-- annonse --
Trenerutvikling
MANER TIL TÅLMODIGHET: Dagilg leder i NFT, Teddy Moen, maner til tålmodighet ved inngangen til treneryrket. Her i samtale med Nils Arne Eggen under et Cupfinaleseminar i Oslo. Foto: Ivar Thoresen, Norsk Fotballtrenerforening
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224

I denne artikkelen har vi utfordret daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen, til å gi noen betraktninger og dele av sine erfaringer knyttet denne problemstillingen. 

• Les også: Uwe Rösler: – Start med de unge

En altoppslukende rolle

– Hvilke vurderinger tenker du det vil være fornuftig å gjøre for en spiller, som ved endt spillerkarriere, ønsker å gå over i treneryrket?
– Først og fremst bør fotballspillere i god tid før endt spillerkarriere oppfordres og inspireres til å ta trenerutdannelse samt påta seg enkle treneroppgaver. Dette kan skape økt nysgjerrighet og refleksjon i forhold til trenerrollen, og da har man også anledning til å føre en dialog med trenerveiledere og trenere i eget støtteapparat om utfordringer, forventinger og problemstillinger knyttet til rollen. Å være fotballtrener – nesten uansett nivå – er en altoppslukende rolle som krever mye av en person. Derfor er gode forberedelser nøkkelen til å klare overgangen fra å være spiller til å bli trener på en god måte.

Få er forberedt på det som møter dem

– Har Du inntrykk av at spillere som går direkte inn i en trener/managerkarriere for et elite a-lag er forberedt på det som møter dem?
– Ikke mange spillere er det. Mange spillerne har svært liten eller ingen trenererfaring, og selv om kanskje flere har tatt de grunnleggende trenerkursene, kan ikke dette kompensere for hvordan ting er i den virkelige verden! Spillere har en tendens til å se trenerrollen ut fra egne opplevelser som spiller, og ser i liten grad de mange forberedelsene, detaljene, dybden og en rekke av de uforutsette tingene en trener må forholde seg til i hverdagen. For en spiller som går over til trenerrollen, vil det kunne være svært fruktbart å ha med seg en eller flere erfarne trenere med mer fartstid rundt seg som de kan støtte seg på. Personer de stoler på og respekterer. Som vil utfylle novise treneren med sin kompetanse og kunnskap. I slike tilfeller vil også den uerfarne treneren få mer konkrete innspill, råd og veiledning som gjør han/henne mer bekvem i den nye rollen. Dessverre ser vi ikke alltid verken treneren selv eller klubbledelsen tenke slik – og treneren blir i stor grad alene med sine utfordringer. Det kan være slitsomt og skape masse bekymring. Da uerfarne fotballtrenere har ikke har den samme forutsetningen for å lese bildene som kommer og konsekvensene av ulike valg man må gjøre.

Tar lang tid å bli en dyktig fotballtrener

– Hvilke fordeler tenker du det ligger i å starte trenerkarrieren med et yngre lag eller seniorlag på lavere nivå – og hvilke utfordringer kan ligge der ved en slik tilnærming for trenere med ambisjoner om å trene et profesjonelt a-lag?
– Som med alle lederoppgaver og jobber, blir man tryggere, bedre og dyktigere jo mer erfaring, kunnskap og kompetanse man tilegner seg. Som trener er det ikke bare erfaringen som trener som er viktig. Erfaringen som spiller, leder, dommer, tillitsvalgt, som supporter, i media etc., kan gjøre en mer bevisst på hva som vil møte en som trener. Dog er det viktigste fundamentet som trener din evne til å være en god pedagog og læremester. Da må man ha god kunnskap om læring og didaktikk for å kunne tilrettelegge for fornuftig utvikling. Det er en grunn til at lærere i skoleverket må ha en fire-fem års akademisk utdanning på området, for at disse skal gis lov til å undervis barn og ungdom i skoleverket. Fordi det er en forutsetning for trygghet, trivsel og dermed god læring! Fotballtreneryrket har mye av det samme i seg, men fordi fotball er et dynamisk og komplekst spill, tar det lang tid å bli en dyktig fotballtrener. For meg er det opplagt at det vil være en styrke for enhver fotballtrener å kunne vise til arbeid på ulike nivåer, alder og med spillere med ulike forutsetninger. I miljøer med ulike ressurser og muligheter. På veien mot å bli profesjonell fotballtrener, burde mange flere trenere gått stegene oppover trenerstigen.

Tålmodighet, nysgjerrighet og hardt arbeid

– Hvilke generelle råd vil du gi spillere som vurderer en trenerkarriere?
– Drømmen til mange fotballspillere er selv å bli hovedtrener eller manager i toppfotballen. Det er denne «glamorøse» hverdagen de kjenner fra hverdagen og gjennom media. Det er her det er puls, oppmerksomhet og gode ressurser for å virke. Derfor er det nødvendig at vi som har vært i bransjen retter en pekefinger til nye trenere om at det er svært utfordrende og krevende å være fotballtrener – om man er ambisiøs og vil stå i dette yrket over tid. Da er det som mye annet i livet – snarveier til toppen har en tendens til å bli avslørt. Fremragende fotballtrenere er mennesker som har en sterk indre drive, ønsker inderlig og vel å gjøre andre gode, er reflekterte og bruker masse tid på å skaffe seg kunnskap, kompetanse og erfaring inn mot trenerrollen. Så mitt råd er – ta trenerkurs mens du er aktiv, påta deg mindre trenerverv i aldersbestemt fotball for å teste ut ting, skaff deg en eller flere trenermentorer som kan gi råd og vise vei og tilslutt – vær tålmodig. Alle kan ikke bli topptrenere, men de fleste kan bli svært dyktige trenere under toppen – blant, barn, unge og talenter. Og dette kan være en god og fruktbar levevei som i neste omgang kan ha stor betydning for de spillerne, de klubbene og de miljøene treneren skal virke i.

-- annonse --