-- annonse --
Trenerutvikling
SPENNENDE DISPUTAS PÅ NIH: Treneres rolle i å skape et godt motivasjons- og utviklingsmiljø står sentralt i en disputas på Norges Idrettshøgskole ultimo oktober.
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224


Ph.D.-student ved SCP og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, Siv Gjesdal har nylig levert sin avhandling. Forskningsstudiet, som er basert på PAPA-prosjektet, har følgende formål:
  «Å undersøke unge spilleres opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan man få en mer effektiv praksisveiledning. Målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse.»

Gjennom prosjektet har rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, deltatt.
  Hovedveileder for Gjesdal gjennom studiet har vært Professor Yngvar Ommundsen ved NIH. Leder for komité for disputas vil være Professor Anne Marte Pensgaard, fra NIH, og opponenter vil være Professor Chris Harwood, fra Loughborough University og Professor Martyn Standage, University of Bath.

Program 

Program for prøveforelesning og disputas er lagt opp som følger: 
• 10.15 – 11.00 Prøveforelesning
Scholars have long studied motivational phenomena, concepts, and dynamics to better understand the different goals, distinct motives, and varying social contexts that differentially predict key sport outcomes. In this talk:
1. Review the main contributions of your work to this broad literature (i.e., what do they add to the "big picture");
2. Discuss how the theoretical variables and associations translate to "real world" coaching practice;
3. Address what implications exist for coach education and sport psychology practitioners working in teams, and
4. Consider what future applied research stems from your work.

• 13.00 – 16.00 Disputas
Vi ønsker de ulike aktører lykke til, og ser frem til å å få presentert ny viten om dette viktige tema relatert til trenerrollen og motiverende adferd!

-- annonse --