-- annonse --
Spillerutvikling
MULIGHETER: – Som fotballspiller er det ofte lurt å jobbe med sine beste ferdigheter oftest mulig, samt utfordre noen av sin bli bedre-ferdigheter, skriver Ståle Brandsrud i denne artikkelen. Foto: Ivar Thoresen
Gjest
Av Ståle Brandsrud. Kretsansvarlig spillerutviking/Landslagsskolen NFF Buskerud

Hvordan skal menneskene/fotballspillerne få mulighetene?
  - Ha drømmer selv
  - Stimuli hjemmebane
  - Gode venner
  - Skolen
  - Klubb
  - Gode trenere/ledere
  - God på evaluering

Når man passerer 16-20 år, ha tålmodighet, samt trenere/klubber på toppnivå som tørr, og ha mot til å satse på vår neste generasjon.
  Dette er i utgangspunktet mye, men setter man det i perspektiv og differensierer oppgavene, samt ha god tid, kan drømmen oppfylles.
  Det er fullt mulig å lykkes i Norsk fotball, på alle nivåer, toppnivå, samt ta steget ut i verden. Da er en vesentlig sak at vi har trua og gir de unge menneskene/fotballspillerne mulighetene.
  Her er noen tanker om HVEM, HVA, HVORDAN og HVORFOR…

Mennesket/fotballspilleren

Mennesket/fotballspilleren selv er viktig, og hvordan behandler man seg selv i mennesket som fotballspiller. Klarer jeg som spiller å forstå at det er meg det kommer an på, sette de rette og realistiske målene/ferdighetene underveis, teste egne grenser, være nysjerrig og ha smilet på lur. Forstå at å spille andre gode på laget, blir jeg bedre som spiller selv.
  Vi leter etter spillere med eierskap til egen utvikling

Trener mye

En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor etter spillere som har trent og trener mye. Spillere som øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter fellestreninga osv.

Tilstedeværelse

Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Vi leter etter spillere som lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen».

Tester egne grenser

Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Vi leter etter, og ønsker å legge til rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller, som tar det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er bedre, osv.

Nysgjerrige og reflekterte

Vi leter etter spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere

Mestring

Mestring er viktig i hverdagen, ved at man er på et nivå hvor man føler mestring samtidig som man utfordrer seg selv. Bruke tiden! Da vil jeg som fotballspiller få mulighetene.

Foreldre/familie/venner

Hvordan behandler de på hjemmebane, mamma og pappa, samt søsken/kjæreste deg som menneske/spiller. Har de for høye ambisjoner for tidlig? Eller evner de å se dette i et lengre perspektiv, og fokusere på å tilrettelegge slik at mennesket/spilleren får best mulig vilkår. Klarer de å sette det laget du spiller på i førersetet, være positive til omgivelsene i medgang/motgang for alle rundt, slik at du får utvikling gjennom laget. Da vil du få mulighetene.

Skolen

Det å ha et profesjonelt forhold til skolen påvirker deg positivt som menneske. Det å lytte/lære av gode lærere, det vil også påvirke deg som spiller fremover, og er viktig for din videre utvikling som menneske. Skolen er viktig for helheten.  Da vil du få mulighetene.

Treneren

Hvordan legger treneren i klubben til rette for at treningene skal ha stimuli for alle, med rett differensiering, kunnskap om mennesker, kunnskap om formidling av budskapet på feltet. Men, viktigst av alt her, evner treneren å se mennesket for rett stimuli og krav ift lagets og dine ferdigheter. Bryr seg om deg! Da blir det gøy. Da får du mulighetene.

Toppklubb

Nå vil du som menneske/fotballspiller få muligheten på et høyere nivå/toppnivå, og da blir det særs viktig for klubben, samt trenerapparatet å slippe til disse unge spillerne, ha trua og være tålmodig med dem. Samtidig er du som spiller hel ved, stiller opp på trening/match, og gir alltid 100% for laget og deg selv. Ha tålmodighet, bruk tiden. Da vil du få mulighetene.

Evaluering

Hvor gode er vi på å evaluere hva, hvordan og hvorfor vi gjør ting underveis, slik at vi skal få bedre prestasjoner ved neste anledning. Ser vi helheten ift hvordan selve menneske har det underveis, prestasjoner på trening/match, og ikke minst sette seg realistiske mål underveis. Ta seg tid som spiller og trener til de uformelle pratene underveis, og etter trening/match. Ha en balanse på de spontane og ferske tilbakemeldingene med spørrende tilnærming, slik at spilleren selv blir sin trener underveis, og de formelle som setter standard for de langsiktige linjene. Evaluere, evaluere, evaluere! Da vil du få mulighetene.

Generelt

Vær sammen med venner/kjæreste, finn på andre ting en fotball innimellom, slå av knappen på fotball da, og ha smilet alltid på lur. Gled deg sammen med andre, og unn andre suksess, da vil du selv få det. Da vil energien ofte komme frem i dine beste egenskaper. Et balansert og tålmodig fotball-liv er å anbefale!
  Som fotballspiller er det ofte lurt å jobbe med sine beste ferdigheter oftest mulig, samt utfordre noen av sin bli bedre-ferdigheter. Jobber man mest med det man behersker, vil man oftere føle mestring, og da ta med seg de ferdighetene man kan bli bedre på gjennom dette. Vær 100 % tilstede, sett krav til deg selv og omgivelsene dine. Evaluer deg selv og laget, kom med innspill, da det ofte er slik at spillerne utvikler spillestilen gjennom raskere oppfattelse og handlinger. Vær spørrende, og ikke alltid forvent det svaret du selv har, men lytter på andres mening (gjelder alle). Vi har 2 ører og en munn! Husk glimtet i øyet.
  Nå vil du lykkes som menneske/fotballspiller. Lykke til.

• «Den neste oppgaven er den viktigste med et smil om munnen»

• «Bra gjort er bedre en bra sagt»

• «Den som tror man er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig»

-- annonse --