-- annonse --

Trenerutvikling

Nyheter

Hva vil det si å være fotballtrener? Og dersom du tilfeldigvis er nettopp det; Hvilken type kunnskap tenker du er viktigst for deg som fotballtrener? Er det kunnskap om mennesker, er det kunnskap om trening eller er det kunnskap om spillet?

Nyheter

Manchester United er godt i gang med et helt nytt utviklingsprogram – der de blant annet involverer 1 300 skoler i Manchester-området.

Nyheter

2020 var året da Norges Fotballforbund valgte å ta ut 48 trenere til UEFA A-lisens mot 32 trenere som har vært normalen gjennom mange år. Tidligere var det 18 trenere som ble uttatt årlig. Er dette rette veien å gå for å utvikle flere kompetente fotballtrenere i norsk fotball? 

Nyheter

NFF Hålogaland har i samarbeid med Samfunnsløftet i Sparebank1 Nord-Norge startet opp et utviklingsprosjekt med digitalt trenerforum - Smia.

Nyheter

NFF Hålogaland lanserer «Drømmetreneren» - en helt ny møteplass for kretsens fotballtrenere.

Nyheter

NFF Buskerud starter utviklingsprogram for kvinnelige trenere i kretsen. Målet er å beholde flere kvinner i fotballen lenger.

Nyheter

Læring foregår som en kontinuerlig prosess gjennom livets lange reise, så også for oss fotballtrenere.

Nyheter

Kåre Ingebrigtsen er ansatt som ny Branntrener og ble dermed den sjuende treneren i klubben de siste 20 årene. Det betyr nye taktiske prinsipp, treningsmetodikk og mengde, måte å coache på, og mulig store utskiftninger i spillerstall. 

Nyheter

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Det er Norges Idrettsforbund (NIF) sitt mantra for arbeidet med Trenerløypa. 

Nyheter

«Jakten på den beste utgaven av oss selv» er hovedtema på årets Cupfinaleseminar.

Nyheter

Å handle moralsk er å gjøre noe som samstemmer med gjeldende aksepterte samfunnsmessige normer og verdier og gjelder innenfor all virksomhet, enten det er i arbeidslivet eller innen fotballen. 

-- annonse --