-- annonse --
Juridisk rådgiving
SKATTEFRITT: Som trener kan du motta inntil 10 000 kroner i året skattefritt for jobben. Foto: Ivar Thoresen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Får du lønn som fotballtrener eller andre oppgaver i klubben, er honoraret skattefritt, så sant du ikke holder foredrag eller kurs som del av en næringsvirksomhet.
  Forenin­gene mv er etter spesielle regler fritatt for å sende lønns- og trekkoppgave, og honora­ret er skattefritt for mottakeren.
  Inntekt under beløpsgrensen skal ikke rapporteres til Skatteetaten. Tjener du over beløpsgrensen fra en slik organisasjon eller forening (kr 10.000) i løpet av et inntektsår, så er hele beløpet skattepliktig og beløpet oppgis i lønns- og trekkoppgaven.
  Dersom jobben du gjør for den skattefrie organisasjonen er en del av din næringsvirksomhet, er alle inntektene skattepliktig virksomhetsinntekt.

Beløp utbetalt i diett og bilgodtgjørelse skal regnes med når det vurderes om grensen er overskredet. Diett og bilgodtgjørelse kan altså ikke komme i tillegg.

MERK! Bare ved trekkfri kostnadsgodtgjørelse (feks diett og bilgodtgjørelse etter statens satser og regulativ) som dekker «et medlems innsats eller opptreden for sin forening», er det fritak for lønnsinnberetning av godtgjørelsen. Er du medlem i foreningen, kan du altså få diett og bilgodtgjørelse i tillegg til ti skattefrie tusenlapper.

TIPS! Det er ingen fastsatt grense for antall foreninger og lag der du kan tjene opptil fribeløpet som lønnsinntekt skattefritt.

Grensen går når din «virksomhet» får et såpass stort omfang at ligningsmyndighetene klassifiserer den som næringsvirksomhet. Da vil i tilfelle alle foreningshonorarene være skattepliktig inntekt i næring.

Utgifter refundert

Hvis du får dekket utgifter på inntil 10 000 kroner årlig som du har hatt gjennom arbeidet for organisasjonen, er disse skattefrie og skal ikke rapporteres til Skatteetaten.

Det samme gjelder refusjon av reisekostnader til og fra arrangementer. Får du dekket utgifter som overstiger 10 000 kroner, er også disse skattefrie, men arbeidsgiveren din må rapportere dette til Skatteetaten. Utgiftene må kunne dokumenteres. Ved utbetaling av bilgodtgjørelse er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger kilometersatsen for bruk av bil som er fastsatt av Skattedirektoratet. Videre er det et vilkår at reisekostnadene legitimeres ved reiseregning utfylt av arbeidstakeren.

Dersom du er dommer i en lagidrett hvor det er nødvendig med spesielt utstyr, for eksempel sko, drakt, beskyttelse, kan du få dekket disse utgiftene skattefritt med inntil 270 kroner per oppdrag. Samlet skattefri utstyrsgodtgjørelse som utbetales til idrettsdommeren fra samme oppdragsgiver, kan ikke overstige 2 700 kroner per år (sats for 2018).

• Les mer om lønn fra veldedige og frivillige organisasjoner

-- annonse --