-- annonse --
Spillerutvikling
HELE GJENGEN: NTG-gjengen sammen med Valencias akademidirektør Luis Vicente. Foto: Privat
Gjest
Av Svein Roger Pettersen. NTG

ValenicaNTGlogoRepresentanter fra NTG-avdelingene i Tromsø, Bodø, Kongsvinger og Bærum gjennomførte i desember en fire dagers studietur til Valencia, godt hjulpet av Toni Ordinas, tidligere NTG-er og påtroppende utviklingssjef i LSK, som hadde bidratt med kontakter og innpass og selv var med på turen. 
  Målet med turen var å hente referanser fra en annen fotballkultur, bedrive trenerutvikling, utveksle erfaring innad i NTG-familien og se på muligheter for enda tettere samarbeid mellom NTG-avdelingene.  

Valencia er Spanias tredje største by med litt over 800 000 innbyggere. Valencia Club de Fútbol ble stiftet i 1919 og spiller sine hjemmekamper på mektige Estadio Mestalla. Valencia FC vant det spanske seriemesterskapet for 6. gang i 2004. Basert på inntekter i 2004–2005 sesongen var Valencia CF den 19. rikeste fotballklubben i verden, men etter 2007-sesongen har Valencia slitt med økonomien, og klubben ble i 2010 nødt til å selge stjernespillere. Et mektig monument på den økonomiske utfordringen klubben har stått i de siste 10 årene er klubbens halvferdige nye stadion midt i byen hvor byggingen har stoppet opp og ikke ser ut til å bli fullført med det første. 

Utvikler egne spillere 

ValenicaNTGakademiAKADEMI: Inngangen til Valencias akademi.I vårt møte med akademidirektør Luis Vicente og Methodology Coordinator Jorge Manteca fikk vi en god innføring i klubbens akademistruktur. Utgangspunktet for klubben er at de ikke er i posisjon til å konkurrere med de beste klubbene økonomisk og derfor er bestillingen fra klubbens eiere at klubben må utvikle egne spillere. 
  De ønsker primært å rekruttere spillere lokalt og har få utenlandske spillere i sitt akademi. 

Valencia starter jobben med å produsere spillere til klubbens A-lag med 5-åringene. De deler inn utviklingsløpet i tre stadier; 5-10 år, 11-14 år og 15-19 år. Hvert steg har en egen «metodisk koordinator» som jobber frem treningsinnhold og følger opp trenerne i henhold til klubbens utviklingsmodell. Trenerne utarbeider øktplaner som kontrolleres og observeres av metodisk koordinator. 
  Totalt er det cirka 55 heltidsansatte på klubbens akademi i tillegg til 50-55 deltidstrenere. Da vi observerte klubbens 6-åringer på trening var det cirka 14 utespillere fordelt på to trenere og tre keepere med egen keepertrener. Denne treningsgruppen fremstod nokså homogen når det kommer til ferdighet, konsentrasjon og innsats. 

 

Evalueres årlig

ValenicaNTGtreningsanleggTRENINGSANLEGG: Valencias treningsanleggSpillerne evalueres årlig og utskiftninger kan forekomme dersom evalueringen tilsier det. Foreldrene har ingen tilgang til treningsarenaen og kommer ikke innenfor portene til anlegget bortsett fra på kampdag. I dagens A-stall er det 6 spillere fra akademiet, og fire av dem spilte CL-kampen mot Manchester United på Mestalla. 
  I dagens G19-stall og Valencia B (eget lag i seriespill) var det 11-12 aldersbestemte landslagsspillere. I dag er det cirka 30 spillere som bor i enkle hybelhus på treningsanlegget, de yngste ned mot 13-14 år. 
  Valencia har i sin modell spilleren i sentrum og en rekke ulike avdelinger som jobber for å utvikle spilleren. Innunder denne modellen ligger avdelinger som scouting, psykologi, metodeavdeling, fitness, analyse, keeperavdeling, koordinering og technical staff. 
  Alle jobber mot klubbens overordnede mål for utviklingsavdelingen; «the real goal is to get success». Suksess defineres av klubben som å få frem gode, vinnende lag i den profesjonelle delen av fotballen. Spilleren er verktøyet som kan bidra til suksess. 
ValenicaNTGforeldreSTENGT: Foreldre har kun adgang til Valencias treningsanlegg på kampdager.  Frem til og med 14 år er suksess i Valencia knyttet til det å utvikle gode spillere, da med laget og spillestil som verktøyet for å oppnå dette. Det å utvikle spillere med evne til å konkurrere og vinne er av høyt prioritet for Valencia og spillerne introduseres gradvis for dette i utviklingsløpet fra 5 til 19 år. 

Spillet må læres og forstås

I utarbeidelsen av øvelser og konkret treningsinnhold vektlegger klubben høyt at spillet må læres og forstås gjennom fotballens kontekst og en spesifisitet knyttet til funksjonelle øvelser som ligner spillet og posisjonenes særegenheter. Skal spillet læres og forstås må øvelsene inneholde de fleste elementene av det ferdige spillet; medspill, motspill, konkurranse og ikke minst overgangene mellom spillets faser. En viktig oppgave for trenerne var å identifisere når spillerne var mottakelige for økt vanskelighetsgrad i øvelser for å optimalisere læringsutbyttet. 
ValenicaNTGkeepereKEEPERTRENER: Også 6-åringene har egen keepertrener.  De deler treningsinnholdet inn i ulike bolker.  De jobber med tekniske og koordinative øvelser isolert, men også knyttet til spillsystem. «Rondos» presenteres ikke overraskende også i Valencia som en viktig og funksjonell øvelse som innehar mange aspekter av det ferdige spillet. De benytter «rondos» for å jobbe med individuell ferdighet og individuelle tekniske aspekter, men benytter også «positional rondo» hvor spillerne plasseres i sine naturlige posisjoner på banen og opplever å måtte løse posisjonelle oppgaver. Videre jobbes det med «possession games» uten avslutninger og «modified games» hvor man skal forsvare og angripe mål. De siste treningskategoriene knytter seg til det «ferdige spillet» med to lag, 11 mot 11, og ulike avslutningsøvelser generelt og i posisjon. 

ValenicaNTGmålsettingMÅLSETTING: Valencias overordnede målsetting.

ValenicaNTGspillerutviklingSPILLERUTVIKLING: De ulike avdelingene som jobber med spillerutviklingen.

 ValenicaNTGtreningsinnholdINNHOLD: Klassifisering av treningsinnhold.

ValenicaNTGtekniskTEKNISK: Teknisk trening satt inn i et spillsystem. ValenicaNTGrondo1RONDO 1: Rondo med fokus på individuelle tekniske aspekt.ValenicaNTGrondo2RONDO 2: «Positional Rondo».

Fokusområder

I sin «game modell» skiller de mellom det profesjonelle stadiet (15-19 år) og det formative stadiet (6-14 år). Vi ble ikke presentert dette i detalj, men legger merke til noen fokusområder i det formative stadiet:

  1. Spillerne skal eksponeres for komplekse og vanskelige faser i spillet. 
  2. Spillerne skal dominere spillet gjennom ballinnehav. 
  3. Spillerne skal oppøves i å ikke miste ballen, den skal tilhøre laget! 
  4. Spill med og mot, vær modig!
  5. Vær intens i forsvarsspillet, tørre å «pushe opp»
  6. Vær vanskelig å bli passert! 

Vi fikk også et møte med ansvarlige for fitness-avdelingen. En imponerende gjennomgang av hvordan de kontrollerer den fysiske belastningen og hvordan de har kontroll på hvilken fysisk belastning ulike øvelser gir. Spesielt hvordan de med utgangspunkt i en optimal ukesyklus legger stor vekt på at hele troppen skal være i tilnærmet lik fysisk tilstand på dag tre etter kamp, før ukas to viktigste treningsdager gjennomføres på dag tre og fire etter kamp. 
  Dagen etter kamp brukes aktivt for å justere den kampbelastningen spillerne i troppen fikk dagen før. Der lå det også en erkjennelse av at possession og rondos ikke alene kan gi den ønskede fysiske påvirkningen. De som spilte mindre i kamp måtte gjennom noen isolerte fysiske løpsøvelser for å få en fysisk belastning som tilsvarte det de andre spillerne fikk i kampen dagen forut. 

Valencia var som mange andre miljø opptatt av en ukesyklus som så slik ut: 
ValenicaNTGukesyklus

To timers økter

Øktene kan være opp mot to timer. Alle spillerne har utenom det en individuell prep før økt og individuelle styrkeprogram med varighet på 20-30 minutter, som gjennomføres rett i etterkant av økt. De bruker tester for å avdekke tilstanden til spillerne, de fleste av disse testene av preventiv karakter for å avdekke eventuelle svakheter som kan øke risikoen for skader. Dette danner utgangspunkt for de individuelle programmene spillerne får. I våre observasjoner av treninger med G19 og Valencia B fikk vi et innblikk i hvordan de tar den fysiske dimensjonen av spillet på alvor ved bruk av ulike «prep-øvelser» og ikke minst at det ble satt av tid i økta til spesifikke fysiske øvelser som inneholdt kvikke føtter, hoppøvelser, jobb med strikker (styrke og stabilisering) og sprinter.

Vi opplevde studieturen som svært vellykket. Vi fikk et innblikk i hele utviklingskjeden. Vi observerte treninger i barnefotballen, vi så G19 og Valencia B trene, vi så treningskamp med G14 og vi fikk med oss Champions Leauge Youth mellom Valencia og Manchester United. 
  Til slutt avsluttet vi oppholdet med å se «det ferdige produktet» i CL-kampen på mektige Mestalla mellom Valencia og Manchester United. I tillegg til dette bidro den teoretiske innføringen vi fikk gjennom møter med sentrale personer på akademiet til at vi fikk vi en dypere forståelse for Valencia sine prioriteringer i utviklingsarbeidet. 
  Takk til Toni for gode kontakter, takk til NTGs sentralledelse for å prioritere slikt utviklingsarbeid og ikke minst takk til Valencia for meget god mottakelse og tilgang til deres tanker og metoder. Inntrykkene skal nå modnes, tilpasses våre forhold og komme våre spillere til gode. 

-- annonse --