-- annonse --
Trenerutvikling
Værsegod, her er 24 kommende UEFA- B trenere fra Trondheimskursset i 2017 som vil være i stand til å fylle kretsene sine veilederkorps, eller sågar gå inn som Trenerveiledere i sine klubber. Foto: ALEKSANDER ÅMOT OLSEN
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

For flere år siden byttet NFF ut begrepet «instruktørkorps» ved sine trenerkurs med benevnelsen «veilederkorps».NFF har i flere år gjennomført sentrale samlinger for kretsene sine etablerte «veilederkorps» i trenerutdanningen. 
Les tidligere artikkel fotballtreneren.no NFF satser på trenerveilederen. 

Etter en rundreise i litteraturen og på nettet finner en ulike definisjoner og beskrivelser. En ser raskt at det er en utfordring og skille veilederrollen fra den mye brukte coaching-rollen noe de «lærde strides» om. Det eneste en kan si er at begge rollene har mye til felles uten en videre utdypning her. Men ulikheten ligger der og begrepet coaching blir ofte brukt innen fotballen noe vi kan vi komme tilbake til.

Veiledningsrollen i fotballens læringsarena

En enkel biledgjørende definisjon av veiledning er vel det kjente sitatet av filosofen Søren Kierkegaard som sammenlignes med en form for hjelpekunst.

Hjelpekunst

En mer beskrivende definisjon av «bildet» for en som skal bli «Trenerveileder» finner vi i en presentasjon (2008) av førstelektor Knut-Rune Olsen med tittelen «Litt om veiledning» sitat:
 
Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er og begynne akkurat der.
For å hjelpe noen, må jeg selv forstå mer enn den jeg vil hjelpe. Men jeg må også forstå det samme som den jeg vil hjelpe forstår.
Om jeg ikke kan det-
da hjelper det ikke om jeg kan eller vet mer.
Om det er viktigere for meg å vise hvor mye jeg selv kan så beror det på at jeg er hovmodig, og egentlig ønsker å bli beundret
 - i stedet for å hjelpe.
All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet mot den jeg vil hjelpe.
Å hjelpe er å tjene – ikke herske.
Kan jeg ikke oppfylle disse krav, kan jeg heller ikke hjelpe noen.

Del gjerne dette "bilde/tekst" med alle dine trenerkolleger.

«Bildet» overført inn på fotballens læringsarena?

Overført til fotballen utfra dette «bildet» må målet med veiledningen i en praksis økt på være å hjelpe den som skal veiledes til å bygge bro mellom teori og praksis. En måte å lære på - oftest med referanse til noe som har skjedd eller som kan skje i spillets gang, kanskje mest det siste.
Veiledning handler om å skape refleksjon og bevisstgjøring av egen handling for den som blir veiledet.

I veilederrollen trenger du ikke kunne alt, men ha evnen til å stimulere til problemløsning og læring. En god veileder må være i besittelse av ulike kvaliteter, for eksempel gode kommunikasjonsevner, faglig god, etisk atferd og evne til å vurdere å gjenkjenne faglig gode fotballferdigheter på treningsfeltet.
Veilederrollen er mangfoldig og inkluderer aktiviteter som planlegging, forberedelser av treningsøkter og ikke minst i evaluering og tilbakemeldinger.

-Veileders kompetanse og erfaring sammen med og i samspill med kompetansen og erfaringen til den som skal veiledes ufarliggjør selve læringssituasjon som igjen vil skape trygghet og tro på egen dyktighet hos den som veiledes, sitat brukt av den kjente treneren Reidar Vågnes.
Veilederen skal også skape motivasjon, gi ærlige, klare og tydelige tilbakemeldinger samt være en god rollemodell utfra sitt eget verdigrunnlag, han må ikke være forutinntatt.

Pedagogisk tilnærming/formidling på kursene

Dette er et av de viktigste hovedområdene på utviklingsveien for å bli en dyktig veilder og trenerutvikler.
  – Den viktigste kunnskapen for en fotballtrener er å kunne formidlingens kunst, i følge Nils Arne Eggen til Fotballtreneren.no og han legger ofte til: "Du kain itj lær bort noe du itj kain, da sjø"

Treneren i veilederrolle skal kunne innta en spørrende/involverende positiv leder stil som bevisstgjør spillerne til å ta selvstendige og egne valg i treningsøktene.
Dette krever at han har en pedagogisk tilnærming og er i stand til å formidle dette gjennom åpne positive spørsmål som fremtvinger bevisstgjøring og refleksjon blant spillerne. Den samme tilnærmingen gjør små-grupper under trenerkursene når de evaluerer og gir tilbakemeldinger til hverandre etter respektive praksisøkter. Dette er blitt gjort i mange år ved NFF sien kurser men som alt annet det er mulig å bli enda bedre bevist på hva denne rollen innebærer og hvordan den gjøres i praksis.
Nå må det fremheves at veilderrollen ut fra situasjonen kan være både rådgivende og instruerende når det er nødvendig.  

Enhver trener på «utviklingsveien» bør utvikle sin egen filosofi for sin veilederrolle på lik linje som viktigheten av å utarbeidelse av egen «lederfilosofi»
Veilederrollen kommer inn på alle nivå i trenerutdanningen, dette gjelder for veilederne som har kursansvar men like så mye for kursdeltakerne som alltid jobber i smågrupper i praksis øktene. Overfor spillgruppene/lagene uansett alder står de frem på feltet i veilederrollen. 

UEFA B-lisens kursene

NFF har i flere år satt fokus på veilederrollen på dette kurset, som er meget godt mottatt av trenerne først og fremst gjennom gruppeveilederne sin rolle som «eksemplets makt». Nå er man godt i gang med å involvere kursets smågrupper enda mer i «veilederrollen» og tilbakemeldingene er meget gode så langt.

Her er et lite utdrag av tilbakemeldingene
  – Denne metoden er en fin måte å bevisstgjøre oss som trenere. Det er fin læring å kunne motta feedback fra andre trenere og få andres meninger og innspill. Det gjør at vi vil vokse i rollen og kunne tilegne oss ny kunnskap raskere.
  – Syns det var veldig kjekt å få prøvd ut veilederrollen på dette kurset. Veldig uvant, men utrolig lærerikt. Dette er noe som jeg kan ta med tilbake til egen klubb å prøve å hjelpe trenere med mindre erfaring enn det jeg har til å utvikle seg.
  – Jeg opplevde veilederrollen som utelukkende positiv. Som en del av kvalitetsklubb-prosjektet kan jeg nå fylle veilederrollen, spesielt kan jeg følge opp trenernes utvikling når jeg vender tilbake til klubben min.

Positive tilbakemelding fra flere gruppeveiledere som har vært med å prøve ut modellen:

Vi kommuniserer med veiledergruppa(små-gruppene) underveis i økta og vi ser at de de får et helt annet fokus på bevisstgjøring på tema og læringsmomenter. De er har helt klart blitt bedre til å stille åpne spørsmål for bevisstgjøring og refleksjon som igjen er med å øke kvaliteten i kurset. De står frem mere bevist og bidrar på en enda bedre måte i stor-gruppearbeidet også, dette gjør dem til «gode veiledere» nå de vender tilbake til klubben sin.
At man går fra 12 til 9 økter fra onsdag gjør at man får bedre tid og kvalitet på vurderingen av øktene som gruppeveileder.

UEFA B-lisens kurs øker til 7 i antall fra 2017

Fra 2017 vil NFF utdanne 168 UEFA B-trenere som kretsene vil kunne utnytte som viktige ressurser i sine «veilederkorps». En UEFA B-utdannet har en god forutsetning for å bli en god «trenerveileder» når han kommer hjem til klubben sin, det beste er at han i tillegg gjennomfører det nye kurset "Trenerveilederen".  Han blir verdifull for de godkjente kvalitetsklubbene som har krav om en Trenerveilder.
Dette er allerede satt i system innen NFF Trøndelag under BDO-ordningen, sone og kretstiltakene. Etter endt godkjenning av UEFA B-lisens rekrutteres de inn som «veiledere» i denne ordningen

veildergruppe Smågruppe forbereder seg til "veilederrollen" under UEFA B-kurset Trondheim 2016 (fra høyre) Joakim Wanderås, Anders Holen og David R Riberto. Foto: REIDAR SCHJEI

Les hele artikkelen fra Trondheimskurset 2016 her

Oppsummering

Utfra denne utvikling og erfaring så langt blir en overbevist om at vår trenerutdanning har tatt et langt steg videre all honnør til alle i NFF som har dette ansvaret.
Lykke til på trenerutviklingsveien.

 

-- annonse --