Skriv ut denne siden
Spillerutvikling
MYE GJORT: Øyvind Larsen skriver om mye godt fagstoff som er utviklet i løpet av koronaperioden. Foto: Ivar Thoresen
Øyvind Larsen
Øyvind Larsen
Fagutvikler spiller- og trenerutvikling NFF

952 41 127

Koronatida har paradoksalt gitt oss i utdanningsavdelingen tid til å produsere.  

 «Mot det ferdige spillet – fra nier til ellever» er lansert.  Barnefotballkeeperen – Hvordan ta med seg spillets idé i trening og kampen er ute. Landslagsskolen er revidert. 
  Under den mest nedlukka koronatida blei to øvelsesbanker utviklet til barne- og ungdomssegmentet. Landslagsskolens koronaversjon og Trening i barnefotballen i koronaperioden. Mottakelsen var god.  Ei digital verktøykasse for gjennomføring av Tine fotballskole gjorde sitt til at over 400 fotballskoler og blei gjennomført i sommer. Nær 55 000 barn deltok. 

Samtidig tok over 1 000 trenere deler av Grasrottrenerkurset via E-læring og Teams. Praksis gjennomføres i disse dager. 

I tillegg er følgende prosjekter i mål/ videreutvikles:  

I løpet av høsten vil vi publisere et digitalt temahefte: Soneforsvar – fra prinsipper til læringsmomenter. Heftet vil inneholde soneforsvarets hva – hvordan – hvorfor? Masser av illustrasjoner og animeringer vil preges stoffet. Tror det blir bra. Når kommer dette heftet ut? Når det er bra nok! 

Under kommer en smakebit. Litt stykkevis og delt. Bare for å pirre fotballfolket. Her et foreløpig manus rundt «å komme på rett side».  

Å komme på rett side 

Ofte hører vi at grunnregel nr. 1 i forsvar er å komme på rett side av ball og motstander. Vi hører til stadig kommandoen «kom på rett side» - fra mange trenere. Kommandoen er grei nok. Men den må forstås rett - i et soneforsvar. 

På rett side av ball vs. på rett side av ball og motstander 

Distinksjonen på rett side av ball vs. på rett side av ball og motstander er mer enn en distinksjon. Det er forskjellen mellom et markeringsforsvar og et soneforsvar. Og det er forskjellen mellom et soneforsvar og et godt soneforsvar.  

I figur nr. 1 følger spillere angrepsspilleres løp, mens i figur nr. 2 forholder forsvarene seg til spillsituasjonen og 1. forsvarers evne til å nekte gjennombrudd eller å vinne ballen. 

 ØLfigur1FIGUR 1: Markeringsforsvar    

ØLfigur2FIGUR 2: Soneforsvaret              

Når et soneforsvar er i balanse er det kun spillere i det bakre ledd som både er på rett side av ball og motstander. Finnes det dårlig timede løp hos motstandelagets angrepsspillere, lar det bakre forsvarsleddet spillerne løpe i/bli i bakrommet. 

På rett side 

I et soneforsvar gjelder altså å komme på rett side av ball i større grad enn å komme både på rett side av angrepsspiller og ball.

På rett side – i riktige posisjoner 

Et forsvarslag i god balanse har press på ballfører, sikring og har spillere som dekker og kontrollerer de mest «sårbare» rommene for gjennombrudd på banen. 

ØLfigur3FIGUR 3: Et forsvarslag i god balanse.

 

På rett side – tidsnok 

Fotballspillet er et spill med stadige skifter fra angrep til forsvar. Og fra forsvar til angrep. Noen av disse skiftene er «klart definerte» gjennom frispark, corner, kast og avspark. I spill kan skiftet komme fort. Fra angrep til forsvar. Fra forsvar til angrep. I tillegg har vi situasjoner der vi ikke vet hvem som eier ballen. Ingen har kontroll. 

ØLfigur4FIGUR 4: Er vi i angrep eller forsvar eller motstanders hjørnespark? 

Et lags evne til å omstille fra angrep til forsvar er av avgjørende betydning for forsvarsevnen. Noen spillere ta dette kjapt. Andre trenger mer tid på å tilegne seg denne ferdigheten. Noen lærer det aldri. Her står det oftere på viljen enn evnen. 

Når presset glipper 

Når presset glipper, må nærmeste forsvarsspiller inn i ballfører. Uttrykket å oppholde er nesten fraværende i fotballterminologien. «delay» var et eget forsvarsprinsipp i den opprinnelige Spilleprinsippmodellen. 1. forsvareren må ofte oppholde, ødelegge vinkler for videre gjennombrudd for at spillerne «bak» skal gjenopprette balansen. Alt for ofte ser vi 1. forsvarere som er for hissige og blir spilt av. Dette øyeblikket er avgjørende for forsvarspillets evne til å hindre gjennombrudd og evnen til å vinne ballen lavere på banen. Dette skiller klinten fra veten. Dette kaller jeg «The Golden Moment». Resten av spillerne forholder seg til dette:
  a) Spillere på feil side jobber seg ned på rett side.
  b) Alle avstander justeres. 
  c) Vern om bakrom – sikkerhetsventil 

Målet et er å bli smale og trange.

ØLfigur5FIGUR 5: Presset glipper, og vi må opprette balanse på nytt.

I internasjonal fotball ser vi at lag hyppig veksler mellom høyt og lavt press. Det lave presset er langt lavere enn det vi forbinder med lavt press i Norge. Å kunne ligge lavt og kontrollert – krever en forståelse at det lønner seg. Spillere skal kunne «stå idet» med den fellesforståelse: «Vi har kontroll – her slipper de ikke til: her vinner vi ballen – i det rette øyeblikket». 

Må vi alltid komme på rett side i forsvarsspillet? 

Stort sett ja, men to situasjoner skiller seg ut med et nei:  

ØLfigur6FIGUR 6: «1. Forsvarere» på begge sider: foran og bak ballfører: Sandwich

Håper smakebiten fremmer lysten for å jobbe med forsvarsspill. Både i forkant og i etterkant av publisering.