-- annonse --
Trenerutvikling
KLAR FOR FELTET: Kristoffer Lie med en mastergrad i ‘Sports Coaching’ i Liverpool samt UEFA A-lisens i regi av Irske Fotballforbundet (FAI) nå ansatt som G-16 trener i Ålesund FK Foto:PRIVAT
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Kristoffer Lie er blitt intervjuet av Jonas Munkvold fotballdykket.no og fotballtreneren.no har fått tillatelse til å gjengi dette med fokus på UEFA A-lisensdelen som ble gjennomført i regi av det Irske Fotballforbundet (FAI)

Kristoffer Lie har en mastergrad i ‘Sports Coaching’ fra Liverpool John Moores University som han tok kombinert med en praksisplass hos Everton, samtidig har han vært opptatt med UEFA A kurs i Irland. Fotballdykket.no har bedt han fortelle litt om hvorfor han valgte å ta utdannelse utenlands, samt en kort gjennomgang av fordypningsoppgaven hans og erfaringer fra UEFA A- kurset.
Fotballtreneren.no legger til at Kristoffer Lie i forige uke ble ansatt som G-16 trener i Ålesund FK.

IRSKE NASJONALANLEGGET

UEFA A-kurset finner sted på nasjonalarenaen til det irske fotballforbundet (FAI) i Dublin. Det toppmoderne anlegget ble helt ferdig i fjor og har alt man skulle trenge for å legge til rette for prestasjoner og utvikling fra U15 og opp til A-landslaget og trenerutdanning. På kurset er det store flertallet fra irske klubber, men kurset har også trenere fra Everton, Arsenal, Leicester, Nottinham og Sheffield.

Felles retningslinjer fra UEFA

Praktisk sett regner jeg med en a lisens utdannelse er veldig lik rundt om i Europa, da det er en del retningslinjer fra UEFA som må følges. Forelesninger blir blandet med praktiske økter og refleksjoner grupper. Forelesningene har tatt for seg “reality based learning”, “how people learn”, “football language”, “guided discovery” og “football periodisation”. Inn mot det praktiske er det et stort fokus på egne valg inn mot observering av kamp, analyse og planlegging til den praktiske økten. “did you reach your objectives?”
Høres ofte og du blir dømt på og får konstruktive tilbakemeldinger på det du selv har fremført av analyse fra kamp og planlegging av praktiske økter du selv skal ha. Dette utfordrer oss trenere på hele prosessen, da vi velger vår egen måte å løse problemet på.

Fokus på analyse

Eksempelvis kan du ha analysert en kamp hvor laget du har valgt vinner ballen i gunstige situasjoner ofte, men klarer ikke omsette gode gjenvinninger høyt i banen til kontringer og sjanser. Dette blir vist på video og forklart –og da er settingen for din praktiske økt satt. Andre varianter vi har praktisk er når vi blir satt opp i par, en hovedtrener og en assistenttrener. Hovedtrener er sjefen og styrer prosessen fra utlevering av oppgave til evaluering er ferdig. Assistenttrener har ikke lov til å coache (rollene blir byttet om på neste praktiske økt). Når den praktiske økten er ferdig møter man et annet par til kamp (8min, pause, så 4min). I denne kampen blir man satt opp mot et par som har motsetningen til vår oppgave og man får da veldig gode svar fra kampen om kvaliteten på egen praktiske treningsøkt.

Faseinndeling

I forhold til de praktiske øktene har vi 5 faser som skal hjelpe oss med å skape noen mentale modeller for oss i coachingprosessen som kan være interessante. Disse fasene er:

Planlegging- og organiseringsfase

1.tema og mål for økt
2.jobb bakover fra 11v11
3.formasjoner på begge lag
4.nøkkelspillere i nøkkelposisjoner
5.nøkkelområder av banen
6.start av økt og progresjoner

Forklaringsfase

1.problemet (gjør dem oppmerksomme)
2.utfall (hva vis)
3.bruk av visuelle hjelpemidler
4.øktledelse
5.trenerstil / metode
6.organisering av økten

Orienteringsfase

1.kontroller tiden
2.påvirk motstanderen
3.systemer og strategier
4.opprettholde organiseringen
5.tempo
6.repetisjon av problemer som oppstår

Læringsfase

1.coaching periode – hva/hvem først?
2.hovedmål -sekvens?
3.observasjon og nøkkelfaktorer
4.utførelse av coachingmomenter
5.Utførelse av spillerne
6.lag-ledd-individ

Gjennomføringsfase

1.uforstyrrende spill
2.Oppretthold form på begge lag
3.observasjon av dine mål
4.bruk av trenerstil/metoder?
5.grennomgang av økten
6.Bruk av ledende spørsmål (5ws)

Selvrefleksjon / vurdering

Hva var formålet med treningen i forhold til prinsippene
Hvilke fotballhandlinger ble praktisert?
Hvilke valg hadde spillerne å gjøre?
Hva var resultatet av treningsøkten?
Fikk spillerne en bedre forståelse av deres rolle og har de utført disse på en bedre måte?

Refleksjoner + anbefalinger

Mine tanker etter det jeg har erfart dette året:

  • Press på ballfører. Man bør ikke ha for stort fokus på ”å lede” som 1f. Jeg føler at dette fører til at man blir stående 2m fra angriper. Press, bruk skulder, aggressivt og tett. Dette skaper tøffere spillere og tempo hos ballførere.
  • Fokus på spillpunkter med posisjoner på hver sin side av motstanderleddet man ønsker å spille seg igjennom.
  • Visualisering av økter før, under og etter planlegging og gjennomføring som trenere.
  • Utover visualisering –planlegging av økter generelt. Her tror jeg det er mye å hente!
  • Tren mest mulig i spillformer med spill- motspill om man jobber med utvikling av spillere.
  • Gi autonomi, selvbestemmelse og ”guide” spillerne frem til det bedre.

Avslutning

Til slutt ønsker jeg å anbefale alle med et ønske om å utvikle seg som trener til å reise, oppleve, observere og diskutere fotball i andre land, i andre kulturer og med trenere med andre synspunkter enn deg selv, ta utdanning innen coaching/fotball, søk på trenerkurs der hvor man kan få plass og diskuter fotball og læring med kolleger og fotballvenner.

Kristoffer Lie.
G-16 trener ÅFK.

Les hele artikkelen på fotballdykket.no "Trenerutdanning over dammen"Trenerutdanning over dammen"

-- annonse --