Skriv ut denne siden
Juridisk rådgiving
KURS: Tidligere juridisk rådgiver for NFT, Gunnar-Martin Kjenner, utviklet et basiskurs i idrettsjuss. Foto: Ivar Thoresen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

GunnarMartinKjenner2016GUNNAR MARTIN KJENNER. Foto: Ivar ThoresenGunnar-Martin Kjenner har vært advokat i 40 år hvorav de 30 siste med hovedtyngden innen idrettsjuss. Han var i mange år medlem av lovutvalget i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund, han var leder av lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund og har siden 1997 vært leder av lovutvalget i Oslo idrettskrets. Han var også advokat for Norsk Fotballtrenerforening fra etableringen i 1986 og de 10 påfølgende årene.

Tilgang til e-kurset her

Formålet med kurset

Her gjennomgås reglene om stiftelse av idrettslag, opptak i Norges Idrettsforbund, de ulike former for idrettslag og hvordan idrettslag organiseres internt.
Man ser også på opptak av medlemmer i idrettslag, nektelse av medlemskap, midlertidig fratakelse av medlemskapet og eksklusjon samt hvordan idrettslag kan melde seg ut av Norges Idrettsforbund, miste medlemskapet og oppløsning av idrettslag.

Du booker deg inn på e-kurset her

Mer om de ulike modulene

E-kurset er bygd opp rundt 6 ulike moduler:

Fleksibel etterutdanning for trenere og klubber

Med  denne type online-kurs som idrettsjuss representerer, kan du som trener og klubben selv bestemme tid og sted for kurset, tilpasset deres timeplan.

I en tid hvor fotballen profesjonaliseres og flere blir ansatt i idretten, er det viktigere enn noen gang at man har kunnskap om idrettens lovverk. Fotballklubber er foreninger underlagt egne lover og regler, og organiseringen av virksomheten er forskjellig på en rekke områder i forhold til selskaper og bedrifter. Vi har en rekke eksempler på at ledere og trenere idretten ikke alltid er like bevisst på dette forholdet, og at lovbrudd, pliktbrudd og forseeleser skjer, som kunne vært unngått med mer mer kunnskap om idrettsjuss. 

Norsk Fotballtrenerforening er derfor tilfreds med at Gunnar-Martin Kjenner og Lexia Education  (Juristenes E-kurssenter) har tatt dette på alvor og sørget for å gi idretten en enkel of effektiv tilgang til sentrale forhold omkring idrettens virksomhet. 

Gunnar-Martin Kjenner har en unik innsikt i både idrett og jus. Han kan trygt kalles en ekspert på området, og klarer også i dette online-kurset å formidle forhold som for mange kan høres tørt og kjedelig ut, til noe spennende og interessant. 

Norsk Fotballtrenerforening arbeider for å få mer forståelse om at idrettsjuss bør få en større plass i utdanningen av trenere. Spesielt bør det vies plass til dette i etterutdanningen av trenere og ledere som har idretten som sin arbeidsplass. Vi ser på dette basiskurset som en god søknad til idretten om å gjøre vurderinger på dette feltet når revideringer av trenerutdannelsen skal gjennomføres.

Mer om Gunnar-Martin Kjenner