Skriv ut denne siden
Trenerutvikling
LEDER: Lise Klaveness er direktør for NFFs Eliteavdeling. Foto: NTB scanpix
Gjest
Av Leif Gunnar Smerud, Landslagstrener U21 og teknisk sjef i NFF Elite og Lise Klaveness, Direktør NFF Elite

• Artikkelen er hentet fra NFTs medlemsblad Fotballtreneren, nr. 4/2019.

I 2019 opprettet NFF en eliteavdeling for å styrke satsingen på toppfotballen i Norge. Kjerneaktivitetene er landslagsvirksomhet, toppklubb- og topptrenerutvikling. Siden opprettelsen har eliteavdelingen samlet og videreutviklet et sterkt kompetansemiljø innen internasjonal fotball. Målet er at landslagene, toppklubber og toppspillere skal konkurrere stadig bedre mot de beste.   

Satsing på toppfotball

Med eliteavdelingen viser NFF vilje til å øke ressursgrunnlaget, tilføre ny kompetanse og jobbe mer målrettet på toppfotballområdet. Samtidig bruker vi toppfotballkompetansen i NFF på nye måter. Vi har tro på at det finnes gode synergier og potensielle konkurransefordeler i å kombinere aktivt trenerarbeid med langsiktig fagutvikling; U21-treneren bekler rolle som teknisk sjef og leder det langsiktige fagarbeidet i avdelingen. G19-treneren er fagutvikler og drivkraft i en rekke viktige prosjekter og U23-treneren på kvinnesiden har også ansvar for Toppspillerutviklerprosjektet. Det er vår overbevisning at langsiktige strategier og fagutvikling må få stor plass hvis norsk toppfotball skal prestere bedre i den internasjonale konkurransen. 

I NFFs eliteavdeling skal vi intensivt jakte internasjonale poeng gjennom helhet, sammenheng og gode verdier. Systematikk og struktur i arbeidet med elitefotball er en viktig forutsetning for at vi skal nå våre målsetninger. For å oppnå dette er det opprettet en ny seksjon for prestasjonsutvikling som skal sørge for felles rammer og metodikk på tvers av avdelingens fagområder. Seksjonen skal bidra med innsikt gjennom analyse av spillet, spillere og internasjonale referanser, og også måle og evaluere avdelingens prestasjoner. 

Det er vår klare ambisjon å samarbeide tett med andre relevante fagmiljøer, herunder interesseorganisasjoner, akademia og andre toppidrettsmiljøer. Og ikke minst pleie og styrke båndene mellom toppklubber og landslag. Her er vi på god vei gjennom de siste års fellesprosjekter med utgangspunkt i internasjonal referanse. Vi er overbevist om at det vil være en konkurransefordel for norsk fotball om vi blir råere på å spre og dele kunnskap slik at det kommer alle landslag, klubber, trenere og spillere til gode.

Gjennom opprettelsen av fagforumet Klubb Norge har eliteavdelingen samlet hele fagmiljøet i NFF som direkte eller indirekte jobber med internasjonal fotball. 

NFFs strategiplan 2020-23

På forbundstinget i 2020 vedtas strategiplan for norsk fotball for perioden 2020-23. Planen er under utarbeidelse. NFF begynte arbeidet med planen tidlig i år, og har involvert egen organisasjon, inkludert kretsene, og eksterne interessenter i prosessen.

Et viktig ledd i arbeidet med å styrke elitefotballaktivitetene er å ta enda bedre vare på de største trenertalentene og utvikle våre beste trenere. Dette vil synliggjøres i NFFs strategiplan. Å utvikle bedre trenere er en forutsetning for å nå målet om å utvikle lag og spillere som kan konkurrere og prestere på̊ et høyt internasjonalt nivå̊.

Vi har gode tradisjoner for trenerutdannelse i NFF, men eliteavdelingen ønsker i strategiperioden å finne nye og gode metoder for etterutdanning/utvikling av topptrenere, herunder etablere gode samarbeidsforhold med eksterne utdanningsmiljøer. Vi vil også ha fokus på å videreutvikle veilederapparatet som spiller en viktig rolle i vår formelle utdanningsstige.

Et annet viktig strategisk initiativ er å utvikle bedre digitale utdannelses- og kommunikasjonsplattformer til bruk i trenerutdanning. Målet er å legge til rette for et løft i systematikk i hele trenerutdanningsstigen og bedre formidling av faginnhold og annen informasjon mellom deltakere i NFFs trenerutdanning.

Mye ser spennende ut i utviklingsarbeidet i norsk fotball for tiden, både i toppen og i bredden. Landslagenes rolle er å konkurrere på vegne av klubbene, og gi unike og uvurderlige tilstandsrapporter av spillere og nivå. Vi ønsker å optimalisere effekten av de referansene internasjonale opplevelser byr på gjennom å utvikle og utfordre klubber, trenere og spillere til å stille siktet høyt nok. 

Trenerens rolle er for oss den viktigste rollen i utviklingen videre, og vi vil gå inn målrettet for å bidra til enda bedre trenere i årene som kommer. 

Å spille fotball i gata eller i bingen er kult, å spille, eller være trener for, den lokale klubben er spennende og skaper tilhørighet, å komme på kretslaget eller til toppklubben er stimulerende og utviklende - og å konkurrere internasjonalt i europacup, eller med flagget på brystet, skaper begeistring, utvikling, økonomi og stolthet.

• På grunn av problemer med utsendelse av bladet i posten, kan du lese hele Fotballtreneren nr. 4/2019 digitalt her.