-- annonse --
Trenerutvikling
LÆRINGSARENA: Trenere tilegner seg læring på mange ulike måter og arenaer. Cupfinaleseminraet er ett eksempel på en læringsarena. Foto: Ivar Thoresen
Gjest
Av Jonas Munkvold, Fotballdykket

Disse forskningsresultatene bør vi bruke på å ta spillerutviklingsdebatten i Norge inn på et nytt spor – nemlig trenerutvikling. Man vet at treneren har stor innflytelse på spillerne i gruppa, uansett om spillerne er 5 eller 35 år gamle. Dette er kunnskap både trenere og trenerveiledere har nytte av, for å i større grad være i stand til å søke læring og å unngå ulike bias er treneren avhengig av å få en større forståelse for disse konseptene.

Trenerens ferdigheter og kunnskap er et sammensatt bilde av formell, uformell og internalisert læring. Formell læring skjer hovedsakelig gjennom kurs, og andre settinger der en «lærer» foreleser for et større publikum. Ironisk nok er det ikke her trenere lærer mest. Kurs består ofte av at en mer erfaren trener forteller om sine erfaringer og kommer med veldig generelle anbefalinger, læringsutbyttet er sjeldent stort for trenerne i salen. På noen kurs foreleser en ekspert i måter å tenke fotball, metoder for å lære fotball og objektive prinsipper/tall, dette er lærdom som trenere kan ta med seg å bygge videre på.

Uformelle læringssituasjoner oppstår i interaksjoner som dialog/diskusjon med andre. Her skjer det meste av læringen som trener. Det skyldes blant annet at budskapet blir mye mer personlig i en en-en samtale enn når en foreleser for mange. I en forelesning er ofte budskapet basert rundt forelesers tidligere erfaringer og presentert veldig generelt. I en dialog vil budskapet være mer skreddersydd til mottagers virkelighet. Ettersom læring skjer på mottagerens vilkår har en mer personlig inngang ofte større effekt. Ulempen med uformelle læringssituasjoner er at den som skal lære ikke har noen forutsetninger for å kunne gjenkjenne om det som læres bort er anbefalte pedagogiske/metodiske støttede metoder eller om det kun er motpartens mening/erfaring. Fordi alle situasjoner er ulike er det ingen garanti for at trener A (UEFA A, trener lag i G19 interkrets) sin praksis er overførbart for trener B (Grasrottrener, J13 3. div), fordi deres forutsetninger er så vidt ulike. Det er garantert ting trener B kan lære, men om den kun hører – noterer - kopierer vil man slite, istedenfor må trener B utvikle en filosofisk teoretisk forståelse for spillet som gjør at man kan lære av, uten å kopiere trener A. Dette gjelder i stor grad også når trenere oppsøker læring på nettsider og i bøker, uten nok kunnskap vil ikke treneren ha noen forutsetninger for å lære av det som står. Istedenfor vil man prøve å kopiere noen annens metode, som sannsynligvis ikke vil ha ønsket effekt på grunn av alle eksterne faktorer som ikke er tatt med i beregningen.

Internalisert læring oppstår gjennom refleksjoner og evaluering. En forutsetning for å kunne lære slik er å forstå spillet fra et filosofisk ståsted, uten denne kunnskapen vil man ikke ha noen referanse på hvorfor det som skjer skjer. Dunning-Kruger effekten (gjør til link Trenerutvikling med mentor) tilsier at man ikke kan vite hva man ikke vet – spesielt ferske trenere vil derfor slite med å tilegne seg læring på denne måten. I studien refererer kun 2% at de bevisst bruker noen av disse metodene for å utvikle sin kunnskap og ferdighet. Det er påvist stort læringspotensialet i denne selvevaluerende formen for tenking, og det er vist at mer anerkjente trenere ofte har et mer bevisst forhold til det enn den gjennomsnittlige trener.

Den som søker læring bør ofte stille seg spørsmålet «hvordan kan jeg benytte noe av dette i min hverdag?», da setter man i gang en mulig læringsprosess, og man sørger for at treningshverdagen for spillerne blir bedre.

Stort sett diskuterer trenere ulike metoder for å skape læring hos våre spillere. Nå er det på tide å se seg i speilet – hvordan kan vi bli bedre trenere?

• Forskningsartikkel og primærkilde av Stoszkowski og Collins (2016): Sources, topics and use of knowledge by coaches

• Twitter-tråd som oppsummerer artikkel, av undertegnede (2019).

• Eksempel på god trenerutdanning, Geir Jordet (2013): A numbers game

• En annen som kan det å holde kurs som skaper evne til læring er Raymond Verheijen (2019): World Football Academy USA’s Verheijen is Different & Better

-- annonse --