-- annonse --
Spillerutvikling
FERDIG SPILLET: Målet med all aktivitet er det ferdige fotballspillet. Det bør prege all fotballtrening.
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318


Morisbak utdypet:
  – Dette fordi det mangler forståelse hos mange trenere for hvordan en kan/bør etterleve prinsippet i praktisk opplæring/trening.
Vi har tatt oss den frihet å gjenta noe av de presiseringer som Morisbak har fremhevet i forbindelse med spesifisitetsprinsippet, vi har også avgrenset tidligere artikkel noe, men den kan leses i sin helhet via en link til nederst.
Vi legger til for egen regning at i de aller fleste fagartikler her på fotballtreneren.no blir spesifisitetsprinsippet til stadighet nevnt, og ikke glemt.
Derfor tar vi nok en gang og repeterer fra Morisbak sine tidligere formaninger om dette viktige emnet i utvikling av fotballferdigheten. Vi minner også om begrepene handlingsvalg (skjer i hodet) og selve utførelsen (den teknisk utførelse).

Hva innbærer spesifisitetsprinsippet? 

Spesifisitetsprinsippet innebærer at det må være størst mulig likhet mellom treningen og den idretten man trener for. For fotball betyr dette at fotballkampen og dens iboende spillsituasjoner er grunnlaget for ferdighetsutviklingen og må ta utgangspunkt i den. Det viktigste med dette prinsippet blir derfor:
  «Det du skal bli god på, må du øve mye på». Det vil si tusenvis av repetisjoner, år etter år, fra man er i barnefotballen til og med voksenalderen.

– Vi lærer ikke generelt, men spesifikt 

 

Noen tilleggspresiseringer her er nødvendig:

  • «En treningssituasjon må være så lik kampsituasjonen som mulig, som vil si en eller flere spillsituasjoner i kampen»
  • «Kravene må være de samme i treningen som for den situasjonen, de spillsituasjonene, en trener for»
  • «De stimuli som dominerer i den idretten/aktiviteten en trener for, må også være til stede i treningssituasjonen – de spillsituasjonene en trener for»
  • «Hjernen bør så langt det er mulig motta samme type stimulering i treningssituasjonen som i kampsituasjonen/spillsituasjonene»

Og dermed er konklusjonen entydig:
Vi lærer ikke generelt, men spesifikt. Vi lærer eksakt det vi praktiserer og ved å praktisere det tusenvis av ganger!
Og da må vi jo være nøye med å trene på situasjoner som vi møter og gjerne vil beherske i fotballspillet.
Vi må etterligne det vi gjør i spillet eller deler av det.

La oss nå se på noen av de vanligste aktivitetene det drives med i fotballsammenheng – og vurdere disse ut fra graden av relevant spesifisitet. (Morisbak)

Kampen, den ultimate fotballaktiviteten

Ut fra overnevnte definisjon må en kunne fastslå at en fotballaktivitet må foregå innenfor et avgrenset område, retningsbestemt mot ett eller to mål med keeper(e), med en eller flere medspillere til en angriper, med en eller flere medspillere til en forsvarer.

Fotballkampen 11 mot 11 må da bli den ultimate fotballaktivitet ut fra spesifisitetsprinsippet når det gjelder seniorfotballen, og for 9 mot 9 i ungdomsfotballen, 7 mot 7, 5 mot 5 og 3 mot 3 i barnefotballen. Her er helheten valg og utførelse i spillet hele tiden – og dermed en sentral aktivitet – men jo flere spillere på hvert lag, jo sjeldnere får de enkelte spillere brukt (øvd på!) nødvendige delferdigheter. Færre spillere på hvert lag gjør at spillerne får flere ferdighetsinvolveringer og altså flere repetisjoner, noe som er avgjørende for en læringspåvirkning.

Smålagsspill anbefales

Alle erfaringer og analyser viser at smålagspill øker antall delferdigheter som ballberøringer, pasninger, mottak, medtak, vendinger, finter, driblinger og skudd enormt fra 11 mot 11 til 5 mot 5, eller som på bildet under fra 8 mot 8 til 4 mot 4.

ManU smålagsspillSMÅLAGSSPILL ØKER ANTALL REPETISJONER: Illustrasjonen hentet fra Manchester United U9

Smålagsspill med forskjellige antall på spillere på hvert lag kan varieres på forskjellige måter for vektlegging av ulike situasjoner i spillet.
Det er jo som regel stress grunnet press som forårsaker feil, men da må vi jo tilvenne oss dette ved å tilpasse område, avstander, antall motstandere etc. på en måte slik at man greier valg og utførelse under større og større press. Smålagsspillet med fire utespillere på hvert lag pluss keepere vil jeg kalle for selve grunnlagsspillet for utvikling av fotballferdigheten - fordi det inneholder de sentrale delferdighetene i fotball både offensivt og defensivt. Det gir lagmessig muligheter for både dybde og bredde i spillet og det kan ha en intensitet som tvinger spillerne til å oppfatte alle relevante signaler rundt seg – og dermed forbedre dette viktige elementet i spillet.

Dersom for eksempel delferdighetene mottak og pasning fungerer dårlig på grunn av motstanderpress, kan en i stedet eller en stund skifte over til å spille med overtallig angrep mot ett mål i varianter som passer ferdighetsnivået, f. eks 3 mot 1, 4 mot 2, 5 mot 3.

Avslutninger med scoringer

Det å komme i scoringsposisjoner og oppnå avslutninger mot mål og mål er jo en sentral og viktig delferdighet i fotballspillet, som enkelte spillere får som en hovedrolle og som sådan bør trenes spesifikt. Det å stå foran mål og skyte med et teknisk godt vristspark er jo ikke nødvendigvis feil, men likevel en svært liten del av det dette egentlig dreier seg om (selv om det er forbausende hvor ofte også høyt profilerte spillere skyter over mål). Men mål blir jo laget i uendelig mange varianter der avslutteren er i forskjellige situasjoner der han mottar ballen fra forskjellige retninger, høyde og hardhet og der motstandere rundt ham gjør sitt ytterste for å stoppe ham. Dette er virkeligheten i spillet for denne spilleren – og skal han bli bedre må han øve i denne virkeligheten – slik han kan ta valg i forhold til alt av signaler rundt seg, velge riktig øyeblikk å gjøre seg fri nok til å avslutte og velge måten å gjør det på. I forhold til spesifisitetsprinsippet bør altså en slik spiller ofte settes inn i avgrensede avslutningssituasjoner med et passende antall medspillere og motstandere i forhold til nivå. Slik at vi får situasjoner med invitasjon, oppspill, gjenlegging, nytt initiativ, gjennomspill og avslutning- eller invitasjon, oppspill, vending, skuddfinte, skudd – for å nevne noen av de faktorene/delferdighetene spesifisiteten innebærer i en slik sammenheng. I en opplæringssituasjon må en selvfølgelig avgrense spillsituasjonen slik at det ikke blir for mange faktorer å forholde seg til i en tidlig fase, men motstandselementet og mulighetene for valg bør være med.

• Les hele artikkelen til Andreas Morisbak her på fotballtreneren.no: Fotballferdighet – spesifisitet – læring

-- annonse --