-- annonse --
Trenerutvikling
TETT, MEN RESPEKTERT: Nils Arne Eggen var i Rosenborg en trener som var tett på sine spillere, samtidig som han var respektert blant spillerne. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Det skriver Dr. Sue Bridgewater fra University of Liverpool i en artikkel publisert på hjemmesiden til League Managers Association (LMA).

Ikke enkelt

– Det er ingen enkel oppskrift på effektivt lederskap, sier Bridgewater.
  – Men utfordringen er klar. Ledere og trenere må skape rom og distanse til å se lenger enn det som foregår fra dag til dag, samtidig som de er engasjert i laget sitt, klarer å selge inn sine ideer og motivere dem, som spillere og som lag.

Dilemma

– Det kan være vanskelig å være en respektert sjef og samtidig ha tett og god kontakt med spillerne dine, spesielt i overgangen fra banen til garderoben. Vi ser på hvordan du kan være en del av laget, samtidig som du står litt på utsida. Det handler om hvordan være sjef uten å være diktator, hvordan være en venn uten å miste skarphet og tydelighet, skriver Dr. Sue Bridgewater.
  Hun skriver videre at det som kjennetegner gode ledere er evnen til å se det store bildet, og ta store  - og noen ganger vanskelige – strategiske beslutninger.
  – Det å utvikle og dele men visjon og retning på reisen mot et samstemt mål, er essensielt i alt lederskap. For å få til dette må du ha ”helikopter-synet” – evnen til å zoome ut og inn mellom å lede på detaljnivå og stå over eller på utsiden for å få det komplette bildet.

Hodet før hjertet

– Avstand vil også være nødvendig for å forhindre en for sterk følelsesmessig involvering fra trenerens side. Det vil være situasjoner hvor det er nødvendig å gjøre vurderinger og avveininger rundt hva som er best for laget, uten at man blir personlig følelsesmessig involvert, påpeker Bridgewater.
  Hun nevner laguttak som et eksempel på en slik situasjon.

• Les hele artikkelen på LMA sine hjemmesider.

-- annonse --