-- annonse --
Trenerutvikling
SAMLING: Trenerutviklerne samlet på La Manga. Foto: NFF
Gjest
Av Christer Madsen, fotball.no

 Under La Manga-samlingen ble det gjennomført et heldagsmøte mellom to nyopprettede roller i norsk fotball, begge med trenerutvikling som ansvarsområde. 

  1. Ansatte trenerutviklere i våre toppklubber på herresiden (Eliteserie/OBOS)
    Trenerutviklerens oppgave er "å trene trenerne" i aktuelle klubbs akademi/utviklingsavdeling.
  2. Kretsansvarlige for trenerutvikling, der det er èn i hver av våre 18 fotballkretser.
    Fra 2018 er hver krets besatt med én dedikert trenerutvikler, med ansvar for gjennomføring av formell og uformell trenerutvikling av kretsens trenere. KA Trenerutvikling inngår i kretsens fagmiljø, på linje med KA Spillerutvikling og KA Klubbutvikling.

Til stede på heldagsmøtet var trenerutviklere fra 15 toppklubber, 15 kretsansvarlige for trenerutvikling og seks veiledere på UEFA PRO- og A-lisens, i tillegg til Dan Eggen, Dag Riisnæs og Dag Opjordsmoen (ansvarlig for trenerutvikling NTF) som var ansvarlige for dagen. 

Samarbeidsform

– Gevinstene ved at vi oppnår en best mulig samarbeidsform for trenerutvikling mellom toppklubb og krets er et kompetanse- og inspirasjonsløft for norske trenere, stadig høyere kvalitet på formell trenerutdanning som gjennomføres i kretsene og at en økt tilstedeværelse og involvering i lokal trenerutvikling medfører større integritet i det lokale fotballmiljøet, med mange avledede potensielt svært positive effekter for både klubb og krets, sier Dan Eggen. 

Flere hensikter

Eggen forteller videre at hensikten med dagen var følgende: 
• Å øke kjennskapet til hverandres roller og innhold.
• Å øke innsikten i NFF Trenerutdanning, retningsvalg og innhold på de forskjellige nivåene i utdanningsstigen.
• Å koble miljøene, gjennom å initiere en god kontakt mellom toppklubbenes og og tilhørende kretsers trenerutviklingsansvarlige.
• Å utrede mulighetene for at toppklubbene involveres optimalt inn i den formelle trenerutdanningen (som allerede finner sted i stor grad, men som ennå ikke er formalisert i avtaleverk).
• Reflektere over ytterligere, felles utviklingsmuligheter og synergier for lokal trenerutvikling gjennom formelle og uformelle tiltak.
• Å innhente forslag til faste treffpunkter, lokalt og nasjonalt.

Dagen ble gjennomført med presentasjoner fra Eggen og Opjordsmoen om de ro rollenes hensikt og virke, Dag Riisnæs fortalte om form og innhold i NFFs trenerutdanning og veilederrollen, Trond Nordsteien fra NFF Trøndelag snakket om muligheter og utfordringer i praksis for trenerutvikling i toppklubb og krets, før det ble avsluttet med gruppearbeid.

-- annonse --