaversjon» av Landslagsskolen. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Vi er inne i en fase med restriksjoner i idretten vår. Vi forholder oss lojale til retningslinjene som er definert av myndighetene. Samtidig må vi gjøre det vi kan for å få så gøy og utviklende fotballaktivitet som mulig, skriver seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland i en artikkel på fotball.no.
– Utfordringen fremover blir å få kamplik trening samtidig som vi forholder oss til koronavettreglene, fortsetter han.

For de fleste nivåer

– Flest mulig av våre øvelser og aktiviteter bør kjennetegnes ved at ball, medspillere og passiv motstand er involvert. Dette er ferdighetsutviklende og er ingrediensene som gjør fotball uforutsigbart, spennende og følgelig gøy, skriver Grøttland videre.
Derfor har NFF utviklet en egen «koronaversjon» av Landslagsskolen, som kan benyttes på de aller fleste nivåer i barne- og ungdomsfotballen, samtidig som de er tilpasset gjeldende smittevernregler.
– Vi har gått igjennom alle øvelsene som normalt brukes, og står igjen med at mange fortsatt kan benyttes, forklarer Grøttland.

Passivt skyggeforsvar

NFF fremhever en klar og tydelig overordnet regel regel på treningsfeltet:
Forsvarende lag skal være passive. Aldri markere, aldri hardt press. Skyggeforsvar!

NFF påpeker at det er fullt mulig å opprettholde enmeters-regelen og samtidig ha god fotballtrening, hvis man unngår for mange spillere på trang bane, praktiserer skyggeforsvar og gjerne har overtall på angrepsspillet.
– Hovedfokuset fremover blir derfor primært angrepsspill. Unntaket er keepere og stoppere som med foreslåtte øvelser vil få defensiv trening med utgangspunkt i sin rolle, understrekes det.

Sjekkliste 

Fotballforbundets sjekkliste for god fotballaktivitet (punktene med kursiv og fet skrift må trenerne være ekstra oppmerksomme på i koronaperioden):

 • Øktene er godt forberedt, det er høy aktivitet og lite dødtid
 • All aktivitet med ball
 • Med- og motspillere i flest mulig øvelser
 • Flest mulig øvelser som trigger fart og retningsforandringer
 • Konkurranser brukes som virkemiddel for å skape engasjement og spenning
 • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterker det som er positivt.
 • Treneren er en tydelig leder. Det skal være orden og fokus når vi trener
 • Aldri markering, tett press og forsøk på å vinne ball. Skyggeforsvar
 • Alltid en meter eller mer mellom spillerne
 • Heller for stor enn for liten bane.
 • Ikke spill/motspill inne i 16-meteren (med unntak av keeper)
-- annonse --