-- annonse --
Spillerutvikling
SAMARBEID: – Det må være en massiv dugnad for at vi igjen skal få gylne årganger som presterer på en internasjonal arena, sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland og peker ut retningen fremover. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Spillerutvikling og den norske modellen stod i fokus under årets lederseminar, og i tillegg til Grøttland, deltok blant andre også faglig leder Espen Olafsen i Norsk Toppfotballsenter.

Ønske om utvikling

– Det er hyggelig at vi kan fronte dette i felleskap. Historisk sett har det vært litt spenning mellom NFF og NTF og det er ikke så rart i og med at utgangspunktet vårt er litt forskjellig. NTF representere toppklubbene, mens NFF har et overordnet ansvar for alle, men begge parter har et sterkt ønske om å utvikle norsk fotball. Det er det viktigste og vi enige om hovedtrekkene som må gjøres for at vi skal bli bedre, sier Grøttland til fotball.no etter seminaret.
  Han understreker som en viktig forutsetning for å lykkes at alle krefter drar i samme retning, ikke minst i et lite land som Norge.

Ikke godt nok

NFF og Toppfotballsenteret var også enig om at den jobben som er gjort rundt spillerutvikling i Norge tidligere, ikke har vært god nok sammenlignet med andre nasjoner.
  – Når det gjelder å utvikle spillere til det ypperste nivået i Europa underpresterer vi. Om vi tar bort de store nasjonene og sammenligner oss med nasjoner det er mer naturlig å sammenligne oss med, for eksempel Serbia, Kroatia og Danmark, ser vi at de presterer i langt større grad. Også svenskene, som riktig nok har større befolkning, produserer relativt sett flere toppspillere enn oss, sier Toppfotballsenterets Espen Olafsen til fotball.no.
  – Det har vært gjort massive grep på ulike nivåer de siste fem-seks årene. Vi driver ikke godt nok ennå, men det er en positiv utvikling, tilføyer Håkon Grøttland.

Jobber sammen

Nå skal alle gode krefter forenes for å lykkes enda bedre framover – både i topp og bredde.
  – Det første trinnet og den viktigste utviklingsarenaen i spillerutviklingsmodellen vår er bredde- og utviklingsklubbene. Det er der de fleste spillerne er og den første delen av utviklingen skjer. Det er gjort mange grep for å styrke den delen de siste årene blant annet gjennom styrking trenerkurs, Kvalitetsklubb og Telenor Xtra, fremholder Grøttland overfor fotball.no og fortsetter:
  – I den andre enden av skalaen er toppklubbene, som på et eller annet tidspunkt får ansvaret for å forvalte de beste spillerne og sørge for at de blir enda mer konkurransedyktige og får ut makspotensialet sitt. Også der har det vært en revolusjon de siste fem-seks årene. Nå er det 190 trenere som jobber med utvikling i toppklubbene. Det vil garantert utvikle oss videre. Mellom bredden og toppklubbene har vi Landslagsskolen og de yngre landslagene. Den er brua og bindeleddet mellom topp og bredde. Til en hver tid er nesten 10 000 spillere inne her sammen med over 1000 trenere fra både topp og bredde.
  Grøttland avslutter med å ytterligere forsterke at samarbeid er en avgjørende suksessfaktor.
  – Vi må gjøre grep på alle disse områdene for å bli bedre. Det må være en massiv dugnad for at vi igjen skal få gylne årganger som presterer på en internasjonal arena. Alle må se seg selv i speilet og ta grep. Topp og bredde må jobbe sammen. Om vi gjør det vil det bli et konkurransefortrinn for oss.

-- annonse --