-- annonse --
Trenerutvikling
ETTERUTDANNING TIL UEFA B-LISENS

En av målgruppene vil være tusen av trenere som har gjennomført det tredje øverste nivå på trenerstigen, UEFA B-lisenskurs fra 2011, dette gjelder også alle de som har gjennomført gammelt NFF Trener II/C-kurs (benevnelse før 2011).

Norges Fotballforbund og Norsk Fotball Trenerforening  har gått sammen om å legge etterutdanningstiltak for oppgradering av/til UEFA B-lisens til  det som heter landsdelsamlinger for fotballkretsene i Norge.

Det første tiltaket arrangeres i Trondheim 31 mars  til 3 april for de beste G/J14- og G/J 15  fra kretsene Troms, Finnmark, Nordland, Hålogaland, Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre, Trondheim, Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland.
Tilsvarende landsdelsamling for de øvrige kretser arrangeres i Sarpsborg 7-10 april.

Dette er kvalitetssamlinger hvor man kaller inn de aller beste spillere på jente og guttenivå som er med og kjemper om å komme med i landslagstroppene.
Dette vil være en utmerket arena å koble etterutdanningstiltak til. Her vil man få klare referanser på hva som kreves av de spillere som først og fremst har startet sin spillerutvikling ute i klubbene. Etter en slik samling vil trenere kunne dra hjem med ny og styrket kompetanse på spillerutvikling.

Etterutdanningstiltaket som NFT har ansvaret for vil her knytte til seg de aller beste med kompetanse på spillerutvikling fra NFF. Her vil fagansvarlig for Landslagsskolen i NFF  Håkon Grøttland med de respektive landslagstrenere bidra med sine kompetanse. De praktiske treningsøktene med påfølgende kamper vil bli drevet av region/kretslagtrenere og man får innblikk i den «røde tråden» i landslagsskolen.
Se for øvrig NFF sin link så får du se hvilke spillere som er kommet med samt programmet.

Norges Fotballforbund

Selv om man ikke er med på etterutdanningstiltaket til NFT anbefales alle trenere å ta en tur innom disse samlingene i Trondheim og Sarpsborg.
Samlingen i Trondheim foregår på SalMarbanen ved Lerkendal alle dager og i Sarpsborg i Østfoldhallen.
Siste: begge kursene i Trondheim er snart fulltegnet (maks 20 pr sted) se egen artikkel om påmelding.

NFF tar har planlagt tilsvarende samlinger i november/desember 2016 og NFT planlegger tilsvarende etterutdanningstiltak for trenere også da.
Dette vil selvsagt bli annonsert i god tid før gjennomføring så følk med på Fotballtreneren.no

NFT har flere ganger gjennomført ETU knyttet til  disse samlingene og høstet svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

-- annonse --