-- annonse --
Trenerutvikling
GOD KOLLEGA: Som fotballtrener kan man ofte føle seg alene. Gode støtte fra andre trenerkolleger er viktig, skriver Teddy Moen. Foto: Ivar Thoresen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 1/2020.

Det er også en ekstra belastning at treneren sjelden får anledning til å drøfte jobb, ambisjoner og utfordringer med andre kolleger. 
   Alle fotballtrenere behøver konkrete tilbakemeldinger på hvordan man løser rollen sin om man skal utvikle seg som trener. 

Jeg vil derfor oppfordre andre trenere til å tenke gjennom hvordan du kan ha en positiv og konstruktiv tilnærming til andre trenerkolleger. Som vil styrke respekten for trenerrollen og FAKTISK bidra til at andre trenere kan føle trygghet og gi kraft til gjerningen.  
  Jeg vil at du skal tenke gjennom disse seks punktene og forsøke å ta dem til deg i hverdagen:

1. Vær positiv i din omtale
Om du skal mene noe om en annen fotballtrener, trekk frem de positive sidene ved hans/hennes trenergjerning og personlighet. Stå opp for din kollega og fortell at han/hun har en krevende oppgave, men gjør sitt beste for å løse utfordringene. Viktig i alle sammenhenger, om det er på jobben, på kurs eller i omgang med media. 

2. Gi støtte «når det blåser»
Alle fotballtrenere føler at de er under et konstant press, og følelsen blir ikke mindre ved at omgivelsene skaper store forventninger som er vanskelige å leve opp til. Da er veien kort til å skuffelser og deretter krav om trenerens fratreden. Sørg for å sende en positiv og oppmuntrende tekstmelding eller ta en telefon til en kollega når det blåser.

3. Send invitasjoner
Fotballtrenere trenger også faglig påfyll og inspirasjon i hverdagen. Men velger gjerne bort anledningen til å være med på fagmøter, seminarer og kurs. Fordi det alltid er noe annet som er viktigere! Det kan gi et puff og oppfattes positivt om du som kollega inviterer treneren på et tilbud vekk fra treningshverdagen, og bidrar til at treneren kan hente ny energi og få litt avstand til sin egen hverdag. 

4. Vær åpen og ærlig 
Konstruktive tilbakemeldinger på trenerens væremåte og tilnærming til metodikk, taktikk, lederskap etc. kan være tøft å motta fra en kollega, men er kanskje det mest lærerike! Spør kollegaen om han/hun ønsker at du skal bidra litt på dette feltet, rett og slett fordi du ønsker at han/hun skal bli en bedre fotballtrener. Svært få ting slår åpenhet og ærlighet i fotballbransjen. 

5. Unngå interessekonflikter
Fotballtrenere blir ofte invitert til å mene noe om andre trenere i media, på jobb, i seminarer etc. Noen er engasjert som eksperter for å vurdere andre treneres lederskap og egenskaper. Det er en krevende «øvelse» å være både fotballtrener og ekspert. Mitt råd er at du velger én av rollene. Få ting er mer sårende for en fotballtrener enn å bli utsatt for offentlig kritikk fra en trenerkollega. 

6. Fortell om Trenerforeningen
NFT er den kollektive stemmen for fotballtrenere i Norge. Foreningen tilbyr et felleskap for fotballtrenere på alle nivåer. Gjennom medlemskapet kan man hente inspirasjon, hjelp, nettverk og bli invitert til møteplasser med andre trenere. Om din kollega IKKE er medlem, overbevis ham/henne om dette må de ta del i. 

  PS! En VELDIG god trenerkollega ville gitt ett års medlemskap i NFT som gave…

FAKTA
Teddy Moen (54) er fotballtrener og pedagog med fartstid som trener og instruktør fra minigutt til eliteserien i snart fire tiår. Han har vært daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening siden 1998 og har bistått hundrevis av trenere i saker knyttet til trenerrollen, utdanning og konflikter. Han er æresmedlem i NFT.

-- annonse --