-- annonse --
Trenerutvikling
DELTAKERNE: Kursdeltakere og veiledere som har vært med på det første trenerveilderkurset i regi NFF Trøndelag. Foto: Privat
Gjest
Fotballtreneren

– Trenerens rolle som alenehersker er forbi. Også treneren trenger veiledning for å bli bedre. I 2018 har NFF Trøndelag gått nye veier på utviklingsveien og gjennomført trenerveilederkurset. Målgruppen har vært de som skal være trenerveiledere i en av våre kvalitetsklubber og bistå som trenerens veileder i hverdagen, forteller Tor Asle Kleveland, utviklingskonsulent i NFF Trøndelag og Rosenborg. 

  Han har vært faglig ansvarlig for det første trenerveilederkurset i Trøndelag, sammen med Tommy Bang-Larssen

14 deltakere

Det var hele 35 søkere til trenerveilederkurset. 14 fikk plass og fullførte kurset etter å ha oppfylt følgende kriterier:

  • De skal virke som trenerveileder i sin klubb
  • Personlig egnethet, erfaring og pedagogiske ferdigheter. 
  • Har UEFA B-lisens og/eller annen relevant trenerkompetanse.
  • De må representere en NFF Kvalitetsklubb,

Fem samlinger

– Det har vært gjennomført fem felles samlinger, samt to klubbbesøk (en vår og en høst) av eksterne veiledere fra NFF i klubbhverdagen der «mitt lag i trening i trening og kamp» har vært tema, forteller Kleveland.  
  Roar Vikvang (Stjørdals-Blink), Sturla Voll (Levanger), Christoffer Hansen (Ranheim) og Tor Asle Kleveland (NFF Trøndelag og RBK) har vært veiledere for hver sin gruppe med deltakere.    – Det har gjennom hele året vært et tett samarbeid mellom toppklubbene i Trøndelag og NFF Trøndelag i gjennomføringen av kurset. Både som veiledere og forelesere har RBK (Stig Inge Bjørnebye), Ranheim (Stig Winsnes, Svein Maalen og Tarjei Smågesjø) og Levanger (Roger Naustan) vært inne og bidratt med sin kompetanse. 
  Den ene samlingen var en studietur til Nederland i høst.
  Gjennom hele kurset har dessuten NTNUs Martin Nesse fulgt gjennomføringen av alle samlinger og praksis og fått tilgang til all informasjon i sin hovedfagsoppgave som et samspill mellom NFF Trøndelag og NTNU.

Praksis-veiledning

Praksis-veiledning på feltet har vært kursets overordnede mål og fokus. Dette for å utvikle trenerveilederne nettopp i den rollen de skal virke i sin egen klubb. For mens den tidligere trenerkoordinatorrollen var 90% administrativt arbeid og 10% feltobservasjon, er trenerveilederens rolle motsatt: 90% på feltet, 10% administrasjon.
  – Som kursleder sammen med Tommy Bang-Larssen har det vært en glede å følge utviklingen som har skjedd  med de 14 kursdeltakerne fra første til femte samling. Gjennom hele kurset har det vært nysgjerrige og lærevillige deltakere som i fellesskap har knyttet nye nettverk, diskutert, lagt frem funn og fått øvd seg i rollen som trenerveileder på feltet der de gjennom konstruktive tilbakemeldinger fra veiledere og deltakere har blitt i god stand til å skjøtte sin rolle i klubb, avslutter Tor Asle Kleveland.

OlaVigdalI AKSJON: Ola Vigdal fra Hitra er en av deltakerne på trenerveilederkurset. Her i aksjon under en av samlingene på Lerkendal. Foto: Tor Asle Kleveland

-- annonse --