Skriv ut denne siden
Trenerutvikling
FLERE KVINNELIGE TRENERE: NFF Buskerud vil stimulere flere kvinner til å gjøre som Melissa Wiik og satse på trenergjerningen. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Trenerløftet 2021 retter seg mot trenere som minimum har gjennomført Grasrottrener – delkurs 1 og 2, og som har lyst på videreutvikling innenfor trenerrollen.
  Det skal gjennomføres i alt fire samlinger fra torsdag 26. november til juni 2021.
  Trenerløftet vil gi deltagerne godkjent Grasrottrener – delkurs 3 og 4, for de som ikke har det fra tidligere. For de som allerede har fullført hele Grasrotkurset eller har fullført UEFA B-lisens, vil Trenerløftet også gi god faglig stimulering. Trenerløftet er starten på å skape et godt nettverk for kvinnelige trenere i kretsen.

Kompetanse og nettverk

– Det er behov for flere kvinnelige fotballtrenere, men spesielt viktig er det å beholde de kvinnelige trenerne vi har i NFF Buskerud lengst mulig. Trenerløftet 2021 vil være et utviklingsprogram for de som allerede er trenere, og som vil utvikle seg videre med kompetanseheving og nettverksbygging, forteller Morten Mundal (KA Trenerutvikler) I NFF Buskerud til fotballkretsens hjemmeside.
  – Vi oppfordrer klubbene til å heie på de kvinnelige trenerne sine, og nominerer gode trenerkandidater til Trenerløftet 2021.

Samlinger og direkte oppfølging

I tillegg til fire samlinger vil alle deltakerne på Trenerløftet 2021 få 1-til-1 oppfølging av veileder på to treninger med eget lag i klubb. Både på samlingene og på oppfølging i klubb bli det høyt kvalifiserte veiledere som vil bidra.

  Overordnet innhold på samlingene er beskrevet under. Datoer er satt preliminært, med mulighet for endringer.