-- annonse --
Trenerutvikling
TRENERUTVIKLERE: Deltakerne på samlingen for trenerutviklere i toppklubb på forsommeren. Bak fra venstre Odd Einar Fossum (Odd), Magni Fannberg (Brann), Kent Rudning (Molde), Roy Arne Berg (Vålerenga), Owe Salvesen (Sandnes-Ulf), Rune Repvik (Viking), Sturla Voll (Levanger), Rune Skarsfjord (Toppfotballsenteret), Trond Nordsteien (Tromsø), Dag Opjordsmoen (Toppfotballsenteret) og Pål Berg (Stabæk). Foran fra venstre: Frederico Morais (Sarpsborg 08), Aksel Bergo (Toppfotballsenteret), Bjørn Frode Strand (Strømsgodset), Adolfo Rodrigues (Start), Stig Johansen (Bodø/Glimt) og Rini Coolen (Rosenborg). Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551
 • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2018.

Innfasingen av trenerutviklerrollen i toppklubbene er et viktig element i Norsk Toppfotballs satsing på å styrke utviklingsarbeidet. Og det følger penger med. Noe som forplikter i seg selv.
  I tillegg følger NTF-sport (Norsk Toppfotball-sport) opp med full faglig tyngde, under Dag Opjordsmoens ledelse.

Kompetanse er et gjerningsord

– Det handler om å produsere profesjonelle, kompetente, tenkende trenere, som i sin tur skal produsere gode og tenkende spillere og kreative, suksessrike lag, sa Opjordsmoen til de rundt 20 trenerutviklerne som deltok på samlingen i Oslo.
  – Kompetanse er et gjerningsord, understreket han.

Fra hva til hvordan

Opjordsmoen ble supplert av NTF-sport kollega Aksel Bergo, som presiserte:
  – Det handler om å komme seg fra hva til hvordan. Hvordan du trener er viktigere enn hva du trener.
  I lys av dette presenterte NTF-sport «The how-list», ti viktige punkter å ta med seg og tenke på for både trenere og trenerveiledere, i toppfotballen og ellers.
  Her er lista:

 1. Hvordan coache/lære bort?
 2. Hvordan styre?
 3. Hvordan lede?
 4. Hvordan lære?
 5. Hvordan bruke verktøy?
 6. Hvordan kommunisere?
 7. Hvordan organisere?
 8. Hvordan planlegge og forberede?
 9. Hvordan analysere?
 10. Hvordan bygge laget?

Under samlingen fikk trenerutviklerne fra toppklubbene deretter høre landslagssjef Lars Lagerbäck i en samtale om trenerrollen, med påfølgende meningsutveksling og diskusjon.

Vyer og visjoner

Det nærmer seg nå fort 20 heltidsansatte trenerutviklere i norske toppklubber. Dag Opjordsmoen røper store vyer og visjoner for både rollen og byggingen av kompetansen i trenerutviklerrollen, som en viktig del av det store bildet når det gjelder trenerutdanning og trenerutvikling i norsk fotball.
  Det offisielle trenerutdanningsprogrammet i regi av NFF – som eier av trenerutdanningen i NFF på vegne av UEFA – i kombinasjon med Norsk Toppfotballs satsing på trenerutviklere og de utdanningstilbudene som finnes ved høgskoler og universitet, åpner mange spennende muligheter.
  NFFs satsing på utdanning av trenerveiledere i kvalitetsklubber og breddeklubber er et annet viktig element. At fotballkretsene nå samtidig ansetter egne trenerutviklere på heltid er ytterligere en klar plussfaktor i dette bildet.
  Dessuten er ting på gang i kvinnefotballens elitemiljøer. Toppfotball Kvinner har kontorfellesskap og gode relasjoner til Norsk Toppfotball, og gjennom det forplanter fokuset på trenerutvikleren seg også gradvis mer og mer i toppen av norsk kvinnefotball.
  – Dette koblingsløpet kan samlet gjøre oss til verdens beste når det gjelder utvikling av trenere, mener Opjordsmoen uten å nøle.
   Selv om det er en vei å gå for å få sydd alt dette sammen til en helhetlig «pakke», er potensialet åpenbart stort.
  Og reisen er godt i gang.

Lederskap og relasjoner

Framtidas kompetansekrav for trenere, trenerutviklere og -veiledere er sentralt for NTF-sport i utviklingen av rollen som trenerutvikler i toppklubb.
  Lederskap og relasjoner står sentralt, og hvordan man håndterer folk blir stadig viktigere, ikke minst i elitefotballen.
  På samlingen på Ullevaal ble det også satt av god tid til erfaringsutveksling mellom deltakerne, noe som skapte gode diskusjoner og spennende refleksjoner rundt rollen – og hvordan det organiseres og fungerer i de ulike toppklubbene.
  Det er store individuelle forskjeller. Slik skal det også være, det er det skapt rom for. På samme måte som i Akademiklassifiseringen er det tatt høyde for lokale tilpasninger, slik at rollen kan fungere på best mulig måte, tilpasset det enkelte miljø.

Sette systemet i utvikling

Men enkelte krav er ufravikelige. Dag Opjordsmoen pekte på noen.

 • Trenerutvikleren skal sette treneren i utvikling.
 • Trenerutvikleren skal sette teamet sitt i utvikling.
 • Trenerutvikleren skal sette omgivelsene sine i utvikling.

– For å få til det må treneren ha tid til «klubbvandring» og en kaffekopp med folk i miljøet. Kunne sette av tid til refleksjon, diskusjon og samtaler, påpeker Opjordsmoen.
  Et annet spennende aspekt rundt den nye trenerutviklerrollen i toppklubbene er hvordan jobben skal måles. Hvordan kan man si om det er vellykket eller ikke, ikke minst i perspektiv av de store forskjellene i hvordan rollen praktiseres fra klubb til klubb?
  Det er et spørsmål uten noe enkelt svar, men måling blir det, det er sikkert. Ikke minst i lys av de store pengene som følger med.
  Det viktigste er uansett at trenerutvikleren skal sørge for å sette klubbens trenere i systematisk utvikling.

Muligheter og utfordringer

Det er åpenbart at det ligger mange spennende muligheter i rollen som trenerutvikler i toppklubb, og forsåvidt den korresponderende trenerveilederrollen i kvalitets- og breddeklubber.
  Samtidig er det også mange utfordringer og snubletråder, og derfor er NTF-sport veldig opptatt av definering av rollen nå mens den ennå er fersk og i en innkjøringsfase i mange av klubbene. Derfor er også den jevnlige oppfølgingen, blant annet gjennom felles samlinger, så avgjørende.
  Forventningene kan fort bli trenerutviklerens verste fiende. Både internt og eksternt i lokalmiljøet. Det gjelder å prioritere, tydeliggjøre og avstemme forventningene opp mot hva som faktisk er mulig å få til med de ressursene som er tilgjengelig. Skal rollen bli varig og skape ønsket kontinuitet og framdrift må det også være mulig å stå i jobben over tid.
  I tillegg skal også trenerutvikleren utvikle seg selv og lære mer. Hvordan sørge for det? Det spørsmålet ble også drøftet under samlingen, og viktigheten av å ta eierskap til egen utvikling og læring ble av flere påpekt som viktig.
  Her er NTF-sports oppfølgingsprogram selvsagt også avgjørende – for å sette trenerutviklerne i stand til å bli motorer i sin egen læring – og forankre det samme nedover blant sine trenere i klubben.

-- annonse --