-- annonse --
Trenerutvikling
MESTRINGSFOKUS: Trenere som klarer å skape et godt mestringsklima hos sine spillere og lag oppnår best resultater. Her ser vi Amanuensis ved Seksjon for coaching og psykologi ved Norges Idrettshøgskole, Einar Sigmundstad på feltet sammen en gruppe studenter. Foto: NIH.
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224

 Gjesdal har nylig avlevert doktorgradsavhandling og disputas ved NIH, og presentert spennende forskningsresultater om trenerrollen i fotball.
  Som del av sin doktorgrad har Gjesdal undersøkt forholdet mellom hvordan unge fotballspillere opplever trenerens adferd og motivasjon, trivsel og prestasjonsangst. Gjesdal har selv erfaring som fotballtrener og trenerkoordinator.

Hovedfunnet er at spillerne som har trenere som vektlegger mestring og utvikling, også selv opplever mer mestring. Det bidrar i sin tur til den generelle selvfølelsen blant spillerne. De har også høyere trivsel og lavere prestasjonsangst.
  Doktorgraden til Gjesdal er en del av et større EU-finansiert prosjekt som pågår i samarbeid med fire andre land. Prosjektet er døpt PAPA - Promoting Adolescent Physical Activity - og hovedmålet er å skape en bedre idrettsopplevelse og øke de unges trivsel i idretten. I Norge samarbeider Idrettshøgskolen og Universitetet i Bergen om prosjektet.

Mestringsfokus gir bedre selvtillit

Gjesdal skiller mellom resultatfokusert trenerstil og de som vektlegger mestring og utvikling.
– De utøverne som er fokusert på mestring har også høyere opplevd kompetanse; de oppfatter seg selv som bedre. De med resultatfokus sammenligner seg mer med andre. For dem er det vanskeligere å nå opp, forklarer Gjesdal.

Spillerne og treneren kan oppleve treneren ulikt

Gjesdal fant også en stor forskjell mellom hvordan trenerne oppfattet sin egen adferd og hvordan spillerne så på dem. Over 60 prosent av trenerne hadde et syn på egen treningsstil som ikke stemte overens med spillernes oppfatning. Ikke minst gjaldt forskjellen fokuset på mestring.
  – Trenere i Norge jobber i teorien for å være mer mestrings- enn resultatfokusert, og de sier de forstår verdien av det. Men mange strever med å utøve det i praksis - på banen. Et typisk problem er at de lar de beste få spille mest.

NFF ble sjokkerte – tilbyr nå kurs for trenerveiledere

Gjesdal har orientert om funnet til trenere som deltar på kurs i regi av Norges Fotballforbund (NFF). De sier de er litt sjokkerte over det dårlige samsvaret mellom trenernes egenoppfatning og spillernes syn på trenerne.
  - Både disse funnene og samtaler som jeg har hatt med trenere viser at det ikke er samsvar mellom teori og praksis. De har en tanke om hvordan de ønsker å være som trener, men når de kommer på banen, får de det ikke helt til.
  Hun tror en hovedårsak er mangel på tid og ressurser. De fleste trenerne gjør dette på frivillig basis uten opplæring.
  NFF har tatt funnene i doktorgradsavhandlingen på alvor, og lansert et nasjonalt trenerveiledningskurs som også inkluderer prosjektets funn. Målet er at alle klubber skal ha en trenerveileder som blir skolert i dette. Denne trenerveilederen skal ha en spesiell rolle i klubbene med å veilede andre trenere.

• Les hele artikkelen på www.nih.no 

-- annonse --