-- annonse --
Trenerutvikling
FOR MANGE: NFTs daglige leder Teddy Moen stiller spørsmålet om NFF slipper for mange inn på UEFA A-lisens når det i år er 48 deltakere. Bildet er fra UEFA A-lisens kurset for fire år siden. Foto: Ivar Thoresen
Teddy Moen
KOMMENTAR av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123
 • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2020.

UEFA A-lisensutdanningen er trinn 3 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå, sekundært trenere som i framtida kan tenkes å virke i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå.

Formålet

En UEFA-lisensiert trenerutdanning er gyldig over hele Europa. I Norge er man formelt kvalifisert til å være hovedtrener i OBOS-ligaen og Toppserien, samt assistenttrener i Tippeligaen med UEFA A-lisens. Formålet med utdanningen er ifølge NFF:

 • Å gi UEFA-godkjent sertifisering på nest høyeste nivå i trenerutdanningen.
 • Å øke kompetansenivået på trenere som er, eller kommer til å virke, i toppfotballen eller på høyt spillerutviklingsnivå.
 • Skape en økt bevisstgjøring hos deltakerne, slik at de kan videreutvikle egne tanker og praksis om sentrale temaområder som fotballfag, læring og ledelse.

50% økning

Det er ett av NFFs hovedområder å sikre seg at det utvikles og formidles god, oppdatert og praksisnær kunnskap til fotballtrenere som skal virke til beste for norsk fotball. 
  I dette mandatet ligger det en forventning om at trenere som ønsker tilgang på kunnskap, skal gis muligheten til å få tilgang til dette. 
  Men er det nødvendigvis en god strategi, fordi interessen for å være med er stor, at NFF velger riktig ved å øke deltakelsen med 50% over natten? 

Populært kurs

Dette året søkte opp mot 200 trenere om å få være med. Naturligvis bidrar dette til et press mot NFF om å åpne opp tilbudet ytterligere for flere trenere. Dette må også sees opp mot det økende antall UEFA B-lisens trenere som blir sertifisert i norsk fotball. 
  Likevel er det ingen menneskerett å få lov til å delta her, HVIS man ikke oppfyller kravene og forventingene som ligger i kriteriene som er lagt for deltakelse. 
  Mitt poeng er at det er en rekke problemstillinger som oppstår når NFF gjør et slikt veivalg.

Må ressursettes

Først og fremst må en stille spørsmålet om man har satt av nok ressurser til å kunne følge godt nok opp hele 48 kandidater? Med en kursavgift alene på ca. 55 000 kroner, så er det en klar forventing om at trenerkandidatene får en personlig og tett oppfølging under de aktuelle samlingene, men også mellom delkursene. 

 • Har NFF også et stort nok og godt nok oppdatert veilederkorps for å håndtere så mange trenere? 
 • Vil en slik utvidelse kunne bidra til en devaluering av UEFA A-lisens kurset, hvor respekten for denne lisensen vil undergrave trenerrollens faglige posisjon og integritet i årene som kommer?

Husk at kurset primært er for trenere i toppfotballen og på høyt spillerutviklingsnivå! Er norsk fotball slik at man faktisk har 48 trenere hvert år som tilfredsstiller det forventede nivået til å være med her? 

Nøkkelen er kravet til vurdering

Jeg tror tilliten til NFF og respekten om hva det innebærer å inneha en UEFA A-lisens vil linkes tydelig til at man IKKE må sertifisere trenere på dette nivået, HVIS man ikke oppfyller kravene til en «utgang» fra kurset.

Derfor er det en forutsetning at NFF sikrer seg et nytt sett av verktøy for vurdering/eksamen av kandidatene, slik at man ved avslutning av kurset faktisk er sikre på at de som «kommer ut» som godkjente trenere, oppfyller forventningene fra omgivelsene til en UEFA A-lisens trener.

Hvordan sikre dette?

Jeg mener at en mer grundig evaluering av deltakerne med følgende elementer bør diskuteres i NFF:

 • Praktisk-metodisk eksamen (trukket oppgave)
 • Muntlig eksamen (i avtalt pensum)
 • Eksamen presentasjonsteknikk (i forsamling) på egenvalgt tema
 • Innsats på kampforberedende trening og kamp med eget lag
 • Skriftlig selvstudium 

Det bør være fullt mulig å få til dette uten at det krever for mye ressurser. Gjennom å løfte denne delen av kurset, skjerper man kravene, forventingene og ikke minst muligheten til å sikre seg at kandidater som ikke oppfyller forventningene, må komme tilbake etter en periode med øving, for mer påfyll og nye eksamener i det vedkommende ikke stod i.

Veien videre

På sikt mener jeg likevel at det ville være bedre om NFF gjorde om på kurspyramiden og heller tilbød to parallelle løp for trenere (lagstrener og spillerutvikler), som sikret at man i større grad kunne tilby utdanningsløp som er tilpasset aktuelle treneres ståsted, interesse og hva som tjener norsk fotball best:

Løp 1:

 • UEFA B-lisens
 • UEFA A-lisens
 • UEFA Pro-lisens

Løp 2:

 • UEFA Spillerutvikling B (UEFA Elite Youth B)
 • UEFA Spillerutvikling A (UEFA Elite Youth A)
 • UEFA Spillerutvikling Pro (UEFA Elite Youth Pro)

Dette er tanker jeg er kjent med at NFF nå ser på i reformarbeidet med trenerutdannelsen. Det er gode nyheter og en riktig tilnærming!

-- annonse --