-- annonse --

Juridisk rådgiving

Nyheter

«Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av en beslutning om å si opp treneren og at oppsigelsen må være saklig begrunnet.»

Nyheter

Tradisjonelt har det vært slik i toppfotballen at konflikter mellom trenere og arbeidsgiver løses uten at domstolene involveres, ofte ved at det inngås forliksløsninger.

Nyheter

Om Høyesteretts dom i saken vedrørende Notodden fotballklubb.

Nyheter

Norsk Fotballtrenerforening (Trenerforeningen) og Norsk Toppfotball (NTF) har sammen startet opp arbeidet med å utarbeide en ny standardkontrakt for profesjonelle trenere.

Nyheter

Klubben plikter å vurdere andre relevante handlingsalternativer før den beslutter oppsigelser grunnet dårlig økonomi

Nyheter

Stortinget har vedtatt at fra nyttår skal alle arbeidstakere som er ansatt med deltidskontrakter, ha krav på å få utvidet stillingsprosenten hvis de faktisk har jobbet mer enn det som er avtalt i løpet av de siste 12 månedene før de fremmer et slikt krav. De kan da kreve å utvide stillingsprosenten sin tilsvarende det de faktisk har jobbet utover avtalt stillingsprosent.

Nyheter

I de fleste arbeidskontrakter mellom profesjonelle fotballtrenere og toppfotballklubber opereres det med bindingstid for partene. Med bindingstid menes at avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.

Nyheter

Arbeidsavtalen regulerer trenerens rett til lønn og andre goder i arbeidsforholdet. Kjøregodtgjørelse er et tema som vi ofte får spørsmål om.  

Nyheter

Som fast rådgiver for Trenerforeningen, ser vi fra tid til annen at uryddige arbeidsforhold skaper unødvendige problemer for både trener og klubb.

Nyheter

Kunnskapen om og interessen for pensjon har kanskje ikke alltid vært like stor som temaet fortjener.

Nyheter

Ny forskning utført ved Handelshøyskolen BI i Oslo, nylig presentert på den årlige konferansen til American Psychological Association i San Diego, USA, viser at klubbers sportslige resultater ikke blir bedre av å sparke fotballtreneren [1].

-- annonse --