Skriv ut denne siden
Trenerutvikling
UTDANNING I FOKUS: Som seksjonsleder for topptrenerutdanning i NFF er Per-Mathias Høgmo opptatt av trenerutdanningen, inkludert videre- og etterutdanning. Foto: Teddy Moen
Gjest
Av Per-Mathias Høgmo. Seksjonsleder for topptrenerutdanning NFF

PerMathiasVignettbildePER-MATHIAS HØGMOHvem er du og hvem vil du være? Dette er spørsmål som en ofte kan stille seg som trener og fotballklubb. Hva er det som er førende for valgene av verdier, ledelsesstil og spillestil.

Vi knytter ofte disse spørsmålene opp mot begrepet identitet. Identitet er et mangfoldig begrep og jeg skal ikke gå i dybden på det i denne omgang, men heller komme tilbake med en drøfting ved en senere anledning. 
  Poenget mitt er at du som trener er en sterk identitetsmarkør i kraft av den du er som person, leder og valg av faglig retning. Spesielt ledelsesstil og valg av spillestil knyttes til din identitet. Det gjør også ditt verdigrunnlag. Dette er ikke statisk, men i bevegelse som det meste annet i dagens samfunn. 

De samme spørsmål kan knyttes til klubben. Det å være bevisst på hva som former din identitet kan være nyttig når du skal gjøre valg for framtida.

Trenerutdanningen som hjelpemiddel

Trenerutdanningen skal være til hjelp i denne utviklingen. Gjennom å legge til rette for teoretisk kunnskap, diskusjoner, praktisk øving, veiledning og observasjon skal du som trener kunne hente nye impulser og erfaringer som gjør deg mer bevisst på dine valg. Spesielt det å møte andre kollegaer og diskutere ulike problemstillinger knyttet til treneryrket kan gi stor verdi. Her handler det om å «ta og gi». Det å dele erfaringer gir glede og kunnskap til både den som gir og den som mottar.

Trenerutdannings-løpet

UEFA legger føringer for innholdet og gjennomføring av kurs. Det samme gjør NFF sin strategiplan. Et helt sentralt område er selvsagt at de ulike trenerstillingene i klubb er i stadig endring. Det blir større team og det opprettes lederstillinger som blant annet trenerutviklere 

og fagsjefer. Dette må fanges opp og tilpasses i kommende utdanningstilbud.

Om en ser på dagens kurstilbud i UEFA-regi så er det nye at du nå kan gå til UEFA elite youth A via UEFA elite youth B i tillegg til UEFA A-lisens. Vi ønsker å tilpasse youth utdanningen i enda større grad mot spillerutvikling. Dette medfører at en kan gjøre enda mer målrettede valg etter UEFA B lisens.

PMHUtdanningsløpUTDANNINGSLØP UEFA: Oversikt over UEFAS trenerutdanningsløp.

Viktig med etter- og videreutdanning

I tillegg til de utdanningsløp du ser på figuren er etter- og videreutdanning sentralt. På for eksempel Cupfinaleseminaret kan du velge temaer du vil gå i dybden på. Vi arbeider for i framtida å kunne tilby fagmoduler som gjør at du kan velge å fordype deg i ulike retninger mens du står i jobb som trener. Dette vil skje i samarbeid med universitet og høgskoler.
  Strategiplanen til NFF (2020-2023) og UEFA legger føringer for etablering av en egen veilederutdanning. Denne skal opp og stå i perioden. Dette betyr økt satsing på veiledere og den viktige jobben de gjør i utviklingen av trenere. Spesielt i fasen mellom de ulike kursene ser vi at det er behov for et sterkere samspill mellom veiledere og trenere på alle nivå.